Vastuvõtt

Kooliga tutvumine

Südalinna Kooli avatud uste päevad toimuvad:

28. veebruar 2024 kell 8.30-15.00 päev kogupäevakoolis 1. klassi tulevatele lastele (võimalus proovida, milline on koolipäev meie koolis) – ainult lastele koolipäev; lapsed saavad vanematega koos kell 15.00 osaleda ringkäigul koolimajas (eesti keeles);
29. veebruar 2024 kell 17.00 koolivalmidust tutvustav seminar (eesti keeles) – ainult lapsevanematele;
2. märts 2024 kell 10.00 ringkäik koolimajas (inglise keeles) – peredele;
2. märts 2024 kell 11.15 ringkäik koolimajas (eesti keeles) – peredele.

Muul ajal kooliga tutvumiseks palume saata e-kiri kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õppealajuhataja) või oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õppealajuhataja).

Eelkooli vastuvõtt

Eelkooli registreerimine algab septembris 2023.

Eelkooli ootame lapsi, kes alustavad kooliteed sügisel 2024. Koolikohustus algab 1. klassi õppima asumisega lastel, kes on 1. oktoobriks 2024 saanud 7-aastaseks. (Me ei võta eelkooli lapsi, kes on 5-aastased, sest nad ei ole üldjuhul sotsiaalselt ja emotsionaalselt kooliks valmis isegi juhul, kui oskavad lugeda ja kirjutada.)

Koolipäeva kestel õpitakse häälimist, lugemist, kirjutamist; arvutamist, vaadeldakse loodust, mängitakse, meisterdatakse ja pööratakse tähelepanu ka sotsiaalsetele oskustele.

Õppeaasta jooksul nõustavad koolivalmiduse osas vajadusel lapsevanemaid ka kooli tugimeeskonna spetsialistid (nt logopeed, eripedagoog, psühholoog).

Õppeaasta jooksul toimub kõigile vanematele koolivalmidust tutvustav üritus.

Eelkoolis osalevad lapsed saavad veeta 1 koolipäeva kogupäevakoolis veebruari koolivaheajal. Koolipäev kestab kell 9.00-15.00. Päev on nagu koolis. Eesmärgiks on tutvustada lastele reaalset koolielu, mis hõlmab ainetunde, õuevahetundi ja huvitegevust. Samuti on vanematel võimalus tutvuda kooliruumide ja koolikorraldusega avatud uste päevade raames.

Eelkooli vanematel on võimalus osaleda Südalinna Kooli lapsevanematele korraldatavatel koolitustel.

Alates 1. septembrist 2023 on eelkooli tasu 52€ kuus. Tegemist on kohatasuga ehk hoolimata sellest, kui laps tunnis ei osale, siis summa sellest ei vähene.

NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.

Eelkool toimub üks kord nädalas 120 minutit ehk 4 õppetundi.

Kui eelkooli õpetaja on haige või koolitusel ning tund jääb ära, siis seda võidakse asendada mõnel teisel päeval või teha 1 kord pikemalt eelkoolitundi. (Kui laps ei osale, siis kuutasu ei vähene.)

Lisainfo: I kooliastme õppealajuhataja kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

1. klassi vastuvõtt

Vastuvõtu info

2023/2024. õppeaastal avame Südalinna Koolis kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale pakume I kooliastmes robootika algõpet erinevate robotitega ja lisatundi inglise keeles.

1. klassi asutmiseks vajalikud dokumendid ja tegevused on leitavad SIIT.

Kui soovite, et teie laps asuks õppima Tallinna Südalinna Koolis, kuid laps ei ole Tallinna linna elanik või ta on tallinlane, kuid pole Südalinna Kooli määratud, siis palun esitage kooli direktorile digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus koos põhjendusega ja saatke see e-posti aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee.

Teiega võetakse juunis ühendust, et kokku leppida tutvumispäeval osalemine. Vabade koolikohtade olemasolul pakume Teie lapsele koolikohta peale 25. augustit 2023.

Lisainfo: I kooliastme õppealajuhataja kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Kooli igapäevaelu leiab kajastust kooli Facebooki lehel https://www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Õppeaasta tegevuste kohta saab rohkem lugeda ka kooli kodulehe uudiste arhiivist.

VASTUVÕTUKORD 

 

Vabade koolikohtade olemasolu kohta saab lisainfot tel. 6180 151 või e-maili aadressidel:

oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õpilased)
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õpilased)

Vaba koolikoha olemasolul toimub esmalt vestlus, millest võtavad osa juhtkonna liikmed, õpilaskandidaat ja lapsevanemad. Kohtumise käigus selgitatakse välja õpilase vajadused õppekeskonna suhtes ja tutvustatakse kooli nõudeid tulevastele koolipere liikmetele. Vajadusel korraldatakse proovipäevi või tehakse tasemeteste põhiainetes.

1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus ja saata dokumendid aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee 10. juuniks. 

Dokumentide loetelu asub SIIN.

Vajalikud õppematerjalid

NB! Palume õppevahendeid (nt kunstitarbed, vihikud jms) mitte osta enne augusti lõpus toimuvat koosolekut. Klassijuhatajad annavad koosolekul täpse nimekirja ja soovitused vahendite jaoks. Kõiki vahendeid ei ole vaja kohe 1. septembril 2023. Jätame piisava aja vahendite ostmiseks.

Palume kõigile loetelus olevatele õppevahenditele ja riietele/jalanõudele kirjutada õpilase ees- ja perekonnanimi.

◉ pinal

◉ värvipliiatsid (12 värvi)

◉ keskmise (HB) kõvadusega teritatud harilik pliiats (3 tk)

◉ lühike joonlaud (~15 cm)

◉ kustukumm (valge)

◉ kogujaga pliiatsiteritaja

◉ väike liimipulk

◉ vildikad (12 värvi)(võivad olla koolis kunstikarbis)

◉ väikesed käärid (ümara otsaga)

 

Palume ülejäänud õppevahendeid (nt kunstitarbed, vihikud jms) enne sügisel toimuvat klassikoosolekut mitte osta. Täpsema info annab klassiõpetaja augusti lõpus toimuval klassikoosolekul.

◉ dressid (pikad ja lühikesed)

◉ spordisärk

◉ välispordijalanõud (soovitav kummitallaga, mis ei libise. NB! Ei sobi tennised, vaid ikkagi vaja tosse)

◉ sisespordijalanõud (heleda tallaga, mis ei tekita musti jutte. NB! Ei sobi tennised, vaid ikkagi vaja tosse)

◉ riidest kott, mida saab pealt sulgeda (spordiriiete hoidmiseks)

◉ väike rätik (pärast tundi pestakse vähemalt käed ja nägu)

NB! Spordiriided on riided, mis laps paneb selga ainult kehalise kasvatuse tunniks.

◉ mitte umbsed ega libedad

◉ heleda tallaga, mis ei tekita jutte

Südalinna Koolis käivad õpilased  aastaringselt iga päev õuevahetundides. Seetõttu soovitame varuda välisriided ja jalanõud, mis on ilmastikule vastavad, sest õues käiakse ka vihma ja lumega. 

Kogupäevakooli õhtustes tegevustes osalejad käivad õues veel 2x päeva jooksul. Seetõttu soovitame  külmemal ajal kaasa panna 2 paari kindaid. Nii jõuab 1 paar vahepeal kuivada. Lisaks on mõnus mängida talvisel ajal, kui seljas on kombinesoon või soojad vetthülgavad püksid.

1.-6. klassis kasutavad õpilased Südalinna Koolis paberkandjal koolipäevikud.

Päevik maksab 4 eurot ja selle eest palume tasuda ülekandega hiljemalt 22. juuniks 2023. 

Päeviku saavad õpilased kätte 1. septembril 2023.

Päeviku eest saab tasuda ainult pangaülekandega.  Palume järgida juhiseid ülekannet tehes.

Saaja: MTÜ Südalinna Kooliarendus
Arve nr: EE412200221051793433
Makse selgitus: Õpilase ees- ja perekonnanimi, klass, ÕPILASPÄEVIK

Koolis kannab õpilane iga päev vähemalt üht koolivormi elementi. Pidulik riietus on valge särk, must seelik või püksid, koolivest ja -müts.)

Koolivormi tellimisinfo.

Elektrooniline õpilaspileti pilt (foto peab olema heledal taustal, otsevaates, suurem kui 307*372 pikslit ja salvestatud JPEG formaadis). Pilt saadetakse aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee (kirjas peab olema lapse ees- ja perekonnanimi).

Palume luua nii lapsevanemale kui ka õpilasele isiklik e-kooli konto. Selle abil pääseb ta vaatama oma kodutöid, hindeid ja saab täita õppeaasta lõpus arenguvestluse küsimustikku. 

Õpilane ei tohi kasutada lapsevanema kontot!  Lapsevanem kasutab samuti enda kontot!

Rohkem infot konto loomise ja selle vajalikkuse kohta leiate SIIT.

Palume enne kooli algust harjutada kooliteel liiklemist: kus minna üle tee; kuidas kasutada ühistranspordis sõidukaarti jne.

Ilusat ja põnevat koolitee algust!

2.-9. klassi vastuvõtt

Vabade koolikohtade olemasolu kohta saab lisainfot tel. 6180 151 või e-maili aadressil oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õpilased) või kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õpilased).

Vaba koolikoha olemasolul toimub esmalt vestlus, millest võtavad osa juhtkonna liikmed, õpilaskandidaat ja lapsevanemad. Selle käigus selgitatakse välja õpilase vajadused õppekeskonna suhtes ja tutvustatakse kooli nõudeid tulevastele koolipere liikmetele. Vajadusel korraldatakse proovipäevi või tehakse tasemeteste põhiainetes.

VASTUVÕTUKORD

Vastu võetud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 nr T-7-1/22/5.

Vabade koolikohtade olemasolu kohta saab lisainfot tel. 6180 151 või e-maili aadressidel:

oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee (4.-9. klassi õpilased)
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee (1.-3. klassi õpilased)

Vaba koolikoha olemasolul toimub esmalt vestlus, millest võtavad osa juhtkonna liikmed, õpilaskandidaat ja lapsevanemad. Kohtumise käigus selgitatakse välja õpilase vajadused õppekeskonna suhtes ja tutvustatakse kooli nõudeid tulevastele koolipere liikmetele. Vajadusel korraldatakse proovipäevi või tehakse tasemeteste põhiainetes.

 

1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus ja saata dokumendid aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee :

◉ Sünni tõendi koopia
◉ Tervisekaart
◉ Koolivalmiduse kaart
◉ Elektroonne foto õpilaspileti jaoks
Isikuandmete töötlemise nõusolek

 

2.-9. klassi astumiseks tuleb täita avaldus, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta. Sisseastumise dokumendid tuleb saata aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee :

◉ Sünni tõendi koopia
◉ Tervisekaardi väljavõte
◉ Õpilasraamatu väljavõte
◉ Klassitunnistuse koopia
◉ Elektroonne foto õpilaspileti jaoks
Isikuandmete töötlemise nõusolek

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation