Õppekava

AINEKAVAD ON PIDEVALT UUENDAMISEL!

Ainekavad

Võõrkeelte õpetamine

A- võõrkeel (alates 1. klassist): inglise keel
B- võõrkeel (alates 6. klassist): saksa keel või vene keel

Õppesuunad

Südalinna Kool on arendamas 2 õppesuunda.

Hetkel on õppesuunad rakendunud juba I kooliastmes, kuid 2018/2019 õppeaastast laienevad need II kooliastmesse.

I kooliastmes lisanduvad riiklikule õppekavale õppesuuna põhiselt järgmised võimalused:

A klassides - reaalklassides - I kooliastmes toimub tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika algõpe legorobotite abil; süvendatult pakutakse loodusaineid ja matemaatikat.

B klassides - humanitaarklassides - I kooliastmes on lisaks riiklikule õppekavale süvendatud inglise keele õpe.

Antud õppesuunad jätkuvad II-III kooliastmes vastavalt iga kooliastme vajadustele ja arengule.

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation