Info 1. klassi astujatele

  • 1. klassi astumiseks tuleb täita avaldus ja esitada avalduse lõpus kirjas olevad dokumendid.

  • Koolivormi tellimus: Järgmine mütside ja triiksärkide tellimisperiood toimub septembris. Teisi asju on võimalik aastaringselt tellida ja kätte saab neid kolme nädala jooksul. Koolivormi saab kätte alates 26. augustist kantseleist tööpäeviti kell 9.00 - 16.30.
  • Õpilaspileti taotlus
  • Kooli kodukord
  • 1. klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub neljapäeval, 27. augustil kell 17.00 aulas. Samal ajal saab kätte ka koolivormid.

Avaaktused
Avaaktused toimuvad 1. septembril
10. 00 2. - 8. klass
12. 00 1. ja 9. klass
Lõpuaktused
19. juunil saatis koolipere uusi kogemusi ja teadmisi omandama 9. ja 12. klassi lõpetajad.


Suvine lugemine
Lugupeetud õpilased.
Õpetajad on teie jaoks koostanud kohustusliku kirjanduse nimekirja, mida suvel lugeda.
1. - 4. klassi õpilased, valige suveks 3 raamatut. Raamatuid võite valida ka Ilo kirjastuse "Lugemispäevik 1. - 4. klassile" I - II osast. Loetud raamatud kandke lugemispäevikusse.
Nimekiri

Kantselei
29.06 - 26.07 on kantselei suletud.
Kantselei on avatud 27. 07 - 21. 08 kell 09.00 - 15.00
Koolivorm
Järgmine mütside ja triiksärkide tellimisperiood toimub septembris. Teisi asju on võimalik aastaringselt tellida ja kätte saab neid kolme nädala jooksul. Koolivormi saab kätte alates 26. augustist kantseleist tööpäeviti kell 9.00 - 16.30.
Lisaks lugege koolivormi tellimiskeskkonna kasutamisest siit: LINK
Direktori vastuvõtt
3. juunil toimus juba traditsiooniline direktori pidulik vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele, keda peeti meeles kooli tänukirjaga. Muusikalist külakosti tõi Pirita Kitarristuudio koos oma õpetaja Lauri Jõelehega.
Seekord tunnustati vastuvõtul ka õpetajaid. Õpilaste seas läbi viidud hääletuse tulemusel valiti selle õppeaasta PARIMAKS AINEÕPETAJAKS EDITH ASVEIT, TOREDAIMAKS ÕPETAJAKS MALLE KOPPEL ja PARIMAKS KLASSIJUHATAJAKS KRISTEL KIPPEL.
Üritus lõppes ühise tordisöömisega.
Aitäh!