Koolipere

Juhtkond

Veiko Rohunurm

direktor
kehaline kasvatus

Telefon 6180 150
Mobiil 51 62 928
direktor@sydalinna.edu.ee

Esmaspäev 8.15-10.00 | 16.00-17.00 (eelregistreerimisega)

Teistel aegadel vastavalt eelregistreerimisele.

Monika Ellakvere

II-III kooliastme õppealajuhataja
matemaatika

9.b klassijuhataja
Telefon 6180 152
oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee

Vastuvõtt eelregistreerimisega

Kerttu Mölder-Jevdokimov

I kooliastme õppealajuhataja
projektijuht
eesti keel, matemaatika
Liikuma Kutsuva Kooli projekti
koordinaator
EduInnoLab Liit- ja Virtuaalreaalsus projektijuht
kogupäevakooli projektijuht

Sport Kooli koordinaator

Telefon 6180 151
(sekretärile anda edasi info; õppealajuhataja helistab tagasi)
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Vastuvõtt eelregistreerimisega

Kadri Ainsalu

huvi- ja arendusjuht
lapsehoolduspuhkusel
Hindrek Oks

majandusalajuhataja

Telefon 6180 160
majandus@sydalinna.edu.ee

Kairit Johanson

huvijuht
III kooliastme informaatikaõpetaja


4.a klassijuhataja
Telefon 6180 154
huvijuht@sydalinna.edu.ee

Sekretär

Anna-Kaisa Kollo

sekretär
Telefon 6180 151
sekretar@sydalinna.edu.ee
anna-kaisa.kollo@sydalinna.edu.ee

  • Kantselei (ruum 206) on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
  • Vaheaegadel ja riiklikele pühadele eelnevatel päevadel on kantselei tööaeg lühendatud.
  • Palume võimalusel tulekust teada anda e-posti või telefoni teel.

Õpetajad

Janne Aas

eripedagoog, individuaalõppe õpetaja janne.aas@sydalinna.edu.ee

Riina Abner

5.a klassijuhataja, klassiõpetaja, matemaatika
riina.abner@sydalinna.edu.ee

Piia Anemaa

9.v klassijuhataja, väikeklassi õpetaja piia.anemaa@sydalinna.edu.ee

Liina Ellakvere

inglise keel, kogupäevakooli juhataja-koordinaator, huviringide koordinaator liina.ellakvere@sydalinna.edu.ee
huviringid@sydalinna.edu.ee

Laura Gerassimova

lapsehoolduspuhkusel

Heli Hirs

1.a klassijuhataja, klassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, humanitaarainete ja eesti keele aineühenduse juht
heli.hirs@sydalinna.edu.ee

Marko Häelm

füüsika
marko.haelm@sydalinna.edu.ee

Marili Paakspuu

vanemapuhkusel
marili.juhkam@sydalinna.edu.ee

Delis Pärnoja

2.b klassijuhataja, klassiõpetaja, inglise keel I-II kooliaste, algõpetuse aineühenduse juht
delis.parnoja@sydalinna.edu.ee

Angelika Kadarik

muusikaõpetus 1.-5. klass, mudilas- ja poistekoori dirigent, klaveri- ja viiuliõpetaja angelika.kadarik@sydalinna.edu.ee

Anneli Kesksaar

8.a klassijuhataja, saksa keel anneli.kesksaar@sydalinna.edu.ee

Katrin Kitkas

6.a klassijuhataja, matemaatika katrin.kitkas@sydalinna.edu.ee

Regina Kivi

8.b klassijuhataja, inglise keel, võõrkeelte aineühenduse juht regina.kivi@sydalinna.edu.ee

Signe Kivi

2.a klassijuhataja, klassiõpetaja, ajalugu, eesti keel välispäritolu- ja uussisserändetaustaga õpilastele signe.kivi@sydalinna.edu.ee

Malle Koppel

7.a klassijuhataja, väikese rühma õpetaja, õlimaali- ja klaveriõpetaja malle.koppel@sydalinna.edu.ee

Jelena Kozubnja

vene keel jelena.kozubnja@sydalinna.edu.ee

Karolin Harjus

eesti keel, matemaatika, loodusõpetus karolin.harjus@sydalinna.edu.ee

Kristi Tagam

loodusõpetus
kristi.tagam@sydalinna.edu.ee

Lea Kütt

7.b klassijuhataja, klassiõpetaja, klaveriõpetaja lea.kytt@sydalinna.edu.ee

Külli Kaljulind

3.a klassijuhataja, klassiõpetaja kulli.kaljulind@sydalinna.edu.ee

Kristi Laidvee

kehaline kasvatus, liikumise ja tervise aineühenduse juht kristi.laidvee@sydalinna.edu.ee


Andreas Laks

inglise keel
andreas.laks@sydalinna.edu.ee

Reelika Ivenkova

abiõpetaja I kooliastmes ja kogupäevakoolis reelika.ivenkova@sydalinna.edu.ee

Anneli Lonks

4.b klassijuhataja, inglise keel
anneli.lonks@sydalinna.edu.ee

Merike Anderson

kehaline kasvatus
merike.anderson@sydalinna.edu.ee

Getter Orgusaar

5.b klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus
getter.orgusaar@sydalinna.edu.ee

Siim Tammearu

kehaline kasvatus
siim.tammearu@sydalinna.edu.ee

Kevin Palmets

inglise keel
kevin.palmets@sydalinna.edu.ee

Mirjam Palumets

eesti keel välispäritolu- ja uussisserändetaustaga õpilastele; raamatukogu juhataja raamatukogu@sydalinna.edu.ee

Horm Kristjan Kuuse

matemaatika
hormkristjan.kuuse@sydalinna.edu.ee

Karmen Inno

1.b klassijuhataja, klassiõpetaja
karmen.inno@sydalinna.edu.ee

Rain Rohtla

töö- ja tehnoloogiaõpetus rain.rohtla@sydalinna.edu.ee

Kristel Rosenthal

8.c klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus kristel.rosenthal@sydalinna.edu.ee

Mare Sadam

bioloogia, reaalainete aineühenduse juht
mare.sadam@sydalinna.edu.ee

Viktor Leshkin

vene keel
viktor.leshkin@sydalinna.edu.ee

Feysal Shabani

8.b klassijuhataja, inglise keel, võõrkeelte aineühenduse juht feysal.shabani@sydalinna.edu.ee

Arvo Silm

matemaatika
arvo.silm@sydalinna.edu.ee

Veronika Taimla

geograafia (lapsehoolduspuhkusel) veronika.taimla@sydalinna.edu.ee

Pille-Riin Talts

9.a klassijuhataja, kunstiõpetus, inimeseõpetus
pille-riin.talts@sydalinna.edu.ee

Helen Allikvee


muusikaõpetus 5.-9. klass helen.allikvee@sydalinna.edu.ee

Pille Kruus


eesti keel ja kirjandus
pille.kruus@sydalinna.edu.ee

Anne Vremmert

väikerühma õpetaja anne.vremmert@sydalinna.edu.ee

Edith Asveit

6.c klassijuhataja, eesti keel Ukraina õpilastele
edith.asveit@sydalinna.edu.ee

Sandra Maria Kaer

käsitöö- ja kodundus
sandramaria.kaer@sydalinna.edu.ee

Reet Rausberg

kehaline kasvatus I kooliastmele reet.rausberg@sydalinna.edu.ee

Anu Lust-Wahar

geograafia
anu.lust-wahar@sydalinna.edu.ee

Õpilased

Ajakohane õpilaste arv on leitav Tallinna haridusasutuste teatmikust: https://info.haridus.ee/Asutus/992

Õpilasesindus

Õpilasesinduse liikmed

Õpilasesinduse liikmed 2023/2024. õppeaastal on 6.-9. klasside õpilased.

Tallinna Südalinna Kooli õpilasesindus organiseerib koolisiseseid üritusi, aitamaks kaasa õppe- ja kasvatustegevuse edukale kulgemisele.

Õpilasesindus on esindatud tervisenõukogus ja kooli hoolekogus.

opilasesindus@sydalinna.edu.ee

Õpilasesinduse tegevus

Tallinna Südalinna Kooli õpilasesindus organiseerib koolisiseseid üritusi, aitamaks kaasa õppe- ja kasvatustegevuse edukale kulgemisele.

Õpilasesindus on esindatud tervisenõukogus ja kooli hoolekogus.

2016. aasta 1. septembril sai meie kool 50aastaseks. Juubelisünnipäeva tähistamiseks ilmus kooli ajalugu ja tänapäeva tutvustav raamat “Viiskümmend värvilist aastat ehk Tallinna Südalinna Kooli lugu”, mida on vilistlastel ja kõigil huvilistel võimalik osta igal tööpäeval kooliraamatukogust.

KOOL – SEE ON ELU!
Südalinna Kool ootab oma vilistlasi ja õpilaste vanemaid/vanavanemaid/tädisid-onusid jagama õpilastega oma elu-, hobi- ja töökogemusi, sest see võimaldab seostada koolis õpitavat praktilise eluga ning luua tihedam side kooli, kasvava põlvkonna ja ühiskonna ootuste vahel koolile.

 

Oodatud on kõikvõimalikud erinevad erialad ja ametid, mis eeldavad nii kutse- kui ka kõrgharidust, sest oluline on näidata õpilastele, kui variatiivne on ühiskond ja tööturg. Samuti on oluline panna õpilasi mõtlema selle üle, mis neile kõige paremini täiskasvanuna sobib ja huvi pakub.


Algatuses osalemiseks on mitmeid erinevaid võimalusi (nt külalistund, projektõppes eksperdi roll, juhendaja roll loov-ja uurimistöödes, töövarjutamine jne). Kui teil on mõni muu idee, kuidas saaksite panustada kooliellu ja õppetöö põnevamaks muutmisesse, siis ootame kõiki ettepanekuid.


Registreeruda saab kirjutades e-maili aadressil kerttu.molder@sydalinna.edu.ee

Lp. vilistlased!

Oleme korrastanud ja täpsustanud kooli kodulehel olevaid vilistlaste nimekirju. Palume üle vaadata ja kontrollida oma ja klassikaaslaste nimede õigekiri, samuti see, kas kõik klassikaaslased, kellega koos lõpetasite, on ikka kirjas. Vigade ja ebatäpsuste leidmisel palume anda sellest teada aadressil raamatukogu@sydalinna.edu.ee

18. oktoober 2018 kell 17.30 toimub vilistlaste korvpalliturniir kooli võimlas. 

Lisainfo mihkel.kurg@sydalinna.edu.ee

 

Kui teil on võimalus ja huvi tulla külalistundi meie kooli õpilastele andma, siis palun kirjutage kerttu.molder@sydalinna.edu.ee

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole või kirjutades aadressil hoolekogu@sydalinna.edu.ee.

2023/2024. õppeaasta hoolekogu koosseis:

Mirjam-Liis Tapver, lapsevanem;

Agata Depka, lapsevanem;

Ingrid Peek, lapsevanem;

Liina Ellakvere, vilistlaste esindaja;

Sireli 8.c, õpilaste esindaja;

Pille-Riin Talts, õpetajate esindaja.

Tugipersonal

Jaanus Paasoja

IT-tugiisik

6.b klassijuhataja, informaatika, robootika

Telefon 6180 155

jaanus.paasoja@sydalinna.edu.ee

IT-tugiisik

IT-tugiisiku põhifunktsioon on kooli ladusa infotehnoloogilise töö tagamine. Jaanus hoiab töökorras kogu kooli IT-alase tehnopargi, koostab IT-ga seotud arendusprojekte ning koolitab töötajaid ja õpilasi uute IT vahendite (ka õpitarkvarade) kasutamisel. IT-tugiisik tagab kooli ürituste tehnilise toe ning õpilaspiletite tehnilise töökindluse. Jaanus veab kooli robootika aine- ja huviringitunde ning esindab kooli koos õpilastega robootikaalastel võistlustel.

Kadi Dobrus

Koolipsühholoog

Kab. 219
Telefon 6 180 159
Vastuvõtuajad:
E-N kell 09.00-15.30
R kell 09.00-14.00

kadi.dobrus@sydalinna.edu.ee

Koolipsühholoog

◉ koolieluga seotud probleemide lahendamisel (õppimine, suhted kaaslaste ja haridustöötajatega);
◉ pingeliste olukordadega toimetulemisel (stress, muretsemine, hirmud, ärevus jms);
◉ erinevate valikute ja otsuste tegemisel;

◉ isikliku eluga seotud probleemide lahendamisel.
◉ Julgelt võib pöörduda ka siis, kui konkreetset muret polegi, vaid soovid lihtsalt kellegagi rääkida.


Koolipsühholoog ei mõista hukka ega kritiseeri, vaid toetab ja abistab.

 

 

◉ lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite selgitamisel;

◉ lapse meeleolu võimalike põhjuste väljaselgitamisel;

◉ sobivate kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel;

◉ lapse ja koolikaaslaste vaheliste probleemide lahendamisel;

◉ lapse ja/või lapsevanema ning haridustöötaja vaheliste suhetega toimetulekul.

Koolipsühholoog konsulteerib ja toetab ka õpetajaid ja panustab sellesse, et kõik osapooled tunneksid ennast koolis hästi.

Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades info konfidentsiaalsuse.

Bianka

Lugemisrõõmu ja tööõnne spetsialist

Kab. 219
Vastuvõtuajad:
Teisipäeval kell 08.55-09.40


bianka@sydalinna.edu.ee

Lugemisrõõmu ja tööõnne spetsialist

Meil töötab osalise koormusega töötaja Bianka, kelle ametinimetuseks on lugemisrõõmu spetsialist. Ja kui ta viibib õpetajate toas, siis on tema ametinimetuseks tööõnne spetsialist. (Bianka viibimisest koolimajas annab märku silt välisuksel. Vahel on ta ka ikka oma kodus laisklemas, kuigi päris palju lapsi arvab, et Bianka koduks ongi koolimaja.)

Kirsti Mägi

Sotsiaalpedagoog

Kab. 217
Vastuvõtuajad:
Kolmapäeval kell 9.30-16.30
Reedel kell 9.00-16.00

sotsiaalpedagoog@sydalinna.edu.ee

Sotsiaalpedagoog

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

◉ kooli ja kodu koostöö;
◉ tõrjutus kooliklassis ja ühiskonnas;
◉ koolikohustuse täitmise jälgimine;
◉ õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
◉ koolivägivallajuhtumite lahendamine;
◉ laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
◉ kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.
Sotsiaalpedagoogi poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Kerttu Mölder-Jevdokimov

HEV koordinaator
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

HEV koordinaator I kooliastmes

HEV koordinaator selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. HEV koordinaator nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Viib läbi õpiabi tunde.

Janne Aas

Eripedagoog
janne.aas@sydalinna.edu.ee

Eripedagoog I kooliastmes

Eripedagoog selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. Viib läbi õpiabi tunde. Eripedagoog nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid.

Kristin Kask

Eripedagoog
kristin.kask@sydalinna.edu.ee

Eripedagoog I kooliastmes

Eripedagoog selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. Viib läbi õpiabi tunde. Eripedagoog nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid.

Sandra Parv

HEV koordinaator-eripedagoog

Kab. 218
Telefon 6 180 157

sandra.parv@sydalinna.edu.ee

HEV koordinaator-eripedagoog II-III kooliastmes

HEV koordinaator selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. HEV koordinaator nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Viib läbi õpiabi tunde.

Piret Lang

Logopeed

Kab. 303
Telefon 6 180 156

piret.lang@sydalinna.edu.ee

Logopeed

Logopeed viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjaliku kõne korrektsioon. Õppeaasta algul uurib logopeed laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning koostöös õpetajatega selgitatakse välja kõneravi vajavad õpilased. Logopeedilist abi saavad lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased. Logopeedilise õpiabi tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid ning teeb koostööd teiste tugisüsteemi spetsialistidega.

Mirjam Palumets

Raamatukogu juhataja

E–R 9.00-15.30
Kab. 223

6 180 158
raamatukogu@sydalinna.edu.ee RIKSWEB

Raamatukogu juhataja

Veiko Miidel

Haridustehnoloog

veiko.miidel@sydalinna.edu.ee

Haridustehnoloog

Haridustehnoloog koordineerib IKT integreerumist ainekavasse ning toetab ja nõustab õpetajaid IKT alastes küsimustes.

Niina Plisko

Vastuvõtuajad: E-N 8.00-16.00

Kab. 116
6 180 162


www.kooliode.ee

Kooliõde

Kooliõde osutab koolitervishoiuteenust ja teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd koolitervishoiu meeskonna teiste liikmetega, kelleks on õpilased, lapsevanemad, koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, kooli hoolekogu ja tervisenõukogu. Tervise ja heaolu edendamise tagamiseks jälgib kooliõde koolikeskkonnale kehtestatud tervisekaitsenõuete täitmist.

Haiguste ennetamine – selgitab välja õpilaste kuulumise tervisega seotud riskirühmadesse; informeerib lastevanemaid, perearste ja -õdesid õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest (kõrvalekallete esinemisel), haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust vastavalt ettenähtud korrale; immuniseerib vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.


Tervise järelevalve – hindab ja jälgib regulaarselt kõigi õpilaste terviseseisundit nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu osas; hindab ja jälgib riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervist ja vajadusi ning nõustab õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid; täidab korrektselt õpilaste tervisekaarte, sh õendusplaane riskirühma õpilastele; registreerib kõik pöördumised vastuvõtupäevikusse; väljastab vajadusel õpilase õendusepikriisi lapsevanemale.


Esmaabi andmine ja õpetamine – traumade ja vigastuste korral on võimeline andma abi ja vajadusel elustama abivajajat, pakub abi ka krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral ning kriisisituatsioonides. Õpetab eakohaselt esmase abi ja esmaabi osutamist õpilastele ning abistab õpetajaid vastavate praktiliste oskuste õpetamisel integreerituna õppeprogrammi.


Vaktsineerimisest, gripist ja Covid-19st saab lähemalt lugeda siit.

Aineühendused

◉ enda valdkonna populariseerimisega;
◉ enda valdkonnas ürituste korraldamisega;
◉ metoodiliste küsimustega;
◉ ettepanekute tegemisega õppetöö korraldamise osas;
◉ heade praktikate jagamisega;
◉ koolitustel õpitu jagamisega ja koolituste korraldamisega.

Aineühenduse nimetus

Aineühenduse liikmed

Aineühenduse juht/juhid

Klassijuhatajate koda

Kõik klassijuhatajad

Algõpetuse aineühendus

Kõik 1.-3. klassi klassiõpetajad; logopeed; vajadusel abiõpetajad, individuaalõpetajad ja aineõpetajad, kes õpetavad antud klassides.

Humanitaarainete ja eesti
keele aineühendus

Kõik 4.-9. klassi humanitaarainete õpetajad

Reaalainete aineühendus

Kõik 4.-9. klassi matemaatika,
loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika õpetajad

Võõrkeelte aineühendus

Kõik 1.-9. klassi inglise-, vene- ja saksa keele, eesti keel kui võõrkeel õpetajad

Liikumise ja tervise
aineühendus (sh Tervisenõukogu)

Kõik kehalise kasvatuse õpetajad;
inimeseõpetuse õpetajad; Liikuma Kutsuva Kooli meeskond:

Veiko, Lea, Kristi, Merike, Reet, Siim, Signe, Sandra Maria

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation