Tugiteenused

◉ koolieluga seotud probleemide lahendamisel (õppimine, suhted kaaslaste ja haridustöötajatega);

◉ pingeliste olukordadega toimetulemisel (stress, muretsemine, hirmud, ärevus jms);

◉ erinevate valikute ja otsuste tegemisel;

◉ isikliku eluga seotud probleemide lahendamisel.

◉ Julgelt võib pöörduda ka siis, kui konkreetset muret polegi, vaid soovid lihtsalt kellegagi rääkida.

 

Koolipsühholoog ei mõista hukka ega kritiseeri, vaid toetab ja abistab.

 

 

◉ lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite selgitamisel;

◉ lapse meeleolu võimalike põhjuste väljaselgitamisel;

◉ sobivate kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel;

◉ lapse ja koolikaaslaste vaheliste probleemide lahendamisel;

◉ lapse ja/või lapsevanema ning haridustöötaja vaheliste suhetega toimetulekul.

Sotsiaalpedagoog

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

HEV koordinaator - eripedagoog

HEV koordinaator selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. HEV koordinaator nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Viib läbi õpiabi tunde.

Logopeed

Logopeed viib läbi tunde, kus toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjaliku kõne korrektsioon. Õppeaasta algul uurib logopeed laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning koostöös õpetajatega selgitatakse välja kõneravi vajavad õpilased. Logopeedilist abi saavad lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilased. Logopeedilise õpiabi tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid ning teeb koostööd teiste tugisüsteemi spetsialistidega.

Loengud lastevanematele

Tallinna ATH tugirühma teavitus

Tervise Arengu Instituudi (TAI) loodud veebileht www.tarkvanem.ee koondab infot, nõuandeid ja nippe igas vanuses laste vanematele.

„Vanemlikke oskusi saab ja peabki õppima. Seetõttu on veebis kaetud lai valik teemasid, millega kõigil emadel-isadel on kasulik kursis olla. Näiteks lapse areng, toitumine, liikumine, laps ja alkohol, laps ja narkootikumid, tubakas, lapse vaimne tervis, seksuaalkasvatus, laps ja digimaailm ning kasuperes kasvav laps,“ ütles veebi toimetaja, TAI terviseturunduse keskuse projektijuht Juta Teller.

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation