Õppetöö

Koolitöö üldeesmärgid

2023/2024. õppeaasta eesmärgid:

● Riigi haridusuuenduste sidumine kooli tegevustega.

● Parimate praktikate jagamine kooli külalistele ja teistele õpetajatele.

● Koolisümboolika ja koolivormi tõhusam kasutus.

● Töötaja heaolu ja töösuhted kollektiivis.

Kooli sisehindamiskorra täpsustamine ja uue loomine.

Ühisürituste osakaalu suurendamine läbi huvide ja meeskonnatunde.

Õpetajatel võimaldada töövarjudeks käimist.

Personali tunnustamine ja toetamine.

Töötajate (alustavad töötajad, kvalifikatsioonile mittevastavad) karjääriplaani koostamine.

● Ühisürituste sidumine õppetööga.

● Kogupäevakooli laiendamine II kooliastmesse.

● Karjääripäev õpilastele ja vanematele.

● Õpilasvahetuse tõhusam rakendamine.

● Vahendite planeerimine tunnustussüsteemide tarbeks.

● Õppekava koostamiseks ja rakendamiseks vahendite leidmine.

● Arvutiklassi likvideerimine ja õpialade uuendamine.

● Formaalse ja mitteformaalse õppe sidumine.

● Andekate õpilaste toetamine.

● Koolile uue õppekava koostamine.

● Õppeprotsessi tõhusam sidumine õpitulemustega koostöös võrgustikuga (lapsevanem, klassijuhataja, tugimeeskond, aineõpetaja).

Eksamid ja tasemetööd

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation