Projektid ja koostööpartnerid

Projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Erasmus+ projekt “Come Together”
◉ Tallinna Südalinna Kooli teatriprojekt 2018 (kirjeldus)
◉ Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna haridusasutustele
◉ URBACT III: Ole koolis – Stay Tuned! Tegevuste rakendamine koolist väljalangemise ennetamiseks (kirjeldus)
◉ Boost the Mind II (kirjeldus)
◉ Sport Kooli (kirjeldus)
◉ Innovatsioonikeskus #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio (kirjeldus)
Kogupäevakooli pilootprojekt (kirjeldus)
Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna uued huviringid (kirjeldus)
◉ Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbi viimiseks uuendusliku õppevara soetamine ja kasutusele võtmine (kirjeldus)
◉ Personaliprojekt “Sport kooli…Ohhoo, õpsid ka liiguvad!” (kirjeldus)

◉ Personaliprojekt “Lugemine on lahe”
◉ Aktiivne ja turvaline koolipäev
◉ NutiLabor
◉ URBACT 2
◉ Loodusteadliku uurimusõppe läbiviimine Eesti vesikondade kohta
◉ Simulatsioonimäng koolinoortekeskkonnateadlikkuse tõstmiseks

Terviseedendus

Tervisenõukogu üritused

◉ EOK spordinädal (sügisene spordipäev, spordiviktoriin)

◉ Üldkoosolekul lapsevanematele loeng spordi harrastamise tähtsusest ja võimalustest
◉ Spordiklubide näidistreeringud
◉ Sügisene perespordipäev
◉ Sportlik isadepäev
◉ Kabeturniir
◉ Vilistlaste korvpalliturniir
◉ Võimlemisüritus „Jõulutrall“
◉ Lauatennise turniir
◉ Sõbrapäeva spordipäev- Spot of Tallinna külastus, saalihokiturniir
◉ Maleturniir
◉ 4.-9.kl kohtumine Gerd Kanteriga (loeng)
◉ Kevadised spordipäevad
◉ Kevadmatk
◉ Sportlikud tegevused õpetajatele
◉ Aktiivsed vahetunnid ja õuevahetunnid
◉ Tervislike toitude valmistamise võistlused

Tervist edendav kool

Tallinna Südalinna Kool on liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuga. Kooli igapäevastes tegevustes pööratakse tähelepanu tervislikule eluviisile. Öeldakse, et tarkus – tarviline vara, ent samahästi võib öelda tervis – tarviline vara. Tervist edendav kool paneb need kaks kokku ja tulemuseks on rõõmus, terve, loomulikult arenenud laps ja noor. Võrdselt arvestatakse hariduse ja tervise tähtsust, omavahel on tihedalt seotud õppekava, koolikeskkond ja koostöö erinevate osapoolte vahel.

Põhimõte on lihtne – koolikeskkond tuleb kujundada selliseks, et õpilastel ja koolis töötavatel täiskasvanutel oleks koolis meeldiv olla ja töötada.

Koolis on moodustatud Tervisenõukogu, mille liikmed hoiavad koolielul silma peal, sest ikka leidub midagi mida muuta. Alati saab parandada või ümber korraldada näiteks koolitoidu serveerimist, liikumistingimusi, laste vaba aja veetmist jm. Tervisenõukogu ja kooli erinevate õpetajate ning õpilasesindusega koostöös toimub õppeaasta jooksul mitmeid erinevaid tervist edendavaid üritusi.

Koostööpartnerid

Aktiivne ja turvaline koolipäev

Korvkpalliklubi BC STAR

MTÜ Kooliarendus

MTÜ Südalinna Kooliarendus
Registrinumber 80322387

a/a 221051793433 Swedbank
IBAN: EE412200221051793433

◉ juubelite ja muude suurürituste korraldamine
◉ sporditegevuse arendamine
◉ vilistlaste, õpilaste ja õpetajate ühistegevuse arendamine
◉ õpilaste abistamine ja toetamine
◉ õpetajate ja õpilaste silmaringi laiendamine
◉ sõpruskoolide vaheliste kontaktide loomine ja arendamine
◉ õppekasvatustegevuse ja koolivälise töö (kogupäevakool, ringid jne.) korraldamine ja toetamine
◉ seltskondliku ühistunde arendamine
◉ õpetajate täiendkoolituse toetamine
◉ kui haridust andva õppeasutuse ja tema kultuuritraditsioonide säilitamine
◉ ürituste stsenaariumite kavandamine ja nende läbiviimine ka teistele organisatsioonidele
◉ laagrite korraldamine

 

MTÜ teeb koostööd Eestis ja väljaspool Eestit asuvate samalaadsete organisatsioonide, ühingute ja seltsidega.

Oleme avatud ja ootame külalisi kooliga tutvuma!

Tallinna Südalinna Kool on juba mitmeid aastaid olnud avatud Eestist ja välisriikidest pärit külalistele. Meie kooli külastatakse iganädalaselt õpetajate, koolijuhtide, IT-juhtide, omavalitsuse ja ministeeriumi ametnike, (haridus)teadlaste, ajakirjanike ning haridusinnovatsioonist huvitatud ettevõtjate poolt üle kogu maailma.

Näiteks on kõige tihedamalt meie külalised pärit Hollandist, Belgiast ja Lõuna-Koreast. Korduvalt on meid külastatud Leedust, Soomest, Saksamaalt, Iisraelist, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Jaapanist, Tšehhist ja Ukrainast. Aga külalised on olnud pärit ka Keeniast, Tansaaniast, Ghanast, Mongooliast, Kolumbiast, Singapurist jpt riikidest.

Suure huvi tõttu meie kooli vastu on MTÜ Südalinna Kooliarendus välja töötanud erinevad koolikülastuste paketid, mida on võimalus soovi korral omavahel kombineerida. Koolikülastuste pakette on võimalus läbi viia erinevates keeltes.

Küsi julgelt lisainformatsiooni: kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Vajadusel koostame teile arve.

Vajadusel saame varajasel etteteatamisel organiseerida teile koolisööklas toitlustuse koostöös ettevõttega Baltic Restaurants Estonia AS.

Koolikülastus kestab max 2 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

 

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise, vene ja saksa keeles.

Koolikülastus kestab max 3 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

Saab külastada erinevaid õppetunde vastavalt sellel hetkel kooli poolt pakutavatele võimalustele.

 

Max 10 osalejaga on hind 200 eurot.

11-20 osalejaga on hind 250 eurot.

21-30 osalejaga on hind 330 eurot.

 

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise, vene ja saksa keeles.

Millised on Südalinna Kooli väärtused ning organisatsioonikultuur. Toome praktilisi näiteid, kuidas oleme väärtustest lähtuvalt valikuid teinud ja otsuseid langetanud, et kooli atmosfäär oleks iga õpilase õppimist toetav ning arendav.

Koolikülastus kestab max 2 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

 

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti ja inglise keeles.

Südalinna Koolis on nutivahendid tavapärased õppevahendid õppetöös. Meie koolis on juba alates 2013. aastast kasutusel õppetöös robootika. Alates 2015. aastast on robootika alates 1. klassist õppesuunana kooli õppekavas. Aastal 2015 avasime tulevikuklassi, mis on täis nutikaid lahendusi mööbli ja digivahendide osas. Alates 2018. aastast on robootika lõimitud 3. klasside matemaatika tundidesse. Meil on 2017. aastast kogemus virtuaalreaalsuse kasutamisest aineõpetuses.

 

Külastuse jooksul toome näiteid õppetööst ja digiõppepäevade ning projektipäevade korraldamise kogemusest.

Koolikülastus kestab max 2 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga või IT-juhiga või haridustehnoloogiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise ja saksa keeles.

Südalinna Koolis on nutivahendid tavapärased õppevahendid õppetöös. Meie koolis on juba alates 2013. aastast kasutusel õppetöös robootika.

 

Alates 2015. aastast on robootika alates 1. klassist õppesuunana kooli õppekavas. Aastal 2015 avasime tulevikuklassi, mis on täis nutikaid lahendusi mööbli ja digivahendide osas. Alates 2018. aastast on robootika lõimitud 3. klasside matemaatika tundidesse. Meil on 2017. aastast kogemus virtuaalreaalsuse kasutamisest aineõpetuses. Külastuse jooksul toome näiteid õppetööst ja digiõppepäevade ning projektipäevade korraldamise kogemusest.

 

Koolikülastus kestab max 3 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga või IT-juhiga või haridustehnoloogiga. Lisandub 45-minutit kestev töötuba, mille teema saate ise valida (robootika või virtuaalreaalsus või erinevad digivahendid – tahvelarvutid, leiutamiskomplektid, interaktiivsed tahvlid, õpilaste ja õpetajate lemmik veebikeskkonnad õppetöös vms)

 

Max 10 osalejaga on hind 250 eurot.

11-20 osalejaga on hind 300 eurot.

21-30 osalejaga on hind 350 eurot.

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti, inglise  ja saksa keeles.

Südalinna Kool on kogupäevakool olnud jaanuarist 2018. Oleme saanud selle eest Tallinna Haridusametilt tunnustuse kategoorias “Õppija päeva disain” ja Tallinna linnalt noorsootöö konkursi võidu kategoorias “Suured teod Tallinna noortele”.

 

Külastuse jooksul räägime, kuidas ühendada formaalset ja mitteformaalset haridussüsteemi? Milline on paindlik õppepäev ja miks on see kasulik? Milliseid tõkkeid tuleb ületada? Miks on kogupäevakool meie õpilaste seas nii populaarne?

 

Koolikülastus kestab 2,5 tundi. Sisaldab ringkäiku koolimajas, kogupäevakooli õhtuste tegevuste pikemat tutvustust ja võimalusel lühikest vestlust koolijuhiga.

 

Max 10 osalejaga on hind 160 eurot.

11-20 osalejaga on hind 200 eurot.

21-30 osalejaga on hind 300 eurot.

Üle 30 osalejaga on vajalik sõlmida hinna osas eraldi kokkulepped.

 

Koolitust saab võimalusel läbi viia eesti ja inglise keeles.

Pakume võimalust kutsuda esineja/koolitaja jagama meie kooli kogemust erinevatele konverentsidele, seminaridele jms.

Kuni 30 minutit 40 eurot (Tallinna piires).

Kuni 60 minutit 80 eurot (Tallinna piires).

Väljaspool Tallinna toimuvale üritusele lisandub transpordikulu, mis on vastavalt hinnapakkumisele.

Toitlustamine

Sööklas tuleb koolilõuna söömine alati kinnitada õpilaspiletit kasutades, sest igale õpilasele on ettenähtud 1 tasuta koolilõuna päevas. Ilma õpilaspiletit registreerimata on sööklal õigus õpilasele toitu mitte anda.

10-14.01.22 kool menüü

17-21.01.22 kool menüü

24-28.01.22 kool menüü

31.01-04.02 kool menüü

7-11.02 kool menüü

14-18.02 kool menüü

21-25.02 kool menüü

Kogupäevakooli eine

24-28.01 koolieine menüü

7-11.02 koolieine menüü

14-18.02 koolieine menüü

21-25.02 koolieine menüü

Kogupäevakooli einet pakutakse ajavahemikus kell 13.30-13.55.

Kui laps läheb sööklasse, siis tuleb tal näidata kokatädile oma õpilaspiletit ja öelda oma nimi. Seejärel kontrollitakse nimekirjast, kas lapse eest on söögiraha makstud. Kui kõik korras, siis saab laps süüa einet.

Kogupäevakooli toiduraha tuleb tasuda ettemaksuna.

 

Koolieine ehk pikapäevarühma toidu tellimusi saab teha mugavalt läbi tellimuskeskuse
www.toitkooli.ee.

 

Tasumiseks vajaliku summa saate, kui korrutate söögipäevade arvu 1,34 euroga.

 

Tellimusi saab esitada www.toitkooli.ee kasutajana sisse logides.

 

www.toitkooli.ee keskkonda sisselogimiseks vali endale sobiv viis: pangalink, ID-Kaart või Mobiili -ID.

 

Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 16:59.

 

Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite lapsele sööki tellida (vastavalt soovile valige koolieine ehk pikapäevarühma toit) ja kinnitage “vormista tellimus”.

 

Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 16:59. Eemaldatud päevad annavad teile varupäevad, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.

 

Lisainfo:
53041012
tallinn.sydalinna@daily.ee
www.daily.ee
www.facebook.com/DailyEE

Söökla juhataja kontakt

Baltic Restaurants Estonia AS

Marika Kulbach
Daily kohviku juhataja

sydalinna@daily.ee
6180 163

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation