Tunnustused

Koolile

Projekt „Tallinna Südalinna Kooli luuleraamatuke – eElfchenbuch“ on pälvinud Euroopa keeleõppe tunnuskirja. Euroopa keeleõppe tunnuskiri (European Language Label ehk lühidalt ELL) on auhind, millega tunnustatakse uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate tehnoloogiate ja meetodite kasutamist, hea praktika levitamist ja keelelis-kultuurilise kogemuse vahetamist.
 
Komisjon tunnustab, et projekt “eElfchenbuch”  ja selle tulemused on avatud laiale avalikkusele (teistele koolidele ja muudele huvilistele), mitmele keelele suunatud, laia leviga; kaasatud väga päevakajaline ChatGPT teema. Tegemist on hea näitega järjepidevusest, kuna sai juba alguse juba 2008. aastal. Vähese keeleoskuse eduelamus; pole nõutud keeleoskuse lävendit, et saaks osaleda, loovuse komponent keeleõppes.
 
Luuleraamatuga saab tutvuda:
Tänaseks on eElfchenbuchis avaldatud luuletusi üle 1200.
Aitäh kõigile õpetajatele-juhendajatele ja õpilastele, kes on oma kaastöödega aidanud meie luuleraamatut rikastada.
 
Täname õpetaja Anneli Kesksaart, kes on aastaid projekti vedanud ja nii meie kooli kui ka teiste koolide õpilasi innustanud õppima saksa keelt (ja üldse võõrkeeli).
 
Tunnuskirja statuudist ja eelnevate aastate võitjate info: • Tallinna Südalinna Kool on 1 koolidest, kes sai vapimärgi ühise pingutuse eest, et Eestis lapsed rohkem liiguksid. Täname kõiki töötajaid, kes on erinevaid tegevusi teinud ja eelkõige positiivse suhtumisega eesmärkidele aidanud lähemale liikuda. Palju õnne meile kõigile!
  https://www.liikumakutsuvkool.ee/lat/
  https://www.liikumakutsuvkool.ee/lkkvapp/ 
 • 2021 Tallinna Haridusameti tunnustus “Parim personaliprojekt haridusasutuses 2021” projektiga “Digimentorite süsteem”
 •  
 • 2021 Tallinna Haridusameti tunnustus “Tervise tegu 2021” õpilaste mitmekülgne toetamine distantsõppe tingimustes (projektid “Kogupäevakool distantsilt” ja “Veebikoolitused lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele”.)
 •  
 • 2021 Tallinna Haridusameti tunnustus “HaridusIDU EDUtalgud: Pädev ja pühendunud õpetaja” (projekt “Digimentorite süsteemi loomine”) 
 •  
 • 2021 Tartu Ülikooli Liikumislabori võrgustiku Liikuma Kutsuva Kool tunnustuskonkursi Kaugõppeaasta Tegijad 2020/2021″ nominent projektiga “Kogupäevakool distantsilt”.
 • 2020 Tartu Ülikooli Liikumislabori võrgustiku Liikuma Kutsuva Kool tunnustuskonkursi “Aasta Tegijad 2019/2020″ võitja kategoorias “Liikuma kutsuv algatus koolis” projektiga kogupäevakool.
 •  
 • 2020 Tallinna Haridusameti tunnustus “September 2020 kuu haridustegu” : Tallinna Südalinna Kool pälvis Liikuma Kutsuva Kooli tiitli “Aasta tegija 2019/2020” kategoorias “Liikuma kutsuv saavutus koolis”. Kogupäevakooli mudeli kasutusele võtmine on aidanud kaasa koolikultuuri muutumisele, sest see aitab luua sidusa päevakava, kus on ühendatud formaalne ja mitteformaalne õppetöö. 
 •  
 • 2020 “Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli mudel” on nominent “Harjumaa tervisetegu 2020” konkursil (Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa Tervisenõukogu poolt korraldatav)
 •  
 • 2020 Tallinna Haridusamet tänab, et võtsime osa koostööprojektist “Koolilt lasteaiale”, mille raames kooliõpilased valmistasid avastuskaste lasteaedadele.
 •  
 • 2020 Haridusministri tunnustus “Aasta võõrkeelealane tegu 2020” üleriigilise saksakeelse Scrabble`i võistluse nutirakendusega “Classic Words Solo” eest
 • 2019 Tallinna linna noorsootöö tunnustuskonkursi “Suured teod” võitja kategoorias “Suured teod Tallinna noortele 2018” projektiga “Kogupäevakool”
 •  
 • 2019 Tallinna Haridusameti tunnustus “Tervise tegu 2019″ 
 •  
 • 2019 Tallinna Haridusameti tunnustus “Haridusuuendus 2019. Valdkond: Kaasav haridus”
 •  
 • 2019  Haridus- ja teadusministeeri tunnustust Südalinna Kooli #EduInnoLab Liit- ja virtuaalreaalsuse stuudiole, mis oli “Eestimaa õpib ja tänab” konkursi finalistiks kategoorias “Aasta haridustegu” 
 •  
 • 2019 Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli projekt on  1 kandidaatidest riiklikul noortevaldkonna tunnustuskonkursil kategoorias “Aasta tegu noorsootöös”
 •  
 • 2019 Tallinna Haridusameti tunnustus “Parim personaliprojekt haridusasutuses 2019” (projekt “Coachiva õpikogukonna loomine Südalinna Koolis”)
 • 2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Innove konkursi “Aasta kool 2018” finalist (10 parima seas)
 •  
 • 2018 Tallinna Haridusameti tunnustus “Tunnustav kool 2018”
 •  
 • 2018 Tallinna Haridusameti tunnustus “Haridusuuendus 2018. Valdkond: Õppija päeva disain”
 •  
 • 2018 Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi “Aasta tegu: nutiScrabble`i võistluse korraldamine” (korraldaja: õpetaja Anneli Kesksaar)          
 • 2017 Tallinna linnavalitsus tänab ja tunnustab osalemise ja esinduspeenra rajamise eest Tallinna laste ja noorte lillepeol Laagna teel
 •  
 • 2017 Tallinna lasteaedade “Etno” projekti edukale korraldamisele kaasa aitamise eest
 •  
 • 2017 MÕK-kuu raames aktiivne osaleja koolide arvestuses
 •  
 • 2017 Tallinna Haridusameti tunnustus parim koostööprojekt: “Üle-eestiline saksakeelne Scrabble-võistlus nutirakendusega ClassicWords”
 •  
 • 2017 Tallinna Haridusameti tunnustus eriauhinnana parim personaliprojekt haridusasutuses: “Sport kooli… Ohhoo, õpsid ka liiguvad”
 •  
 • 2017 Tallinna Haridusameti tunnustus Tallinna haridusasutuste innovatsioonikeskus #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio
 • 2016 Tallinna Haridusameti tänukiri Tallinna lasteaedade mängulise matemaatika projekti eest
 • 2015 Tallinna Haridusameti tunnustus “Hea õpikeskkonnaga kool”
 • 2015 IKT innovatsioonikonkurss Digimõte III preemia “Digiõppe pilootklassid”
 • 2015 Tallinna Haridusameti tänukiri Tallinna lasteaedade teatriprojekti eest
 • 2014 Tallinna Haridusameti tunnustus eriauhinnana parim personaliprojekt haridusasutuses: õpetajate lugemisprojekt “Lugeda on lahe!”
 • 2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Turvaline kool” (II koht)
 • 2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Parim koolikoduleht”
 • 2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Innovaatiline tegu, eriauhind: robootikaring“
 • 2013 “Märka ja aita” tänukiri “Aasta 2013 heategu” nominent

Tunnustused õpilastele

∗Meil on väga suur rõõm, sest meie kooli 5. klassi õpilased Kritika ja Rocco saavutasid II-III koha 36 kooli võistkondade seas inglise keele ainevõistlusel, kus oli erinevat tüüpi ülesandeid (nt lugemist, kirjutamist, faktide tundmist erinevatest valdkondadest jne).
Õpilaste juhendajaks on õpetaja Liina Ellakvere.

 

∗1.B klassi õpilase Oskar Roots`i joonistatud postkaart on pääsenud 100 töö hulka, mis on rahvahääletusel.

Kõigil inimestel on nüüd võimalus Oskari töö üles otsida ja sellele anda hääl, et see ka päris postkaardiks trükitaks.

Hääletada saab:

https://bit.ly/40K7f2X

’’Eesti koolilaste metsapostkaart 2023’’ konkursi rahvahääletus kestab 26. novembrini 2023. Riigimetsa majandamise keskuse korraldatavale konkursile laekus kokku 4793 joonistust 1.-9. klasside õpilastelt.

Oskari juhendajaks oli õpetaja Kati Rand.

 
 
∗17. novembril 2023 toimusid Tallinna ja Harjumaa koolide õpilastele Mathable võistlused.
7.-8. klasside arvestuses
🥇I koht Ingel Reinson (Tallinna Südalinna Kool)
 
8.-9. klasside arvestuses
🥇I koht Laurel Peek (Tallinna Südalinna Kool)
🥈II koht Kristlyn Kont (Tallinna Südalinna Kool)
🥉III koht Darleen Grünberg (Tallinna Südalinna Kool)
 
Õpilaste juhendajaks õpetaja Malle Koppel.
 
 
 • 7.C klassi võistkond (Frederik, Laura, Sireli, Birgit, Rosmariin) saavutas õpioskuste olümpiaadil 4. koha. (Digioskuste valdkonnas saadi sh maksimum punktid.)

  Juhendaja: õpetaja Kristel Rosenthal.
  Lõppvooru oli kutsutud 20 kooli võistkonnad, sh I koht Reaalkool, II koht GAG, III koht Prantsuse Lütseum.
   
 • Eke Laur Pikkorainen 9. klassist saavutas üleriigilisel kunstiolümpiaadil I koha. Sh  saavutas Eke Laur parima tulemuse kõikides kategooriates ja lisaks ka Eesti Kunstiakadeemia eripreemia. Eke Lauri juhendajaks on kunstiõpetaja Pille-Riin Talts.
 •  
 • Inimeseõpetuse olümpiaadi riiklikusse lõppvooru kutsuti 87 parimat, kelle hulgas oli Südalinna Koolist koguni 2 õpilast.  (Eelvoorudes osales 1078 õpilast üle kogu Eesti.) 
  Tallinna Südalinna Koolist oli lõppvooru kutsutud 2 õpilast:
  Mia Gorban 5. klassist (juhendaja Signe Kivi), kes saavutas riiklikul olümpiaadil kokkuvõttes 10. koha;
  Mihkel Gorban, 8. klassist (juhendaja Pille-Riin Talts).
 •  
 • 9. klassi õpilane Ekke Laur Pikkorainen saavutas 2. koha Tallinnas  kunstiõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus. (Juhendaja: Pille-Riin Talts)
 •  
 • 1.B klassi õpilased saavutasid 2 eriauhinda keskkonnateemalisel konkursil “Mini Negavatt”. (Juhendajad: Delis Pärnoja ja Sabina Palm)
 •  
 • Junior Archievementi  jätkusuutlike ettevõtlusmuinasjuttude konkursil said 7 õpilast  meie koolist tänukirjad. (Juhendaja: Heli Hirs) 
 •  
 • Ülelinnalisel lauluvõistlusel saavutasid 2. klassi tüdrukud Adeele ja Kristin Anton I koha. (Juhendaja: Angelika Kadarik)
 •  
 • Tallinna ja Harjumaa Scrabbeli võistlusel saavutati 7 auhinnalist kohta. (Juhendaja: Malle Koppel)
 •  
 • Euroopa rohelise pealinna maskoti joonistusvõistlusel said tunnustuse 3 õpilast: Nora  Akiman 3.A; Marie Haldre 3.B; Elli Isabella Subatšjus 3.B. (Juhendaja: Kati Rand)
 •  
 • 3.A klass osales edukalt Tallinna koolide lugemisprogrammis “Loeme ennast raamatusse” 1. – 4. klassile, kus saavutati 24 klassi hulgast 10. koht. (Juhendaja: Heli Hirs)
 •  
 • RMK korraldatud konkursil “Eesti koolilaste metsapostkaart” osalevad igal aastal tuhanded lapsed. Sellel aastal osalesid ka meie kooli 1. klasside õpilased ning  Sofia Kara 1.A  töö jõudis 100 parima töö hulka rahvahääletusele. (Juhendaja: Signe Kivi)
 •  
  Tallinna XLI koolinoorte spordimängude meistrivõistlustel kergejõustikus saavutas 2. koha kettaheites Kevin Daniel Kiirend (9. klass) ja 4. koha kuulitõukes Mihkel Lillepruun (8. klass).
   
   
   
 • Tšehhis toimuva Rahvusvahelise laste kunstivõistluse tulemused: konkursil osales 14 527 last üle kogu maailma. Eestist oli osalejaid 216, kelle hulgast sai Tallinna Südalinna Kool ainukesena Eesti koolide hulgast medali tööde kollektsiooni eest. Eriti märgiti meie maalide hulgast ära : Marie 2. klass, Brite 4. klass, Laurel 6. klass, Emma-Roisin 3. klass, Kritika 3. klass  ja Elisa 2. klass: https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/awards/foreign/#c-64
 •  
 • Matemaatika Seltsi ja Tartu Ülikooli Teaduskooli NUPUTA võistluse tulemused
  7. klass 10.-11. koht (28 võistkonna hulgast)
  5.-6. klass 21. koht (27 võistkonna hulgast)
 •  
 • Konkurss ”Tallinna Talent 2022” finaali pääses 3. klassi õpilane Aleksia Normann.
 •  
 • Tallinna Keskraamatukogu annab välja “Järje Hoidja” auhinna, millega tunnustavad laste- või noortekirjanikku, kelle raamatut noored lugejad möödunud aastal enim laenutasid. Sel aastal on selleks teoseks Anti Saare “10 vähem või rohkem uskumatut lugu sellest, kuidas minust ei saanud kirjanikku”. Südalinna Kooli 5.B õpilane Sofia Taamal võitis õpilasvõistluse ja just tema joonistatud illustratsioon kingitakse kirjanikule. (Juhendajad: Lea Kütt ja Pille-Riin Talts.)
 •  
 • Südalinna Kooli 5. klassi õpilane Isabel Saks saavutas Tartus Trophy iluuisutamisvõistlustel 3. koha.
 •  
 • 8. klassi õpilane Eke Laur Pikkorainen saavutas Tallinna piirkonna kunstiolümpiaadil 6. koha. Eke Laur pääses selle tulemusega ka riiklikule olümpiaadile. Õpilase juhendajaks on õpetaja Pille-Riin Talts.
 •  
 • Eesti Judoliidu karikasarja avaetapp, kus võistlesid lisaks Eesti judokatele ka külalised Lätist, Leedust ja Venemaalt. Kõrge tasemega ja üle 300 osalejaga turniiril oli edukas meie kooli 2.klassi õpilane Marcus Aarde, kes lõi kaasa U10 ja U12 vanuseklassis.
 • Aarde, kelle koduklubiks on SK Barra, näitas enesekindlat ja küpset maadlust oma noore vanuse kohta ning kõik vastased alistusid enne normaalaja lõppu ipponiga. Tasuks uhked karikad ja ning esimesed väärtuslikud punktid karikasarjas.
 •  
 • 15. ja 16. veebruaril toimusid Tallinna XL koolinoorte spordimängude meistrivõistlused sulgpallis, millest võttis osa ~100 õpilast 22 koolist.
 • 🏆Individuaalselt saavutas Südalinna Kooli 9. klassi õpilane Mia Sakaris III koha.
 • 🏆Võistkondlikus arvestuses saavutas Südalinna Kool 1.-9. klasside vanuserühmas III koha.
 • Meie kooli esindasid:
 • Mia Sakarias 9. klass
 • Sergo Grünberg 5. klass
 • Darleen Grünberg 7. klass
 • Kristjan Marksoo 5. klass
 •  
 • 3.A õpilased võitsid üleriigilise matemaatikavõistluse Matetalgud, kus perioodil 1. oktoober kuni 3. detsember 2021 tuli igapäevaselt koolipäeva jooksul mängida erinevaid matemaatilisi mänge ja koguda võimalikult palju punkte. Kokku osales võistlusel 3.-4. klasside arvestuses 159 klassi üle-Eesti. Õpilaste juhendajaks on nende klassijuhataja Riina Abner.
 •  
 • Südalinna Kooli õpilased Mia-Matilda Oinitš, Alicja Ainsoo ja Miriam Moosar on said täna tunnustuse Saksa saatkonnalt. Saksamaa ja Eesti tähistavad sel aastal diplomaatiliste suhete 100. juubelit ja diplomaatiliste suhete taastamise 30. juubelit. Sel puhul korraldas Saksa saatkond Tallinnas Eestisse BUDDY BEARi võistluse, kus otsiti kujundust, mis kujutaks Eesti ja Saksamaa mitmekülgseid suhteid ning sümboliseeriks rahvusvahelist üksteisemõistmist ja rahumeelset kooseksisteerimist.
 • Südalinna Kooli õpilased kujundasid BUDDY BEAR karukesi juunis projektipäeva käigus. Parimad tööd saatsime ka konkursile ja nüüd on selgunud 60 kavandi seast parimad. I ja II koha omanikud on päriselt ka ametilt kunstnikud. Seega seda uhkem on näha meie kooli õpilasi III koha saavutanute seas.
 •  
 • Lastekaitse Liit ühes koostööpartneritega valis loovkonkursile “Minu unistuste pere” pea tuhande laekunud töö hulgast välja parimad, mis kujundatakse käesoleva aasta jõulukaartideks. Lastekaitse Liit ja Wise valisid igas kategoorias ühe parima töö, lisaks andis liit igas vanuserühmas välja kaks tunnustust. Parimad tööd kujundatakse organisatsioonide jõulukaartideks, mis jõuavad nende koostööpartneriteni. 7.-9. klasside arvestuses sai tunnustuse Südalinna Kooli 8. klassi õpilane Nelli Nahkur.
 •  
 • RMK poolt korraldatud konkursil “Metsapostkaart”, kuhu igal aastal saadetakse tuhandeid joonistusi, valiti ka 3. klassi õpilase Aleksia Normani joonistus 100 töö hulka, mis on pandud rahvahääletusele. Juhendajaks õpetaja Signe Kivi.
 •  
 • Maardus toimusid 6. novembril 2021 Aleksander Abergi mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Südalinna Kooli 5. klassi õpilane Veli Pütsepp saavutas I koha.
 •  
 • 5.b klassi õpilane Elizabeth Kelly Poom osales 25.08.2021 Tallinna lahtistel meistrivõistlustel rühmvõimlemises ja saavutas III koha.
 •  
 • Südalinna Kooli 5.klassi õpilane Aleksandra Hendrikson võistles 17.oktoobril Škoda jäähallis Gliss Extra võistlusel ja saavutas iluuisutamises II koha.
 •  
 • Meil on ägedaid spordipoisse ja seekord saame õnnitleda 2. klassi Sandrit, kes mängib Kalevi meeskonnas ja võitis Loo Cupil I koha
 •  
 • 3.10.2021 toimus Škoda jäähallis iluuisutamise Juna Cup võistlus. Südalinna Kooli 5. klassi õpilane Isabel Saks saavutas 1. koha.
 •  
 • Südalinna Kooli 7.klassi õpilane Gloria Kuum saavutas Eesti Meistrivõistlustel Rühmvõimlemises 2021 VK Janika Tallinn A grupi rühma koosseisus Melissa noorteklassis pronksmedali ja 2021 Tallinna Lahtistel Meistrivõistlustel Rühmvõimlemises noorteklassis hõbemedali.
 • 8. klassi õpilane Gert Kimsen oli  parim saksakeelne etleja Christian Morgensterni 150. sünniaastapäevale pühendatud õpilasvõistlusel, kus tuli lugeda saksa keeles luuletusi.  (Juhendaja õpetaja Anneli Kesksaar.)
 • Kodulinna Maja korraldas Ott Arderi sünniaastapäevale pühendatud loomekonkursi „Nähtavaks“, mille  võidutööde autoriteks on ka Südalinna Kooli 1. klassi õpilane Nora Akiman, 2. klassi õpilased  Helena Kaska, Darja Nesmeeva, 3.klassi õpilased Marii Loviis Koort, Ida-Lidia Kovanen, Hanna Elisabeth Leemet, 4.klassi õpilased Mia Loore Pikkorainen, Bertha Rondo ja Romy-Ly Rondo. (Juhendajaks õpetaja Malle Koppel.)

 • Saksa keele Õpetajate Selts koos Goethe Instituudiga korraldas 11 korda e-õpilastööde võistluse “Ich trage bei!”, kus žürii hindas õppijate loovust, keelelist korrektsust, universaalset kasutatavust kui ka töö keerukust.
  5 parima töö seas olid ka Südalinna Kooli 8. klassi õpilaste Reneg Sirmi, Ian Gregor Tähe ja Aveli Samsonova tööd. (Juhendaja õpetaja Anneli Kesksaar.)
 
 • Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi korraldatud koomiksivõistlusel „Geschichte aus meinem Heimatort“ saavutas Südalinna Kooli 8. klassi õpilane Eliise Viirmaa 8.-9. klasside arvestuses 2. koha. (Juhendajad:  õpetaja Anneli Kesksaar ja õpetaja Seoriin Jõgise.)
 
 • 1. klassi õpilase Marie Haldre joonistus valiti RMK metsapostkaardi konkursi 24 parima töö hulka. (Seega trükitakse lapse joonistus postkaardiks.) Rahvahääletusel kogus Marie töö koguni 401 häält, seega saavutas lapse töö rahvahääletusel 5. koha.
Kokku saadeti võistlusele 3457 metsapostkaarti 133 erinevast haridusasutusest üle Eesti. Õpilase juhendajaks oli õpetaja Kati Rand.
 
 
 • 6. klassi ōpilane Kaspar Konist sai tunnustuse Tallinna Lastekaitse Ühingu ja B.O.B. Fondi poolt tiitliga “HOOLIV KAASLANE 2020”. Tallinna põhikoolide õpilaste seast valiti välja 10 õppurit, kes on koolikaaslastele eeskujuks nii hea õppeedukuse kui tunnustust vääriva käitumise poolest ja väärivad MIKU-MANNi õpilasstipendiumi 2020. aastal.
 
 • 5.klassi õpilase Michelle Kvelsteini joonistus valiti RMK metsapostkaardi konkursi 174 parima töö hulka. Kokku saadeti võistlusele 3457 metsapostkaarti 133 erinevast haridusasutusest üle Eesti. Juhendajaks õpetaja Pille-Riin Talts.

 

 • Iluvõimlejad Yasmine Afrodite Grace Varjund (3B) ja Gloria Kuum (6B) on käesoleval õppeaastal väga häid tulemusi saavutanud!
  Grace`i saavutused: Elegance Cup võistlusel 1. koht vabakava, 2. koht kurikad, 3.koht mitmevõistlus. Diiva Cup võistlusel 2. koht vabakava. Snowflake võistlusel 2. koht vabakava, 3. koht kurikad. Eesti Meistrivõistlustel oma vanuse grupis 2. koht.
  Gloria saavutused: 25. Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises 4. koht AGG Lasteklassis rühmaga Melissa. Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises vahendiga kavades hõbemedal VK Jaanika Tallinn rühmaga Melissa.
 • Ülemaailmsel peastarvutamise võistlusel Math99 saavutas Südalinna Kooli 5A klassi võistkond 3. koha 233 võistkonna seas. Võistluse I voor võideti. (5A klassi juhendajaks on õpetaja Riina Abner.)
  Võistkonda kuulusid Kris Kaur, Eliise Tiik, Kevin Jõekeerd (kes kogusid meeskonnast ja ka kõigist võistlusel osanutest kolmekesi enim punkte), Kristlyn Kont, Andreas Tetsmann, Andree Link, Kardo Annus, Joonas Sau, Oliver Binder.
 • Peastarvutamise võistlusel Math99, kus osalesid koolid üle kogu Euroopa saavutas Südalinna Kooli 5A klassi esimene võistkond  I koha enda vanuserühmas (osales 383 võistkonda). 5A klassi teine võistkond saavutas 8. koha ja 5B klassi teine võistkond saavutas 19. koha ja 5B teine võistkond 43. koha. (5A ja 5B juhendajaks on õpetaja Riina Abner.)

5A võidumeeskonda kuulusid  Kris Kaur, Eliise Tiik, Kevin Jõekeerd (kes kogusid meeskonnast ja ka kõigist võistlusel osanutest kolmekesi enim punkte), Kristlyn Kont, Andreas Tetsmann, Andree Link, Kardo Annus, Joonas Sau, Oliver Binder.

 • VIII Saue Gümnaasiumi filmifestivalilt SNOFF (Saue Noortefilmi Festival) sai tunnustused “Parim filmi idee” ja “Parimad eriefektid” 4A klassi õpilane Kasper Kovanen. 

 • Üleriigilisel saksakeelse Scrabble`i võistlusel saavutasid 5.-6. klasside arvestuses 2. Grethel Peek ja 3. Karina Burakova. Kokku oli võistlejaid 96; 13 erinevast koolist. (Juhendajaks on õpetaja Anneli Kesksaar). 
 • Matetalgute on üleriigilisel matemaatikavõistlusel saavutas Südalinna Kooli 4.c klassi võistkond (Rosmariin Riigov, Sireli Paasik, Andreas Kozlov ja Karolina Karmeli Merits)  väga väärika 9. koha. (Nende vanuseklassis osales 515 võistkonda). Juhendajaks on õpetaja Kati Rand. 

 • Tallinna ja Harjumaa koolidevahelised Mathable meistrivõistlustel saavutasid 2.-3. klasside vanusegrupis  III koha Sergo Grünberg ja IV koha Kevin Jõekeerd.  4.-5. klasside vanuserühmas võitis  I koha Kris Kaur ja II koha Eliise Tiik.  6.-7. klasside vanuserühmas saavutas II koha Oliver Nõu ja IV koha Alicija Ainsoo. Osalesid 12 Tallinna ja Harjumaa kooli kokku 68 õpilasega. Südalinna Kooli õpilasi juhendab õpetaja Malle Koppel. 

 • 4C klassi õpilase Rosmariin Riigovi joonistus jõudis17. korda toimuval RMK poolt korraldatud võistlusel “Eesti koolilaste metsapostkaart” 36 parima töö hulka ja trükiti postkaardiks. Võistlusel osales 2862 joonistust. Õpilase juhendajaks on õpetaja Kati Rand.
 • 4C klassi õpilane Rosmariin Riigov ja 6B klassi õpilane Nelli Nahkur on saavutasid eriauhinnad MiniMeltsi joonistuskonkursil “Tere, kevad!”, kuhu laekus kokku 800 tööd. (Žürii valis välja 22 parimat tööd.) (Õpilaste juhendaja õpetaja Kati Rand). 
 • 4C klassi õpilane Rosmariin Riigov saavutas I koha Räpina aianduskooli projekti “Sõprusterad” joonistusvõistlusel. (Juhendajaks õpetaja Kati Rand.)
 • 4C klassi õpilane Sireli Paasik sai eriauhinna joonistusvõistlusel, mida korraldas koerteklubi Koerus. (Juhendajaks õpetaja Kati Rand.)
 • 2B klassi õpilase Yasmine Afrodite Grace Varjundi saavutused: rahvusvahelisel iluvõimlemise rühmkavade karikavõistlusel 1. koha; esikoht Tartus Diva Cup’il; I koht Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises;  I koht iluvõimlemise rühmkavade võistlusel Merepiiga. 
 • 5B klassi õpilane Katarina Kalme saavutas Tallinna lahtistel meistrivõistlustel iluuisutamises basic novice järgus I koha. 
 • Kesklinna koolide 5×500 m krossijooksu teatevõistlusel saavutasid Südalinna Kooli 3. klasside tüdrukud I koha! Võitjate võistkonda kuulusid Sophia Taamal, Isabel Saks, Aleksandra Hendrikson, Annaliisa Aarde ja Steffany Erik.
 • Südalinna Kooli poisid saavutasid Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel korvpallis IV koha.
 • Südalinna Kooli tüdrukud saavutasid Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel korvpallis III koha. Võidukasse võistkonda kuulusid Marleen-Liis Pärn, Eliise Viirmaa, Mia-Matilda Oinitš, Miia Rada, Piia Rada, Kerli Rump, Anette-Laura Tõks, Maria Vasar, Liis-Beth Gehkre ja Jane Oja.  (Tüdrukuid juhendasid õpetaja Janne Schasmin ja õpetaja Kristi Laidvee.)
 • “Hooliv kaaslane 2018” tunnustuse Tallinna Lastekaitse Ühingult koos Rootsi Björn-Okerblom Fondiga pälvis 8B õpilane Ralf Kaspar Patrason.„Hooliv kaaslane 2018“ käigus selgitatakse linna põhikoolide õpilaste seast välja 10 õppurit, kes on koolikaaslastele eeskujuks nii hea õppeedukuse kui tunnustust vääriva käitumise poolest ja väärivad Miku-Manni õpilasstipendiumi.
 • KRÕHV ehk algklasside XII lühinäidendite festivalil, mis oli ka Tallinna linna eelvooruks riigifestivalile, võitis peapreemia Südalinna Kooli algklasside näitering etendusega “Uhkus ajab upakile”. (KRÕHV-il oli võimalik nautida 14 erinevat näidendit 12 erineva kooli esindajate poolt.) Seetõttu ootab näiteringi õpilasi nüüd ees Tallinna linna esindamine üle-eestilisel kooliteatrite festivalil “Kooliteater 2019”.
  Parima osatäitja preemia sai 4. klassi õpilane Gloria Kuum.
  Näiteringiga olid veel laval: 4. klassi õpilased – Katarina Kalme, Klaara Kollist, Gloria Kuum ja Kaspar Konist
  3. klassi õpilased –  Laurel Peek, Liisa Tappo, Anni Ratnik

(Lavastaja, dramaturg ja laulusõnade autor on Malle Koppel.)

 • Algklasside riigifestivalil “Kooliteater 2019” said näitlejapreemiad 4. klassi õpilased Gloria Kuum ja Katarina Kalme. (Juhendaja: Malle Koppel.)
 • Euroopa rahatarkuse viktoriinil, üle-euroopalisel võistlusel, mille eesmärk on parandada 13.-15. aastaste noorte finantskirjaoskust saavutasid 6B klassi tüdrukud Adrienne Vetela ja Stella Maria Elijas  Eesti finaalis 300 osaleja hulgas oma vanuserühmas 2. koha ning 6A klassi tüdrukud Mirtel Rahu ja Aveli Samsonova 3. koha. (Õpilasi juhendab õpetaja Heli Hirs.)

 • Üle-eestilisel ühiskonnaõpetuse olümpiaadil saavutasid väga tubli tulemuse 6a õpilased. Tallinna koolide õpilaste hulgas saavutas 5. koha Mirtel Rahu ja 9. koha sai Emili Viiberg.(Õpilaste juhendajaks on Heli Hirs.)  Kokku osales erinevatest Tallinna koolidest olümpiaadil 154 õpilast. 
 • 7. klassi õpilane Greg Ojasalu saavutas I koha võistlusel “Nobenäpp 2019“, kus võetakse mõõtu klaviatuuril kiirkirjutamises.
 • 6.-7. klasside poisid tulid Tallinna Kesklinna koolide meistriks. Võidukasse meeskonda kuulusid: Ken Sildaru 7A, Mathias Kontus 7A, Kerrit-Kristopher Saia 7A, Marcus Meier 7A, Reiko Kiljak 7A, Kristofer Tammeväli 7B, Klaivert Märtson 7A, Richard Sikk 7A, Hugo Press 6A. (Juhendaja Mihkel Kurg.)

 • 9 nädalat kestnud üle-eestilisel võistlusel Matetalgud olid meie õpilased mitmel korral nii nädala kui ka kokkuvõtvas pingereas esimestel kohtadel, kuid vahepeal nad tüdinesid antud mängust mitmeks nädalaks, kuid viimase nädala kokkuvõttes saavutasid nad taaskord pingerea 1. ja 4. tulemuse. Võistluse kokkuvõttes saavutasid 3C õpilased 3.-4. klasside arvestuses väga tubli 6. koha ja 3A õpilased 7. koha. (Nende vanuserühmas võistles kokku 441 klassi.) 1.-2. klasside arvestuses saavutas 2B klass tubli 21. koha. (Nende vanuserühmas võistles kokku 660 klassi.) (Õpilasi motiveerisid väga pikalt võistluse perioodil matemaatikatundides nende tublid õpetajad Kati Rand, Heli Hirs ja Lea Kütt.

 • Matemaatika ainevõistlusel Nuputa saavutas 7. koha 7. klasside meeskond koosseisus: Helena Viir, Eliise Siiman, Mihkel Viisileht. (Juhendaja: Arvo Silm.) Võistlusel osalesid 30 Tallinna kooli esindused. 
 • Eriliselt silmapaistva tulemuse saavutasid sügisel üleriigilisel veebipõhisel Matamängude päeval 4A õpilased (Eliise, Konrad, Kris, Andreas, Kardo), kes tulid 4. kohale 204 osalenud võistkonna seast. (Juhendajaks õpetaja Riina Abner.)
 • Räpina Aianduskooli projekti “Tomatisõbrad” raames toimus joonistamise konkurss. I koha võitis 3C õpilane Andreas Kozlov joonistusega “Tomatite tantsupidu” ja III koha saavutas tema klassiõde Sireli Paasik teosega “Tomatiratsu”.  (Juhendajaks on õpetaja Kati Rand.)
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatava üleriigilise 3.–4. klasside õpilaste kirjandusmängu Tallinna linna eelvoorus saavutasid 3C klassi õpilased Frederik Pozlowski, Andreas Kozlov ja Rosmariin Riigov saavutasid väga tubli 5. koha (26 võistkonna seast; 3.-4. kohast jäi puudu kõigest 0.25 punkti.) (Juhendajaks õpetaja Kati Rand).

 • Scrabble Eesti meistrivõistlused koolinoortele saavutas 9.-12. klassi vanusegrupi 1. koha Laura-Marita Lappalainen. 5.-8. klassi vanusegrupi 4. koht Eliise Siimann ja 5. koht Markus Anderson. 2.-4. klassi vanusegrupi 4. koht Kristlyn Kont ja 5. koht Laurel Peek. Õpilasi juhendab huvijuht Malle Koppel.

 • MATHABLE Tallinna ja Harjumaa koolide vahelistel meistrivõistlustel saavutasid 4.-5. klasside arvestuses 1. koha Eliise Tiik, 2. koha Kristlyn Kont ja  4. koha Marion Blehner.  6.-7. klasside arvestuses sai 3. koha Kristofer Tammeväli. (Juhendajaks õpetaja Malle Koppel.)
 • Tallinna koolinoorte venekeelse Scrabble meistrivõistlustel saavutas 8. klassi õpilane Maksim Kuznetsov  vanemas vanuserühmas 2. koha (kokku osales 38 õpilast eesti ja vene õppekeelega koolidest).  Nooremas vanuserühmas saavutas 2. koha (kokku osales 46 õpilast) 7. klassi õpilane Markus Andreson, kes sai ka eriauhinna, sest kogus suurima punktisumma ühe sõna eest. (Õpilaste juhendajaks on õpetaja Jelena Kozubnja.)
 • 4A klassi matemaatikud võitsid 23. mail järjekordse võistluse. Seekord osaleti Matamängude päeva finaalis ja saavutati I koht oma vanuserühmas
  Võistkonda kuulusid Kris Kaur, Andreas Tetsmann, Kristlyn Kont, Eliise Tiik ja Aleksander Hlestakov.  (Õpilasi juhendab õpetaja Riina Abner.) 
 • 16. mail toimunud veebipõhisel peastarvutamise võistlusel Matamängude päeval saavutas meie kooli 4A klassi võistkond 1. koha (võistles 28 meeskonda).  Võistkonda kuulusid Kris Kaur, Eliise Tiik, Andreas Tetsmann, Kristlyn Kont ja Aleksander Hlestakov. 5B klassi võistkond saavutas 5. koha. Võistkonda kuulusid Kermo XXX, Kaarel Jakop Aava, Nelli Nahkur, Anna Maria Orasmäe ja Oliivia XXX.  6A klassi võistkonnad saavutasid 6. ja 8. koha. Võistkondadesse kuulusid Miia Maiste, Aveli Samsonova, Oliver XXX, Emili Viiberg, Mirtel Rahu, Reneg Sirm, Loore XXX, Georg Kainel, Khanh Linh Nguyen Tran ja Erik Vunn. (Juhendajaks on 4A, 5A ja 6A klassil õpetaja Riina Abner.)

 • Meie 7. klassi õpilased olid väga tublid õpioskuste ülelinnalisel võistlusel. Võistlus toimus kahes voorus. Kõigepealt toimus koolivoor, mille parimad tööd saadeti žüriile, kes valis kõikidest koolidest välja 14 võistkonda, kes pääsesid edasi piirkonnavooru.  Meie õpilased (Gerda Karu, Karolin Jämsa, Mihkel Viisileht, Henri Hiio, Daniel Kuzntsov) saavutasid Tallinna koolide võistkondade hulgas 7. koha. (Õpilasi juhendas huvijuht Malle Koppel.)
 • RMK poolt korraldatud konkursi “Eesti koolilaste metsapostkaart” 150 parima joonistuse hulka valis žürii 3487 töö hulgast ka meie kooli 3. klassi õpilase Andreas Kozlovi töö. (Juhendajaks õpetaja Kati Rand.)
 • 1. klassi õpilastele Tallinna ja Harjumaa koolidest mõeldud võistlusel “Ladus lugeja” sai eripreemia Karl August Toomik. (Osalejaid oli 33, 18 erinevast koolist.) (Juhendaja: Katrin Kitkas.)
 • Meie kooli II kooliastme robootikringi õpilased osalesid võistlusel Robomiku Lahing 2019Parimad tulemused saavutasid Taiko Tõnno Kont, Kevin Daniel Kiirend, Oliver Nõu ja Ragnar Raudsepp, kes saavutasid oma Sumo robotiga 106 meeskonna seas 5.-9. kohaGeorg Kainel ja Erik Vunn saavutasid oma joonejälgija robotiga 45 meeskonna seas 14. koha. (Õpilaste juhendajaks on Jaanus Paasoja.)
 • Tallinna Kesklinna koolide rahvastepalli turniiril saavutasid 5. klasside tüdrukud 2. koha. Võistkonda kuulusid: Liis-Beth Gehrke, Jane Oja, Marleen-Liis Pärn, Anneliisa Alt, Elis-Sandra Erin, Maarja-Liis Hanni, Pärleen Tamm, Anna Maria Orasmäe, Melissa Tsaban, Juuna Mirell Maide. (Juhendaja: Janne Schasmin.)
 • Kesklinna koolide kergejõustikuvõistlused olid edukad meie kooli 4. klasside võistkonnale. Üksikaladelt võideti 4 medalit! Maiken Kapp saavutas tüdrukute palliviskes 3. kohaMia Maarja Tali 60 m jooksus 3. koha ja Marko Eerik Kapp võitis 1. koha 60 m jooksus ja 2. koha palliviskes
 • Tallinna koolinoorte orienteerumise meistrivõistlustel saavutas 7. klassi õpilane Reiko Kiljak 51 osaleja hulgas 9. koha.

 • Tallinna koolinoorte lauatennise meistrivõistlustel saavutas 7. klassi õpilane Richard Sikk 9. koha 100 osaleja hulgas. 

 •  Tallinna koolinoorte sulgpalli meistrivõistlustel sai 57 osaleja hulgas Eliise Siimann 4. koha ja Mia Sakarias 5. koha.
 • Tallinna kesklinna koolide 6.-7. klasside krossijooksu võistlustel saavutasid tüdrukud 3. koha.  Võistkonda kuulusid: Maria Vasar, Anette-Laura Tõks, Miia Maiste, Darja-Eliise Lustik, Miia Rada.
 • Tallinna kesklinna koolide 7. klasside krossijooksu võistlustel saavutasid poisid 3. koha.  Võistkonda kuulusid: Mathias Kontus, Reiko Kiljak, Richard Sikk, Kerrit-Kristopher Saia, Johannes XXX.
 • Tallinna linna korvpalli meistrivõistlustel saavutasid 5.-7. klasside tüdrukud 3. koha. Võistkonda kuulusid: Anette-Laura Tõks, Maria Vasar,  Marleen-Liis Pärn, Miia Rada, Piia Rada, Jane Oja, Lisbet Gerhke, Mia-Matilda Oinitš, Kerli Rump, Eliise Viirmaa. (Juhendaja: Kristi Laidvee.)
 • Tallinna Kesklinna koolide meistrivõistlustel rahvastepallis saavutasid 2. koha 3. klasside poisid. Võistkond mängis koosseisus: Mikk Ollisaar, Kaur Vendik, Henry Juur, Andre Juur, Kenneth Käär, Aron Tetsmann, Markus Väronen, Kevin Kristofer Taluste, Kevin Pabstel, Trevor XXX. (Juhendaja: Kristi Laidvee.)
 •  Tallinna Kesklinna koolide meistrivõistlustel rahvastepallis saavutasid 2. koha 4. klasside poisid. Võistkond mängis koosseisus: Andreas Tetsmann, Konrad Mänd (Ment), Oliver Binder, Kris Kaur, Andree Link, Ali-Azqar Rezayi, Marko Kapp, Mark Leppik, Rico-Roberto Lillemäe, Mihkel Lillepruun, Themiya Yasinda Sirimewan. (Juhendaja: Mihkel Kurg.)

 •  XXXVIII Tallinna Vanalinna Päevade raames toimus koomiksi joonistusvõistlus, kus žürii valis välja 40 parimat tööd, mis pannakse lastealale LAHELA näituseks. 40 parima töö hulgas on ka järgnevate Südalinna Kooli õpilaste tööd: Andreas Kozlov, Rosmariin Riigov, Anni Marii Saar, Carola Salumäe, Luisa-Maria Timuska, Diana Veer,  Nelli Nahkur, Oliivia Riisberg. (Juhendajad Kati Rand ja Signe Kivi.) Oma vanuserühmas valis žürii kolme parima töö hulka Südalinna Kooli 3.C klassi õpilase Rosmariin Riigovi joonistuse. (Juhendajaks on õpetaja Kati Rand.)

 • Tunnustame 3C klassi ja nende õpetaja Kati Randa, sest nad lõpetasid taimekasvatuse projekti taaskord võidukalt. Räpina Aianduskooli fotokonkursil saavutati 3. koht. Palju õnne!

 

 • “Matetalgutel” saavutas 3A klass (õp Riina Abner) I koha vabariigis. Kokku võistles üle Eesti 336 meeskonda 3.-4. klassidest.

 

 • 2.c klassi “Kurgisõbrad” on võitnud eripreemia Räpina Aianduskooli poolt korraldataval projektipäeviku võistlusel, kus osales täpselt 100 klassi. Kiidame 2.c klassi õpilasi ja õpetaja Katit, kes peaaegu 3 kuu jooksul on kurke kasvatanud ja nende arengut uurinud.

 • Taimeprojekti ajal toimub mitmeid konkursse. Ühe konkursi raames tuli joonistada kurke ja pisikurke. Joonistusvõistlusele laekus 210 tööd ja 1. koha saavutas Südalinna Kooli 2.c klassi õpilane Andreas KozlovEripreemia sai tema klassiõde Greete-Elena Priisalu. Õnnitlused õpilastele ja nende tublile õpetajale!

 

 • Tallinna kesklinna koolide 3. klasside rahvastepalli finaalturniiril saavutasid Tallinna Südalinna Kooli poisid I koha.  Võistkonda kuulusid: Kris Kaur , Oliver Binder, Andreas Tetsmann, Aleksander Hlestakov, Konrad Mänd (Ment), Marko Eerik Kapp, Ali-Azqar Rezayl, Mark Leppik, Themiya Yasinda Sirimewan, Mihkel Lillepruun, Rico-Roberto Lillemäe,  Andree Link.

 • Meie kooli 1B klassis õppiv Aleksandra Hendrikson on väga tubli iluuisutaja. Sellel hooajal osales ta 10 võistlusel ja neist kaheksal võistlusel saavutas ta koha poodiumil ning veel kahel võistlusel oli neljas.

 • Tallinna koolide inglise keele ainevõistlusel saavutasid 5.-7. koha 5.a klassi noormehed Erik Vunn ja Kristjan Karu. (Juhendajateks õpetajad Anneli Lonks ja Frank Jüris.)

 

 • Tallinna kooli tööõpetuse ainevõistlusel saavutasid 2.koha 8.v klassi noormehed Siim Kullamäe ja Kert Purde. (Juhendajaks õpetaja Martin Vaht.)

 

 • Matemaatilises võistlusmängus Mathable 2.-3. klasside arvestuses saavutati järgnevad tulemused: 

  2. koht Oliver Binder, 4. koht Kris Kaur. Kõige suurema punktide arvuga käik – Laurel Peek. 

  4.-6. klasside arvestuses saavutati järgnevad tulemused: 1. koht Kristofer Tammeväli, 3. koht Stella Maria Eljas , 4. koht Grethel Peek. Kõige suurima punktide arvuga käik – Kristofer Tammeväli.

   7.-9. klasside arvestuses saavutati järgnevad tulemused: 2. koht Kaisa Palumets, 4. koht Alex Hrustov. 

(Õpilaste juhendajaks on huvijuht Malle Koppel.)

 

 • Venekeelse SCRABBLE´i võistlusel Tallinna koolidele saavutas 8.-9. klasside arvestuses 3. koha Anton Zaporožets.

 

 • Joonas Jukk  (6.A) saavutas õpilasvõistlusel “Tallinna Nobenäpp 2018” kuni 14-aastaste vanuserühmas I koha. Võistluse sisuks oli kiirkirjutamine klaviatuuril.

 

 • 7.A klassi õpilane Hugo Martin Liivaleht saavutas Kimura shukokai karate Euroopa meistrivõistlustel oma vanuseklassis katas 3.koha ja kumites 2. koha

 

 • 9.A klassi õpilane Nicole Sibolt saavutas Rävala klubi joonistus- ja maalikonkursil “Minu Eesti, siin ja praegu” oma vanusegrupis I koha.

 

 • Südalinna Kooli 6.-7. klassi poisid (Ken Sildaru, Hendrik Koort, Mathias Kontus ja Georg Press) saavutasid Sportland 3×3 üleriigilisel korvpalliturniiril fantastilise 4. koha. Tasub mainida, et finaalturniiril osales 32 kooli (igast Eesti maakonnast kaks parimat kooli+Tallinna kaks parimat kooli).

 

 • Kesklinna koolide rahvastepalli võistlustel saavutasid 4. klasside poisid II koha.

Võistkonda kuulusid: Mait Eenmäe, Robert Purge, Raimond Rungi, Jasper Karing, Kaarel Jakob Aava, Kermo Karu, Trister Päär, Marten Pau, Kevin Daniel Kiirend, Dominic Talisainen, Joshua Kristjan Pacey).

 

 • Kesklinna koolide rahvastepalli võistlustel saavutasid 4. klasside tüdrukud IV. koha.

 

 • Tallinna koolinoorte korvpalli meistrivõistlustel saavutas Tallinna Südalinna Kooli tüdrukute võistkond väga tubli 5. koha! Võistkonda kuulusid: Karin Kõiv, Anette-Laura Tõks, Maria Vasar, Kerli Rump ja Liisa Kõiv. Õnnitleme! Täname treener Janne Schasmini võistkonna ettevalmistamise eest!

 • 2017 Hugo Martin Liivaleht

 • 2016 Tallinna tegus sporditegelane (Anton Zaporožets, 7.klass)

Tunnustused õpetajatele

“Eestimaa õpib ja tänab” elutööpreemia kandidaat 2022 Anneli Kesksaar

 • “Eestimaa õpib ja tänab” aasta huvialaõpetaja finalist 2021 (Angelika Kadarik)
 • “Eestimaa õpib ja tänab” elutööpreemia kandidaat 2021 (Malle Koppel)
 • Tallinna aasta põhikooli aineõpetaja 2021 (Jelena Kozubnja)
 • Tallinna aasta põhikooli aineõpetaja 2021 (Arvo Silm)
 • Tallinna aasta klassijuhataja 2021 (Pille-Riin Talts)
 • Tallinna aasta huvialaõpetaja 2021 (Angelika Kadarik)
 • Tallinna spordisõbralikum õpetaja 2021 (Kristi Laidvee)
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Oktoober 2020 kuu klassijuhataja kandidaat” (Mihkel Kurg) 
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “November 2020 kuu klassijuhataja kandidaat” (Piia Anemaa) 
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Tallinna detsember 2020 kuu klassijuhataja laureaat” (Kati Rand) 
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Jaanuar 2021  kuu klassijuhataja kandidaat” (Signe Kivi)
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Veebruar 2021  kuu klassijuhataja kandidaat” (Lea Kütt) 
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Märts 2021 kuu klassijuhataja kandidaat” (Kristi Laidvee) 
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Mai 2021 kuu klassijuhataja kandidaat” (Marili Juhkam) 
 • Tallinna Haridusameti tunnustus “Suvekuude 2021 klassijuhataja kandidaat” (Monika Ellakvere) 
 • Aasta inimene 2020″ Kesklinna linnaosas (Lea Kütt ja Anneli Kesksaar)
 • “Noor õpetaja 2019” Tallinna Haridusameti tunnustus (Veronika Taimla)
 • “Kuldne Kartul 2019: Panus valdkonda – PRIDE koolitused” Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu tunnustus (Kirsti Mägi)
 • I koht konkursil “Aktiivse õpetaja märkmed”.  Võistlust korraldas Vene keele Õpetajate Selts (VÕS). (Jelena Kozubnja)
 • Aasta inimene 2019″  Kesklinna linnaosas (Angelika Kadarik)
 • Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi “Aasta tegu: nutiScrabble`i võistluse korraldamine”  2018 (Anneli Kesksaar)
 • “Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (EAÜS-i) tänumärk 5. kategoorias: tänased aktiivsed panustajad ja homsed legendid” 2018 (Heli Hirs)
 • “Aasta inimene 2018”  Kesklinna linnaosas (Kerttu Mölder)
 • Tallinna aasta koolijuht 2017 (Veiko Rohunurm)
 • “Eestimaa õpib ja tänab” aasta haridusjuhi nominent 2017 (Veiko Rohunurm)
 • “Aasta inimene 2017”  Kesklinna linnaosas (Riina Abner)
 • Tallinna aasta põhikooli aineõpetaja 2016 (Edith Asveit)
 • Tallinna aasta klassijuhataja 2015 (Riina Abner)
 • Tallinna aasta põhikooliõpetaja 2014 (Anneli Kesksaar)
 • Kesklinna huvijuht 2014 (Malle Koppel)

Kontaktid

tallinn_logo_rgb_valge-768x233

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation