Kogupäevakool

Kogupäevakoolist

Registreerimine kogupäevakooli on avatud e-koolis alates septembrist.

(Võimalusel võiks laps kõikidel päevadel mitte osaleda kogupäevakoolis kuni kella 17.00-ni, sest muidu väsib laps liiga pikkadest päevadest ära.)

NB! Palun pange enne registreerimist paika huviringid, kus laps hakkab osalema.

Kogupäevakooli registreerimisinfo asub eKoolis.

Kogupäevakoolis toimuvad iga päev erinevad tegelused (lisaks saab osaleda kooli huviringides). Igaks päevaks tuleb valida vähemalt 1, millest osavõtt on kohustuslik, kui laps kogupäevakoolis sellel päeval viibib.

NB! Kogupäevakooli einet saab süüa alates teisest koolinädalast septembris. Eine tasumise info leiab siit.

TUNNUSTUSED:

2018 Tallinna Haridusameti tunnustus “Haridusuuendus 2018. Valdkond: Õppija päeva disain";

2019 Tallinna linna noorsootöö tunnustuskonkursi "Suured teod" võitja kategoorias "Suured teod Tallinna noortele 2018" projektiga "Kogupäevakool"

2019 Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli projekt on 1 kandidaatidest riiklikul noortevaldkonna tunnustuskonkursil kategoorias "Aasta tegu noorsootöös"

2020 Tartu Ülikooli Liikumislabori võrgustiku Liikuma Kutsuva Kool tunnustuskonkursi "Aasta Tegijad 2019/2020" võitja kategoorias "Liikuma kutsuv algatus koolis" projektiga kogupäevakool.

Südalinna Kool alustas 8. jaanuarist 2018 kogupäevakooli pilootprojektiga koos veel 7 Tallinna kooliga

Kogupäevakool on võimalikult paindlik koolipäevakorraldus, kus formaalne ja mitteformaalne õppimine on integreeritud üheks tervikuks.
Seetõttu uuenes koolipäeva korraldus jaanuaris 2018 ja täiendatult septembrist 2018. Pikapäevarühma asemel alustas tööd kõigile 1.-9. klassi õpilastele suunatud kogupäevakool, mis on õpilaste jaoks tasuta. Kogupäevakooli õhtused tegevused toimuvad igal koolipäeval ainetundide lõpust kuni kella 17.00-ni ruumis nr 111.

Vastavalt kodukorra punktile 2.16 on kõigil 1.-9. klassi õpilastel, kes ei lahku koheselt peale ainetundide lõppu koolimajast kohustus minna ruumi 111 ja osaleda kogupäevakoolis vastavalt seal kehtestatud päevakavale ning korrale (sh teha esmajärjekorras õpiklassis kodutööd või lugeda 15 minutit vabalt valitud raamatut).
See tähendab, et alates 8. jaanuarist 2018 ootavad kõik õpilased järelvalve all oma huviringi/trenni, vanemaid või veedavad oma vaba aega vms. Garderoobis ootavad ainult need õpilased, kellele tullakse vanemate poolt järele kohe vahetunnis enne uue ainetunni algust. Õpilased, kes lähevad iseseisvalt koju, lahkuvad samuti koolimajast enne uue ainetunni algust.

Kogupäevakooli õpilased kogunevad ruumis 111. Seejärel suunatakse nad õpetaja poolt õpiklassi või mängima õue/tuppa/huvitegevustesse.

Kogupäevakooli ajal on õpilastel võimalus osa võtta huviringidest ja trennidest vastavalt sellele, kuhu nad on lapsevanema poolt registreeritud (valikus on nii tasuta kui ka tasulisi huviringe). Huvitegevuse kohta leiab täpsema info kooli koduleheküljelt.

Kogupäevakooli päevakava:

VEEBIRAAMAT

Tutvu kogupäevakooli veebiraamatuga siin.

PROJEKTI KIRJELDUS

Projekti kirjelduse leiad siit.

MUDEL

Lisainfot jagab kogupäevakooli kohta kogupäevakooli juhataja aadressil kogupaevakool@sydalinna.edu.ee või telefonil 6150 616.

Kogupäevakoolis töötavad igapäevaselt kogupäevakooli juhataja Liina Ellakvere ja abiõpetaja Reelika Ivenkova.

Kogupäevakooli õhtuste tegevuste osas teeme koostööd erinevate spordiklubidega, kes pakuvad spordiklubi, judot, tantsutunde, liiklusõpetust jms. Kodutütarde tegevust toetab Kaitseliit.

Projekti kohta saab lisainfot projektijuhilt kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Vaata ka kooli Facebookist meie tegemisi : www.facebook.com/tallinnasydalinnakool

Kogupäevakooli ideedest Tallinna pilootkoolide näitel:

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation