Projektid ja koostööpartnerid

Projektid

Lapsest lähtuv koolipäev

◉ Innovatsioonikeskus #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio (kirjeldus)
◉ Tallinna Südalinna Kooli teatriprojekt 2018 (kirjeldus)
◉ Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna haridusasutustele (kirjeldus)
◉ URBACT III: Ole koolis – Stay Tuned! Tegevuste rakendamine koolist väljalangemise ennetamiseks (kirjeldus)
◉ Boost the Mind II (kirjeldus)
◉ Sport Kooli (kirjeldus)
◉ Innovatsioonikeskus #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio (kirjeldus)
Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna uued huviringid (kirjeldus)
◉ Kogupäevakooli pilootprojekt (kirjeldus)
◉ Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbi viimiseks uuendusliku õppevara soetamine ja kasutusele võtmine (kirjeldus)
◉ Personaliprojekt “Sport kooli…Ohhoo, õpsid ka liiguvad!” (kirjeldus)

 Personaliprojekt “Lugemine on lahe”

◉ Aktiivne ja turvaline koolipäev
◉ NutiLabor
◉ URBACT 2
◉ Loodusteadliku uurimusõppe läbiviimine Eesti vesikondade kohta
◉ Simulatsioonimäng koolinoortekeskkonnateadlikkuse tõstmiseks

Tervist edendav kool

Tallinna Südalinna Kool on liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuga. Kooli igapäevastes tegevustes pööratakse tähelepanu tervislikule eluviisile. Öeldakse, et tarkus – tarviline vara, ent samahästi võib öelda tervis – tarviline vara. Tervist edendav kool paneb need kaks kokku ja tulemuseks on rõõmus, terve, loomulikult arenenud laps ja noor. Võrdselt arvestatakse hariduse ja tervise tähtsust, omavahel on tihedalt seotud õppekava, koolikeskkond ja koostöö erinevate osapoolte vahel.

Põhimõte on lihtne – koolikeskkond tuleb kujundada selliseks, et õpilastel ja koolis töötavatel täiskasvanutel oleks koolis meeldiv olla ja töötada.

Koolis on moodustatud Tervisenõukogu, mille liikmed hoiavad koolielul silma peal, sest ikka leidub midagi mida muuta. Alati saab parandada või ümber korraldada näiteks koolitoidu serveerimist, liikumistingimusi, laste vaba aja veetmist jm. Tervisenõukogu ja kooli erinevate õpetajate ning õpilasesindusega koostöös toimub õppeaasta jooksul mitmeid erinevaid tervist edendavaid üritusi.

Koostööpartnerid

Aktiivne ja turvaline koolipäev

Korvkpalliklubi BC STAR

MTÜ Kooliarendus

MTÜ Südalinna Kooliarendus
Registrinumber 80322387

a/a 221051793433 Swedbank
IBAN: EE412200221051793433

◉ juubelite ja muude suurürituste korraldamine
◉ sporditegevuse arendamine
◉ vilistlaste, õpilaste ja õpetajate ühistegevuse arendamine
◉ õpilaste abistamine ja toetamine
◉ õpetajate ja õpilaste silmaringi laiendamine
◉ sõpruskoolide vaheliste kontaktide loomine ja arendamine
◉ õppekasvatustegevuse ja koolivälise töö (kogupäevakool, ringid jne.) korraldamine ja toetamine
◉ seltskondliku ühistunde arendamine
◉ õpetajate täiendkoolituse toetamine
◉ kui haridust andva õppeasutuse ja tema kultuuritraditsioonide säilitamine
◉ ürituste stsenaariumite kavandamine ja nende läbiviimine ka teistele organisatsioonidele
◉ laagrite korraldamine

 

MTÜ teeb koostööd Eestis ja väljaspool Eestit asuvate samalaadsete organisatsioonide, ühingute ja seltsidega.

Oleme avatud ja ootame külalisi kooliga tutvuma!

Tallinna Südalinna Kool on juba mitmeid aastaid olnud avatud Eestist ja välisriikidest pärit külalistele. Meie kooli külastatakse iganädalaselt õpetajate, koolijuhtide, IT-juhtide, omavalitsuse ja ministeeriumi ametnike, (haridus)teadlaste, ajakirjanike ning haridusinnovatsioonist huvitatud ettevõtjate poolt üle kogu maailma.

Näiteks on kõige tihedamalt meie külalised pärit Hollandist, Belgiast ja Lõuna-Koreast. Korduvalt on meid külastatud Leedust, Soomest, Saksamaalt, Iisraelist, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Jaapanist, Tšehhist ja Ukrainast. Aga külalised on olnud pärit ka Keeniast, Tansaaniast, Ghanast, Mongooliast, Kolumbiast, Singapurist jpt riikidest.

Suure huvi tõttu meie kooli vastu on MTÜ Südalinna Kooliarendus välja töötanud erinevad koolikülastuste paketid, mida on võimalus soovi korral omavahel kombineerida. Koolikülastuste pakette on võimalus läbi viia erinevates keeltes.

Küsi julgelt lisainformatsiooni: kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Vajadusel koostame teile arve.

Vajadusel saame varajasel etteteatamisel organiseerida teile koolisööklas toitlustuse koostöös ettevõttega Baltic Restaurants Estonia AS.

Koolikülastus kestab max 2 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

 

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise, vene ja saksa keeles.

Koolikülastus kestab max 3 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

Saab külastada erinevaid õppetunde vastavalt sellel hetkel kooli poolt pakutavatele võimalustele.

 

Max 10 osalejaga on hind 200 eurot.

11-20 osalejaga on hind 250 eurot.

21-30 osalejaga on hind 330 eurot.

 

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise, vene ja saksa keeles.

Millised on Südalinna Kooli väärtused ning organisatsioonikultuur. Toome praktilisi näiteid, kuidas oleme väärtustest lähtuvalt valikuid teinud ja otsuseid langetanud, et kooli atmosfäär oleks iga õpilase õppimist toetav ning arendav.

Koolikülastus kestab max 2 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

 

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti ja inglise keeles.

Südalinna Koolis on nutivahendid tavapärased õppevahendid õppetöös. Meie koolis on juba alates 2013. aastast kasutusel õppetöös robootika. Alates 2015. aastast on robootika alates 1. klassist õppesuunana kooli õppekavas. Aastal 2015 avasime tulevikuklassi, mis on täis nutikaid lahendusi mööbli ja digivahendide osas. Alates 2018. aastast on robootika lõimitud 3. klasside matemaatika tundidesse. Meil on 2017. aastast kogemus virtuaalreaalsuse kasutamisest aineõpetuses.

 

Külastuse jooksul toome näiteid õppetööst ja digiõppepäevade ning projektipäevade korraldamise kogemusest.

Koolikülastus kestab max 2 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga või IT-juhiga või haridustehnoloogiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise ja saksa keeles.

Südalinna Koolis on nutivahendid tavapärased õppevahendid õppetöös. Meie koolis on juba alates 2013. aastast kasutusel õppetöös robootika.

 

Alates 2015. aastast on robootika alates 1. klassist õppesuunana kooli õppekavas. Aastal 2015 avasime tulevikuklassi, mis on täis nutikaid lahendusi mööbli ja digivahendide osas. Alates 2018. aastast on robootika lõimitud 3. klasside matemaatika tundidesse. Meil on 2017. aastast kogemus virtuaalreaalsuse kasutamisest aineõpetuses. Külastuse jooksul toome näiteid õppetööst ja digiõppepäevade ning projektipäevade korraldamise kogemusest.

 

Koolikülastus kestab max 3 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga või IT-juhiga või haridustehnoloogiga. Lisandub 45-minutit kestev töötuba, mille teema saate ise valida (robootika või virtuaalreaalsus või erinevad digivahendid – tahvelarvutid, leiutamiskomplektid, interaktiivsed tahvlid, õpilaste ja õpetajate lemmik veebikeskkonnad õppetöös vms)

 

Max 10 osalejaga on hind 250 eurot.

11-20 osalejaga on hind 300 eurot.

21-30 osalejaga on hind 350 eurot.

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise  ja saksa keeles.

Südalinna Kool on kogupäevakool olnud jaanuarist 2018. Oleme saanud selle eest Tallinna Haridusametilt tunnustuse kategoorias “Õppija päeva disain” ja Tallinna linnalt noorsootöö konkursi võidu kategoorias “Suured teod Tallinna noortele”.

 

Külastuse jooksul räägime, kuidas ühendada formaalset ja mitteformaalset haridussüsteemi? Milline on paindlik õppepäev ja miks on see kasulik? Milliseid tõkkeid tuleb ületada? Miks on kogupäevakool meie õpilaste seas nii populaarne?

 

Koolikülastus kestab 2,5 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas, kogupäevakooli õhtuste tegevuste pikemat tutvustust ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti ja inglise keeles.

Pakume võimalust kutsuda esineja/koolitaja jagama meie kooli kogemust erinevatele konverentsidele, seminaridele jms.

Kuni 30 minutit 40 eurot (Tallinna piires).

Kuni 60 minutit 80 eurot (Tallinna piires).

Väljaspool Tallinna toimuvale üritusele lisandub transpordikulu, mis on vastavalt hinnapakkumisele.

Toitlustamine

Baltic Restaurants Estonia AS

Marika Kulbach
Daily kohviku juhataja

sydalinna@daily.ee
6180 163

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation