TULEVIKUKLASSI KAVANDITE KONKURSS

Kool kuulutab välja TULEVIKUKLASSI KAVANDITE KONKURSI, milles võivad osaleda nii õpilased kui ka lapsevanemad. Tulevikuklass on planeeritud kolmandale korrusele ruumi 301, kus õpilased saaksid teha põnevaid grupitöid digitehnika valdkonnas, mistõttu peaksid ka kavandid seda ette nägema!
Jooniste kujul esitatud tööd koos selgituste ja ideedega peavad olema esitatud kooli sekretärile hiljemalt 22. maiks, arvutis tehtud tööd samuti koos selgitustega peaksid samaks kuupäevaks jõudma kooli infojuhi meilile – infojuht@sydalinna.edu.ee
Kolme parimat ideekavandit ootavad auhinnad.
Võitjate ideed võetakse kasutusele klassi kujundamisel järgmise õppeaasta alguses