Vastuvõtu taotlused

1. klassi astumiseks vajalikud tegevused enne 10. juunit

Palume hiljemalt 10.06.2023 saata aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee allolevad dokumendid.

Soovitame kasutada eelistatult elektroonset dokumentide esitamist.

1. klassis õppimist alustavate laste lapsevanematele toimub koosolek neljapäeval, 25. mail 2023 kell 17.00 Google Meet keskkonnas. Registreeri SIIN.

1. klassi astumise avaldus (elektrooniliselt saates palume allkirjastada digitaalselt, käsitsi täites skaneeritud dokumendi puhul aktsepteerime käsiallkirja).

Sobib skaneering või foto, millelt on selgelt näha vajalikud andmed.

Foto peab olema heledal taustal, otsevaates, suurem kui 307*372 pikslit ja salvestatud .jpg formaadis.

Tervisekaart perearstilt või perearst on täiendanud digilugu vajaliku infoga kooliõele. Esitada hiljemalt juuni lõpuks.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm
NB! Kõiki nimesid ja fotosid avalikustame ainult kiitmise eesmärgil. Seetõttu ei tasu karta anda luba. Kui avalikustame õpilase töö koos nimega, siis küsime tavapäraselt eelnevalt ka vanemalt eraldi loa.

Uuel õppeaastal 1. klassis õppimist alustavate laste lapsevanematele toimub koosolek neljapäeval, 25. mail 2023 kell 17.00 Google Meet keskkonnas. Registreeri SIIN.

Tutvumispäeval  toimuvad 3 tunni jooksul lastele erinevad mängulised tegevused väikestes rühmades.
Tutvumispäeva eesmärgiks on lastele kooli tutvustamine, klasside komplekteerimine ja tugisüsteemi vajaduste kaardistamine uueks õppeaastaks.
Vajadusel kutsutakse laps tagasi individuaalseks kohtumiseks kooli tugimeeskonnaga (eripedagoog, logopeed, psühholoog).
Kool võib paluda pöörduda lapsevanemal esimesel võimalusel Rajaleidja keskusesse koolipikenduse saamiseks või edasiste uuringute teostamiseks, kui vajalik on rakendama hakata erinevaid tugiteenuseid. (NB! Kui juba olete selleks lasteaiast soovituse saanud, siis palume keskusesse ka aeg broneerida. Järjekorrad on pikad.)

Tutvumispäeva järgselt annavad õpetajad lapse koolivalmiduse kohta igale lapsevanemale individuaalselt tagasisidet. Palume varume kannatust, sest teie lapse järjekord võib jõuda kätte ka poole tunni pärast olenevalt osalevate õpilaste arvust.

Palume tutvumispäeval olla kohal 5 minutit enne selle algust. Õpetajad tulevad lastele vastu kooli sisehoovi (valvelaua juures) ja toovad nad pärast ükshaaval õue tagasi. (Lapsevanemad ootavad õues.) Tagasisidet antakse õues.

Registreerige SIIN

Tutvumispäeva ankeet
Palume täita lapsevanemal eelnevalt lapse kohta ankeet. See annab võimaluse tutvuda iga lapsega põhjalikumalt ja kohandada võimalusel õpikeskkonda lapsele sobivamaks. Antud ankeetides olev info avalikustatakse kooli juhtkonnale, tugimeeskonnale ja tulevasele klassijuhatajale.

Saab lasteaiast. Vaja esitada hiljemalt tutvumispäevaks; lasteaias mitte käinud õpilased kaarti esitama ei pea.

Tutvu koolivormi hea tavaga siin.
Tutvu koolivormi tellimisinfoga siin.


◉ Koolivormi tellimisvormis ei oma klassitähis tähtsust. Kõik saajad sorteeritakse vastavalt nimele ning kõik tellimused jõuavad tellijani.
◉ NB! Lapsele, kes on ootejärjekorras ei tohi vormi osta enne, kui ametlikult on koolikoht lapsele kinnitatud.

 

NB! Lapsele, kes on ootejärjekorras ei tohi päevikut tellida enne, kui ametlikult on koolikoht lapsele kinnitatud.

1.-4. klassis kasutavad õpilased Südalinna Koolis paberkandjal koolipäevikuid.
Päevik maksab 4 eurot ja selle eest palume tasuda ülekandega hiljemalt 22. juuniks 2023.
Päeviku saavad õpilased kätte 1. septembril 2023.
Päeviku eest saab tasuda pangaülekandega:
Saaja: MTÜ Südalinna Kooliarendus
Arve nr: EE412200221051793433
Makse selgitus: Õpilase ees- ja perekonnanimi, 1. klassi tulija 2023, ÕPILASPÄEVIK

 

NB! ÕPPEVAHENDEID EI OLE VAJA OSTA ENNE augusti viimasel nädalal toimuvat lapsevanemate koosolekut, kus teile antakse täpne nimekiri ja soovitused.

Teisipäeval, 29. augustil 2023 kell 17.00 ootab klassijuhataja lapsevanemaid klassikoosolekule. (Palume kontrollida kuupäeva kohta infot kodulehelt alates 25. augustist, sest see aega võib veel muutuda.)

Hiljemalt klassikoosoleku ajaks teavitatakse teid e-kirja teel klassist, kuhu laps õppima määratakse.

1. klasside aktus toimub 1. septembril kell 12.00 kooli aulas. (Kogunemine klassides 30 minutit varem)

2.-9. klassi vastuvõtt

2.-9. klassi astumiseks palume täita taotlus väljaprindituna või elektrooniliselt, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta.

Taotluse vorm on leitav dokumentatsiooni lehelt.

Sisseastumise dokumendid palume saata digiallkirjastatult aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee

◉ Õpilasraamatu väljavõte
◉ Tervsekaardi väljavõte
◉ Sünni tõendi koopia
◉ Klassitunnistuse koopia
◉ Elektroonne foto
Isikuandmete töötlemise nõusolek

Kontaktid

tallinn_logo_rgb_valge-768x233

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation