Huvitegevus

Sündmuste plaan

Tegemist on avalike üritustega kooliperele. Kõiki koolis toimuvaid üritusi pildistatakse ja filmitakse. Fotosid ja videoid kasutatakse kooli kodulehel ja kooli Facebookis. Lisaks kasutatakse fotosid ja videoid kooli tutvustavates muudes materjalides (sh erinevates keskkondades, trükistes jms). (Eesmärgiks on tunnustada õpilasi ja õpetajaid hea töö eest ning jagada infot kooli tegevuste kohta.)
Teatrietendusi, kontserte, külalistunde ja spordivõistlusi võib lisanduda plaani õppeaasta jooksul.

(Seoses COVID-19 ennetusmeetmete või sellest tulenevate piirangute tõttu võivad muutuda ürituste ajad või need võivad jääda ära või toimuvad hoopis distantsilt).

Ülekoolilisi sündmuseid koordineerib huvijuht Kairit Johanson kairit.johanson@sydalinna.edu.ee

Sündmuste plaan on leitav SIIT

Plaan täieneb jooksvalt.

Huviringide üldinfo

Südalinna Kool pakub erinevas vanuses õpilastele laia valikut aine- ja huviringe. Nende hulgas on nii tasuta kui ka tasulisi ringe.

Tasulised huviringid alustavad tööd 11. septembril 2023 ja toimuvad kuni 31. maini 2024.

Ring alustab tööd vähemalt 10 soovija olemasolul.

Lisainformatsiooni jagab kogupäevakooli juhataja Liina Ellakvere huviringid@sydalinna.edu.ee.

Meie majas toimuvad ka mõned treeningud või ringid, mille korraldajaks on mõni klubi või huvikool (kes lihtsalt rendivad kooli ruume). Nende tegevuse eest vastutab antud korraldaja ja mitte kool. Tihti jätavad klubid/huvikoolid enda flaiereid valvelauda, kust lapsed saavad huvi korral neid kaasa võtta.

– Telli kogupäevakooli eine, info SIIN

Huviringi toidupaki info SIIN
– Kui muutub kooli tunniplaan, siis võib muutuda ka huvi- ja aineringi toimumise aeg. Koolis muutub tunniplaan mitu korda õppeaastas. (Õpilane ootab huviringi algust kogupäevakoolis, kuhu tuleb lapsevanemal registreerida igal pühapäeval eKooli kaudu uueks nädalaks. Kogupäevakool on tasuta. 
– Õpilast vabastab ringide õppemaksust vaid koolist kaks nädalat järjest haigusega puudumine arstitõendi alusel.
– Vanemad peavad juhendajat teavitama e-kirja teel või märkima puudumise põhjuse eKooli tõendina, kui laps ringist/treeningust puudub. Ainult omavahelise koostööga on võimalik tagada, et laps osaleb järjepidevalt huvitegevuses ja saab oma võimeid maksimaalselt arendada. 
– Õpilase ringist kustutamiseks tuleb saata vastavasisuline kiri hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks huviringid@sydalinna.edu.ee. Õpilane arvatakse sellisel juhul ringist välja uue kuu alguses. 
– Kui oleme sunnitud taas distantsõppele või hajutatud õppetööle üle minema, siis võimalusel proovime ikkagi jätkata ringide/treeningutega, mida saab korraldada.

Huviringide tunniplaan ja registreerimine

Huviringide ja treeningute plaan ning registreerimine SIIN

Huvitegevuse plaani ja registreerimise võimaluse avame neljapäeval, 7. septembril 2023 kõige varem kell 16.00.

Lisainformatsiooni jagab Liina Ellakvere huviringid@sydalinna.edu.ee.

Kogupäevakooli puudutavad küsimused palume saata kogupaevakool@sydalinna.edu.ee.

Huviringide hinnakiri

Huviringide tasu arvestamine käib Haridusameti raamatupidamise reeglite järgi alljärgnevalt:

Tasu on kuupõhine:
Kui kuus toimub miinimum 3 ringitundi (kunstis ja robootikas 3 paaristundi) kuutasu ei muutu.
Kui kuus toimub 1-2 ringitundi, esitatakse arve poole kuu eest.

Näide: Oktoobris oli viis reedet ja tunnid toimusid neist kolmel, mis tähendab seda, et kuu tasu ei muutu ning arve esitatakse terve kuu ulatuses. Kui novembris toimub ring vaid kahel päeval, siis arvestatakse tasu poole kuu eest.

Alates 01.09.2023 hakkab Tallinna Haridusameti juhataja 09.05.2023.a käskkirja nr HA-4/36 alusel kehtima uus huviringide hinnakiri, millega saab tutvuda SIIN

Alates 01.11.2023 hakkab Tallinna Haridusameti juhataja 12.10.2023.a käskkirja nr HA-4/87 alusel kehtima pilliõppe individuaaltunni tunnitasu, millega saab tutvuda SIIN

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation