Õppetöö korraldus

Tundide ajad

◉ Koolikell heliseb meeldetuletuseks 4.-9. klassi tundide alguses ja lõpus.
1.-3. klassil alustab ja lõpetab tunni õpetaja. Neile koolikell ei helise.

◉ Noorematele õpilastele tuleb aineõpetaja koduklassi juurde vastu enne tunni algust ja toob nad peale tunni lõppu koduklassi tagasi.

◉ Kui ainetunnid algavad vastavalt tunniplaanile hiljem kui kell 8.00, kuid õpilane peab perekondlikel põhjustel tulema varem kooli (st enne ainetunnile eelnevat vahetundi), siis ootab ta õppetundide algust vaikselt garderoobis (istub pingil; garderoobiboksis ei oodata) ja ei sisene õppekorpusesse, kus toimuvad tunnid.

◉ Õpilane lahkub peale ainetundide lõppu vahetunni jooksul kooli territooriumilt (st ei jää mänguväljakule/staadionile) või liitub peale ainetundide lõppu koheselt kogupäevakooliga (sh ootab seal huviringi või treeningu algust või lapsevanemat või bussi vm).

◉ Õuevahetunni vajalikkusest igale õpilasele saab lugeda teadusuuringutest.

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine, riietumine jms)

(Hommikupuder kell 7.45 või 8.45. Kui on paaristund, siis saab hommikuputru süüa kell 7.45.)

 

1.-2. tund kell 8.00 – 9.30 (kui on erinevad aineõpetajad, siis 1. tund kell 8.00-8.45 ja 2. tund 8.45-9.30)

Kell 9.30-10.00 on õuevahetund. Järgneb käte pesemine. 

 

3. tund 10.00 – 10.45

Kell 10.45-11.05 on söögivahetund. (Eelneb käte pesemine.)

 

4. tund 11.05 – 11.50

Kell 11.50-12.00 on vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund). (Järgneb käte pesemine.)

 

5. tund 12.00 – 12.45

Vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund teatud klassidele kell 12.45-12.55.

 

6. tund 12.55 – 13.40 (Kui koolipäev algas hiljem, siis klassijuhatajaga tunnid võivad olla paaristunnid. Nt 5.-6. tund on 12.00-13.30.)

7. tund 13.50 – 14.35

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine,  riietumine jms)

 

1. tund 8.00 – 8.45

 

2. tund 8.55 – 9.40

vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund) (järgneb käte pesemine)

 

3. tund 9.50 – 10.30

Kell 10.30  on 4.a, 4.b, 5.a ja 5.b klassil söögivahetund (eelnevalt pestakse käed).

Kui on söödud, siis lähevad õpilased õuevahetundi. 

 

4. tund 10.55 – 11.40

Kell 11.40-12.00 on õuevahetund. 

 

5. tund 12.00 – 12.45

 

6. tund 12.55 – 13.40

 

7. tund 13.50 – 14.35

 

8. tund 14.45 – 15.30

 

Kell 13.40 saab süüa kogupäevakooli einet. 

Kell 13.00-15.00 on kogupäevakooli õpiklubi kodutööde tegemiseks.

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine,  riietumine jms)

(Hommikupuder kell 7.45 või 8.45.)

 

1. tund 8.00 – 8.45

 

2. tund 8.55 – 9.40

vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund) (järgneb käte pesemine)

 

3. tund 9.50 – 10.35

Kell 10.35-10.55 on õuevahetund.

 

4. tund 10.55 – 11.35

Kell 11.35 on söögivahetund. (Peale söömist õuevahetund.)

 

5. tund 12.00 – 12.45

 

6. tund 12.55 – 13.40

 

7. tund 13.50 – 14.35

 

8. tund 14.45 – 15.30

 

Kell 13.40 saab süüa kogupäevakooli einet. 

Kell 13.00-15.00 on kogupäevakooli õpiklubi kodutööde tegemiseks.

7.30-8.00 koolimajja sisenemine (käte desinfitseerimine,  riietumine jms)

(Hommikupuder kell 7.45 või 8.45.)

 

1. tund 8.00 – 8.45

 

2. tund 8.55 – 9.40

vastavalt nädalaplaanile aktiivne vahetund (nt tantsuvahetund) (järgneb käte pesemine)

 

3. tund 9.50 – 10.35

Kell 10.35-10.55 on õuevahetund.

 

4. tund 10.55 – 11.45

Kell 11.45 on söögivahetund. 

 

5. tund 12.00 – 12.45

 

6. tund 12.55 – 13.40

 

7. tund 13.50 – 14.35

 

8. tund 14.45 – 15.30

 

Kell 13.40 saab süüa kogupäevakooli einet. 

Kell 13.00-15.00 on kogupäevakooli õpiklubi kodutööde tegemiseks.

NB! Kui õppeperioodil on vajadus puududa koolist rohkem kui 2 õppepäeva järjest (nt reis, perekondlikud põhjused, võistlused vms), siis tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne õppetöölt vabastamise taotlus. Taotluse rahuldamisega peavad olema nõus kõik aineõpetajad. Puudumise perioodil vastutab õppetulemuste eest lapsevanem.

Trimestrid

Trimestrite ajad 2023/2024:

I trimester 01.09.23 - 24.11.23

II trimester 27.11.23 - 08.03.24

III trimester 11.03.24 - 07.06.24

Trimestri viimase päeva kuupäevaga kinnitatakse 4.-9. klassi kokkuvõtvad hinded tunnistusel.

I kooliaste saab tunnistused 26.01.2024 ja 07.06.2024.

Koolivaheajad

Koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal Tallinna Südalinna Koolis:

1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 8. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

NB! Kui õppeperioodil on vajadus puududa koolist rohkem kui 2 õppepäeva järjest (nt reis, perekondlikud põhjused, võistlused vms), siis tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne õppetöölt vabastamise taotlus. Taotluse rahuldamisega peavad olema nõus kõik aineõpetajad. Puudumise perioodil vastutab õppetulemuste eest lapsevanem.

Tunnijaotusplaan

uuendamisel seoses uue õppekava loomise protsessiga

Tunniplaan

◉ Õppeaasta esimese tunniplaani saab klassijuhatajatelt klassijuhatajatunnis peale aktust.

◉ Tunniplaan on e-koolist nähtav hiljemalt 1 päev enne uue õppeperioodi algust.

◉ Tunniplaanis tuleb jälgida tundide järjestust.

◉ Tunniplaan muutub mitu korda õppeaastas. Palume sellega arvestada huviringide aegu valides.

◉ Koolipäev algab kell 8.00, kuid tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile ehk vahel võivad tunnid alata hiljem.

Konsultatsioonide ajad

Konsultatsioon on võimalus saada õpetajalt individuaalsemat abi ja küsida küsimusi mõne teema kohta, mis tunnis selgeks ei saanud.

Konsultatsiooni tulekust tuleb õpetajat teavitada vähemalt 2 päeva ette, et õpetaja saaks teha ettevalmistusi (nt paljundada lisamaterjali). Kui õpetajaga ei ole võimalik olnud kohtuda silmast-silma, tuleb saata õpetajale e-kiri.

Kui õpilasele antud konsultatsiooni aeg ei sobi (nt on uue tunniplaaniga mõni teine ainetund või konsultatsioon samal ajal), tuleb pöörduda aineõpetaja poole ja sõlmida võimalusel omavahel kokkulepe mõne teise aja osas, mis sobib nii õpetajale kui ka õpilasele.

Ajakava

Konsultatsioonide ajakava 2023/2024. õppeaastaks on nähtav SIIT.

Järelvastamine

Õpilane lepib eelnevalt aineõpetajaga kokku, millist kirjalikku hindelist tööd ja millisel päeval soovib ta järele vastata. Kokkulepe tuleb sõlmida vähemalt 2 päeva enne järelvastamist, et õpetaja jõuaks koostada töö ja õpilane jõuaks tööks valmistuda.
Kui õpilane ei saa õpetajaga kokkulepet silmast-silma sõlmida, siis saadab ta õpetajale e-kirja. Kokkulepe loetakse sõlmituks, kui õpetaja on õpilasele vastanud.

Igal järelvastamise ajal on klassiruumis (valve)õpetaja, kes jagab õpilastele välja tööd, jälgib nende täitmist ning korjab tööd kokku. Töid kontrollib ja hindab aineõpetaja.

◉ kolmapäeval 8. tund ehk 14.45-15.30 (ruum 209)

◉ neljapäeval 8. tund ehk 14.45-15.30 (ruum 209).

Suuliste tööde järelvastamiseks tuleb õpetajaga eraldi kokkulepe sõlmida.

Kodukord

Tallinna Südalinna Kooli kodukord kinnitatud direktori 18.04.2023 käskkirjaga nr 1-2/22.

Lisaks soovitame kõigil õpilastel tutvuda õuealal olevate vahendite kasutamise reeglitega SIIN.

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation