Koolipere

Juhtkond

Veiko Rohunurm

direktor
kehaline kasvatus

Telefon 6180 150
Mobiil 51 62 928
direktor@sydalinna.edu.ee

Esmaspäev 8.15-10.00 | 16.00-17.00 (eelregistreerimisega)

Teistel aegadel vastavalt eelregistreerimisele.

Monika Ellakvere

II-III kooliastme õppealajuhataja
9.b klassijuhataja
matemaatika

Telefon 6180 152
oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee

Vastuvõtt eelregistreerimisega

Kerttu Mölder-Jevdokimov

I kooliastme õppealajuhataja
projektijuht
eesti keel, matemaatika
klassiõpetajate aineühenduse juht
Liikuma Kutsuva Kooli projekti
koordinaator
EduInnoLab Liit- ja Virtuaalreaalsus projektijuht
kogupäevakooli projektijuht

Sport Kooli koordinaator

Telefon 6180 151
(sekretärile anda edasi info; õppealajuhataja helistab tagasi)
kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Vastuvõtt eelregistreerimisega

Kadri Ainsalu

huvi- ja arendusjuht
4.b klassijuhataja

Telefon 6180 154
huvijuht@sydalinna.edu.ee
kadri.ainsalu@sydalinna.edu.ee

Jaanus Paasoja

infojuht
8.a klassijuhataja
informaatika
robootika

Telefon 6180 155
infojuht@sydalinna.edu.ee

Hindrek Oks

majandusalajuhataja

Telefon 6180 160
majandus@sydalinna.edu.ee

Sekretär

Kerttu Luts

sekretär
Telefon 6180 151
sekretar@sydalinna.edu.ee
kerttu.luts@sydalinna.edu.ee

Kantselei (ruum 206) on avatud tööpäeviti kell 8.00-16.00.
Vaheaegadel ja riiklikele pühadele eelnevatel päevadel on kantselei tööaeg lühendatud.

Õpetajad

Janne Aas

eripedagoog, individuaalõppe õpetaja

janne.aas@sydalinna.edu.ee

Riina Abner

3.a klassijuhataja, klassiõpetaja, matemaatika

riina.abner@sydalinna.edu.ee

Piia Anemaa

7.v ja 7.vv klassijuhataja, väikeklassi õpetaja

piia.anemaa@sydalinna.edu.ee

Liina Ellakvere

8.a klassijuhataja, inglise keel, kogupäevakooli juhataja-koordinaator

liina.ellakvere@sydalinna.edu.ee

Laura Gerassimova

1.a klassijuhataja, klassiõpetaja, kirjandus ja eesti keel

laura.gerassimova@sydalinna.edu.ee

Heli Hirs

2.a klassijuhataja, klassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus

heli.hirs@sydalinna.edu.ee

Marko Häelm

füüsika

marko.haelm@sydalinna.edu.ee

Aire Isand

eesti keel ja kirjandus

aire.isand@sydalinna.edu.ee

Marili Juhkam

1.b klassijuhataja, klassiõpetaja, loodusõpetus, digiõpetus

marili.juhkam@sydalinna.edu.ee

Seoriin Jõgise

eesti keel ja kirjandus

seoriin.jogise@sydalinna.edu.ee

Angelika Kadarik

muusikaõpetus 1.-5. klass, mudilas- ja poistekoori dirigent, humanitaarainete ja eesti keele aineühenduse juht

angelika.kadarik@sydalinna.edu.ee

Anneli Kesksaar

6.a klassijuhataja
saksa keel
võõrkeelte aineühenduse juht
haridustehnoloog

anneli.kesksaar@sydalinna.edu.ee

Katrin Kitkas

4.a klassijuhataja, matemaatika

katrin.kitkas@sydalinna.edu.ee

Regina Kivi

6.b klassijuhataja, inglise keelregina.kivi@sydalinna.edu.ee

Signe Kivi

3.b klassijuhataja, klassiõpetaja, ajalugu, eesti keel välispäritolu- ja uussisserändetaustaga õpilastele

signe.kivi@sydalinna.edu.ee

Malle Koppel

5.a klassijuhataja, väikese rühma õpetaja, õlimaali- ja klaveriõpetaja


malle.koppel@sydalinna.edu.ee

Jelena Kozubnja

vene keel

jelena.kozubnja@sydalinna.edu.ee

Juhan Mettis

kehaline kasvatus

juhan.mettis@sydalinna.edu.ee

Kätlin Kukebal

loodusõpetus

katlin.kukebal@sydalinna.edu.ee

Lea Kütt

5.b klassijuhataja, klassiõpetaja

lea.kytt@sydalinna.edu.ee

Kätlin Laagus

4.b HEV-õpilaste rühma õpetaja

katlin.laagus@sydalinna.edu.ee

Kristi Laidvee

kehaline kasvatus, liikumise ja tervise aineühenduse juht

kristi.laidvee@sydalinna.edu.ee

Andreas Laks

inglise keel

andreas.laks@sydalinna.edu.ee

Diana Lindsalu

abiõpetaja I kooliastmes ja kogupäevakoolis

diana.lindsalu@sydalinna.edu.ee

Anneli Lonks

9.a klassijuhataja, inglise keel

anneli.lonks@sydalinna.edu.ee

Marit Nõmmik

6.c klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus

marit.nommik@sydalinna.edu.ee

Getter Orgusaar

matemaatika


getter.orgusaar@sydalinna.edu.ee

Jevgenija Martõnova

keemia


Jevgenija.martonova@sydalinna.edu.ee

Sabina Palm

inglise keel I kooliastmes


sabina.palm@sydalinna.edu.ee

Mirjam Palumets

eesti keel välispäritolu- ja uussisserändetaustaga õpilastele; raamatukogu juhataja
raamatukogu@sydalinna.edu.ee

Angela Pulkkinen-Kamel

vene keel


angela.pulkkinen-kamel@sydalinna.edu.ee

Kirke Raidmets

geograafia


kirke.raidmets@sydalinna.edu.ee

Kati Rand

2.b klassijuhataja, klassiõpetaja, kunstiõpetus

kati.rand@sydalinna.edu.ee

Rain Rohtla

töö- ja tehnoloogiaõpetus


rain.rohtla@sydalinna.edu.ee

Kristel Rosenthal

ajalugu, ühiskonnaõpetus


kristel.rosenthal@sydalinna.edu.ee

Mare Sadam

bioloogia, reaalainete aineühenduse juht


mare.sadam@sydalinna.edu.ee

Janne Schasmin

kehaline kasvatus


janne.schasmin@sydalinna.edu.ee

Feysal Shabani

6.b klassijuhataja, inglise keel

feysal.shabani@sydalinna.edu.ee

Arvo Silm

matemaatika

arvo.silm@sydalinna.edu.ee

Veronika Taimla

geograafia
(lapsehoolduspuhkusel) veronika.taimla@sydalinna.edu.ee

Pille-Riin Talts

7.a klassijuhataja, kunstiõpetus, inimeseõpetus

pille-riin.talts@sydalinna.edu.ee

Tiina Toiger

8.b klassijuhataja,
muusikaõpetus 5.-9. klass

tiina.toiger@sydalinna.edu.ee

Saara-Nette Tõugjas

7.b klassijuhataja,
eesti keel ja kirjandus
saara-nette.tougjas@sydalinna.edu.ee

Anne Vremmert

9.v klassijuhataja, väikeklassi õpetaja

anne.vremmert@sydalinna.edu.ee

Edith Asveit

eesti keel Ukraina õpilastele


edith.asveit@sydalinna.edu.ee

Õpilased

Ajakohane õpilaste arv on leitav Tallinna haridusasutuste teatmikust: https://info.haridus.ee/Asutus/992

Õpilasesindus

Õpilasesinduse liikmed

Õpilasesinduse liikmed 2021/2022. õppeaastal on 7.-9. klasside õpilased.

Tallinna Südalinna Kooli õpilasesindus organiseerib koolisiseseid üritusi, aitamaks kaasa õppe- ja kasvatustegevuse edukale kulgemisele.

Õpilasesindus on esindatud tervisenõukogus ja kooli hoolekogus.

opilasesindus@sydalinna.edu.ee

Õpilasesinduse tegevus

Tallinna Südalinna Kooli õpilasesindus organiseerib koolisiseseid üritusi, aitamaks kaasa õppe- ja kasvatustegevuse edukale kulgemisele.

Õpilasesindus on esindatud tervisenõukogus ja kooli hoolekogus.

2016. aasta 1. septembril sai meie kool 50aastaseks. Juubelisünnipäeva tähistamiseks ilmus kooli ajalugu ja tänapäeva tutvustav raamat “Viiskümmend värvilist aastat ehk Tallinna Südalinna Kooli lugu”, mida on vilistlastel ja kõigil huvilistel võimalik osta igal tööpäeval kooliraamatukogust.

KOOL – SEE ON ELU!
Südalinna Kool ootab oma vilistlasi ja õpilaste vanemaid/vanavanemaid/tädisid-onusid jagama õpilastega oma elu-, hobi- ja töökogemusi, sest see võimaldab seostada koolis õpitavat praktilise eluga ning luua tihedam side kooli, kasvava põlvkonna ja ühiskonna ootuste vahel koolile.

 

Oodatud on kõikvõimalikud erinevad erialad ja ametid, mis eeldavad nii kutse- kui ka kõrgharidust, sest oluline on näidata õpilastele, kui variatiivne on ühiskond ja tööturg. Samuti on oluline panna õpilasi mõtlema selle üle, mis neile kõige paremini täiskasvanuna sobib ja huvi pakub.


Algatuses osalemiseks on mitmeid erinevaid võimalusi (nt külalistund, projektõppes eksperdi roll, juhendaja roll loov-ja uurimistöödes, töövarjutamine jne). Kui teil on mõni muu idee, kuidas saaksite panustada kooliellu ja õppetöö põnevamaks muutmisesse, siis ootame kõiki ettepanekuid.


Registreeruda saab kirjutades e-maili aadressil kerttu.molder@sydalinna.edu.ee

Lp. vilistlased!

Oleme korrastanud ja täpsustanud kooli kodulehel olevaid vilistlaste nimekirju. Palume üle vaadata ja kontrollida oma ja klassikaaslaste nimede õigekiri, samuti see, kas kõik klassikaaslased, kellega koos lõpetasite, on ikka kirjas. Vigade ja ebatäpsuste leidmisel palume anda sellest teada aadressil raamatukogu@sydalinna.edu.ee

18. oktoober 2018 kell 17.30 toimub vilistlaste korvpalliturniir kooli võimlas. 

Lisainfo mihkel.kurg@sydalinna.edu.ee

 

Kui teil on võimalus ja huvi tulla külalistundi meie kooli õpilastele andma, siis palun kirjutage kerttu.molder@sydalinna.edu.ee

Hoolekogu

Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole või kirjutades aadressil hoolekogu@sydalinna.edu.ee.

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tallinna Haridusameti 16.11.2021 käskkirjaga number T-7-1/21/517.

Tugipersonal

Asko Nuume

Koolipsühholoog

Kab. 219
Telefon 6 180 159

asko.nuume@sydalinna.edu.ee

Koolipsühholoog

◉ koolieluga seotud probleemide lahendamisel (õppimine, suhted kaaslaste ja haridustöötajatega);
◉ pingeliste olukordadega toimetulemisel (stress, muretsemine, hirmud, ärevus jms);
◉ erinevate valikute ja otsuste tegemisel;

◉ isikliku eluga seotud probleemide lahendamisel.
◉ Julgelt võib pöörduda ka siis, kui konkreetset muret polegi, vaid soovid lihtsalt kellegagi rääkida.


Koolipsühholoog ei mõista hukka ega kritiseeri, vaid toetab ja abistab.

 

 

◉ lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite selgitamisel;

◉ lapse meeleolu võimalike põhjuste väljaselgitamisel;

◉ sobivate kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel;

◉ lapse ja koolikaaslaste vaheliste probleemide lahendamisel;

◉ lapse ja/või lapsevanema ning haridustöötaja vaheliste suhetega toimetulekul.

Koolipsühholoog konsulteerib ja toetab ka õpetajaid ja panustab sellesse, et kõik osapooled tunneksid ennast koolis hästi.

Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades info konfidentsiaalsuse.

Kirsti Mägi

Sotsiaalpedagoog

Kab. 217
Vastuvõtuajad:
Esmaspäeval kell 9.30-16.30
Kolmapäeval kell 9.00-16.00

sotsiaalpedagoog@sydalinna.edu.ee

Sotsiaalpedagoog

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

◉ kooli ja kodu koostöö;
◉ tõrjutus kooliklassis ja ühiskonnas;
◉ koolikohustuse täitmise jälgimine;
◉ õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
◉ koolivägivallajuhtumite lahendamine;
◉ laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
◉ kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.
Sotsiaalpedagoogi poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Julia Raik

HEV koordinaaator-eripedagoog

Kab. 218
Telefon 6 180 157

julia.raik@sydalinna.edu.ee

HEV koordinaator-eripedagoog

HEV koordinaator selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. HEV koordinaator nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Viib läbi õpiabi tunde.

Piret Lang

Logopeed

Kab. 303

piret.lang@sydalinna.edu.ee

Logopeed

Logopeed viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjaliku kõne korrektsioon. Õppeaasta algul uurib logopeed laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning koostöös õpetajatega selgitatakse välja kõneravi vajavad õpilased. Logopeedilist abi saavad lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased. Logopeedilise õpiabi tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid ning teeb koostööd teiste tugisüsteemi spetsialistidega.

Mirjam Palumets

Raamatukogu juhataja

E–R 9.00-15.30
Kab. 223

6 180 158
raamatukogu@sydalinna.edu.ee RIKSWEB

Raamatukogu juhataja

Elis Piirsalu

Vastuvõtuajad: E-N 8.30-16.30
Kab. 116

6 180 162
56 256 648

elis.piirsalu@kth.ee
www.kooliode.ee

Kooliõde

Kooliõde ja samuti ka vaimse tervise õde Elis Piirsalu osutab koolitervishoiuteenust ja teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd koolitervishoiu meeskonna teiste liikmetega, kelleks on õpilased, lapsevanemad, koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, kooli hoolekogu ja tervisenõukogu. Tervise ja heaolu edendamise tagamiseks jälgib kooliõde koolikeskkonnale kehtestatud tervisekaitsenõuete täitmist.

Haiguste ennetamine – selgitab välja õpilaste kuulumise tervisega seotud riskirühmadesse; informeerib lastevanemaid, perearste ja -õdesid õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest (kõrvalekallete esinemisel), haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust vastavalt ettenähtud korrale; immuniseerib vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.


Tervise järelevalve – hindab ja jälgib regulaarselt kõigi õpilaste terviseseisundit nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu osas; hindab ja jälgib riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervist ja vajadusi ning nõustab õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid; täidab korrektselt õpilaste tervisekaarte, sh õendusplaane riskirühma õpilastele; registreerib kõik pöördumised vastuvõtupäevikusse; väljastab vajadusel õpilase õendusepikriisi lapsevanemale.


Esmaabi andmine ja õpetamine – traumade ja vigastuste korral on võimeline andma abi ja vajadusel elustama abivajajat, pakub abi ka krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral ning kriisisituatsioonides. Õpetab eakohaselt esmase abi ja esmaabi osutamist õpilastele ning abistab õpetajaid vastavate praktiliste oskuste õpetamisel integreerituna õppeprogrammi.


Vaktsineerimisest, gripist ja Covid-19st saab lähemalt lugeda siit.

Aineühendused

◉ enda valdkonna populariseerimisega;
◉ enda valdkonnas ürituste korraldamisega;
◉ metoodiliste küsimustega;
◉ ettepanekute tegemisega õppetöö korraldamise osas;
◉ heade praktikate jagamisega;
◉ koolitustel õpitu jagamisega ja koolituste korraldamisega.

Aineühenduse nimetus

Aineühenduse liikmed

Aineühenduse juht

Klassijuhatajate koda

Kõik klassijuhatajad

Algõpetuse aineühendus

Kõik 1.-4. klassi klassiõpetajad; logopeed; vajadusel abiõpetajad, individuaalõpetajad ja aineõpetajad, kes õpetavad antud klassides.

Humanitaarainete ja eesti
keele aineühendus

Kõik 5.-9. klassi humanitaarainete õpetajad

Reaalainete aineühendus

Kõik 5.-9. klassi matemaatika,
loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika õpetajad

Võõrkeelte aineühendus

Kõik 1.-9. klassi inglise-, vene- ja saksa keele, eesti keel kui võõrkeel õpetajad

Liikumise ja tervise
aineühendus

Kõik kehalise kasvatuse õpetajad; tervisenõukogu liikmed;
inimeseõpetuse õpetajad; Liikuma Kutsuva Kooli meeskond:

Janne, Kristi, Juhan, Veiko, Kerttu M-J, Kati, Lea, Marili, Laura, Pille-Riin, Anne, Kirsti, Marit

Tervisenõukogu

Rohkem infot tervisenõukogu tegemiste kohta leiab siit:

Nimi

Ametikoht

Kontakt

Janne Schasmin
kehalise kasvatuse õpetaja

Elis Piirsalu

kooliõde

Hindrek Oks

majandusalajuhataja, direktsiooni esindaja

Mia-Matilda Oinitš

õpilasesinduse liige

Kristi Laidvee

kehalise kasvatuse õpetaja
Anne Vremmert

klassiõpetaja

Asko Nuume

koolipsühholoog

Marit Nõmmik

käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus,
klassijuhataja

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation