Vastuvõtu taotlused

1. klassi astumiseks vajalikud tegevused enne 10. juunit

Palume hiljemalt 10.06.2024 saata aadressile sekretar@sydalinna.edu.ee allolevad dokumendid.

Soovitame kasutada eelistatult elektroonset dokumentide esitamist.

1. klassis õppimist alustavate laste lapsevanematele toimub koosolek esmaspäeval, 27. mail 2024 kell 17.00 Google Meet keskkonnas. Registreeri SIIN.

Tutvumispäeval  toimuvad 3 tunni jooksul lastele erinevad mängulised tegevused väikestes rühmades.
Tutvumispäeva eesmärgiks on lastele kooli tutvustamine, klasside komplekteerimine ja tugisüsteemi vajaduste kaardistamine uueks õppeaastaks.
Vajadusel kutsutakse laps tagasi individuaalseks kohtumiseks kooli tugimeeskonnaga (eripedagoog, logopeed, psühholoog).
Kool võib paluda pöörduda lapsevanemal esimesel võimalusel Rajaleidja keskusesse koolipikenduse saamiseks või edasiste uuringute teostamiseks, kui vajalik on rakendama hakata erinevaid tugiteenuseid. (NB! Kui juba olete selleks lasteaiast soovituse saanud, siis palume keskusesse ka aeg broneerida. Järjekorrad on pikad.)

Tutvumispäeva järgselt annavad õpetajad lapse koolivalmiduse kohta igale lapsevanemale individuaalselt tagasisidet. Palume varume kannatust, sest teie lapse järjekord võib jõuda kätte ka poole tunni pärast olenevalt osalevate õpilaste arvust.

Palume tutvumispäeval olla kohal 5 minutit enne selle algust. Õpetajad tulevad lastele vastu kooli sisehoovi (valvelaua juures) ja toovad nad pärast ükshaaval õue tagasi. (Lapsevanemad ootavad õues.) Tagasisidet antakse õues.

Registreerige SIIN

Tutvumispäeva ankeet
Palume täita lapsevanemal eelnevalt lapse kohta ankeet. See annab võimaluse tutvuda iga lapsega põhjalikumalt ja kohandada võimalusel õpikeskkonda lapsele sobivamaks. Antud ankeetides olev info avalikustatakse kooli juhtkonnale, tugimeeskonnale ja tulevasele klassijuhatajale.

1. klassi astumise avaldus (elektrooniliselt saates palume allkirjastada digitaalselt, käsitsi täites skaneeritud dokumendi puhul aktsepteerime käsiallkirja).

Sobib skaneering või foto, millelt on selgelt näha vajalikud andmed.

Foto peab olema heledal taustal, otsevaates, suurem kui 307*372 pikslit ja salvestatud .jpg formaadis.

Tervisekaart perearstilt või perearst on täiendanud digilugu vajaliku infoga kooliõele. Esitada hiljemalt juuni lõpuks. Kui perearst kandnud info ainult digilugu keskkonda, siis sellest teavitada sekretar@sydalinna.edu.ee

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm
NB! Kõiki nimesid ja fotosid avalikustame ainult kiitmise eesmärgil. Seetõttu ei tasu karta anda luba. Kui avalikustame õpilase töö koos nimega, siis küsime tavapäraselt eelnevalt ka vanemalt eraldi loa.

Saab lasteaiast. Vaja esitada hiljemalt tutvumispäevaks; lasteaias mitte käinud õpilased kaarti esitama ei pea.

Koolivormi tooted, mida kindlasti on vaja: koolimüts, vest või pihikseelik, polo.

 

Tutvu koolivormi hea tavaga siin.
Tutvu koolivormi tellimisinfoga siin.


◉ Koolivormi tellimisvormis ei oma klassitähis tähtsust. Kõik saajad sorteeritakse vastavalt nimele ning kõik tellimused jõuavad tellijani.
◉ NB! Lapsele, kes on ootejärjekorras ei tohi vormi osta enne, kui ametlikult on koolikoht lapsele kinnitatud.

NB! Lapsele, kes on ootejärjekorras ei tohi päevikut tellida enne, kui ametlikult on koolikoht lapsele kinnitatud.

1.-4. klassis kasutavad õpilased Südalinna Koolis paberkandjal koolipäevikuid.
Päevik maksab 4 eurot ja selle eest palume tasuda ülekandega hiljemalt 10. juuniks 2024.

Päeviku eest saab tasuda pangaülekandega:
Saaja: MTÜ Südalinna Kooliarendus
Arve nr: EE412200221051793433
Makse selgitus: Õpilase ees- ja perekonnanimi, 1. klassi tulija 2024, ÕPILASPÄEVIK

 

NB! ÕPPEVAHENDEID EI OLE VAJA OSTA ENNE augusti viimasel nädalal toimuvat lapsevanemate koosolekut, kus teile antakse täpne nimekiri ja soovitused.

Teisipäeval, 27. augustil 2024 kell 17.00 ootame lapsevanemaid koosolekule. Esmalt toimub kogu koolipäeva ja õppetöö korralduse tutvustus. Seejärel kohtumine klassijuhatajaga. (Palume kontrollida kuupäeva kohta infot kodulehelt alates 22. augustist, sest see aega võib veel muutuda.)

Hiljemalt klassikoosoleku ajaks teavitatakse teid e-kirja teel klassist, kuhu laps õppima määratakse.

1. klasside aktuse aeg on selgumisel, sest seekord on 1. september pühapäeval.

2.-9. klassi vastuvõtt

2.-9. klassi astumiseks palume täita taotlus väljaprindituna või elektrooniliselt, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta.

Taotluse vorm on leitav dokumentatsiooni lehelt.

Sisseastumise dokumendid palume saata digiallkirjastatult aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee

◉ Õpilasraamatu väljavõte
◉ Tervsekaardi väljavõte
◉ Sünni tõendi koopia
◉ Klassitunnistuse koopia
◉ Elektroonne foto
Isikuandmete töötlemise nõusolek

Kontaktid

tallinn_logo_rgb_valge-768x233

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation