Kooliõde

Niina Plisko

Vastuvõtuajad: E-N 8.00-16.00
Kab. 161

6 180 162

niina.plisko@kth.ee
www.kooliode.ee

Kooliõde

Kooliõde ja samuti ka vaimse tervise õde Elis Piirsalu osutab koolitervishoiuteenust ja teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd koolitervishoiu meeskonna teiste liikmetega, kelleks on õpilased, lapsevanemad, koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, kooli hoolekogu ja tervisenõukogu. Tervise ja heaolu edendamise tagamiseks jälgib kooliõde koolikeskkonnale kehtestatud tervisekaitsenõuete täitmist.

Haiguste ennetamine – selgitab välja õpilaste kuulumise tervisega seotud riskirühmadesse; informeerib lastevanemaid, perearste ja -õdesid õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest (kõrvalekallete esinemisel), haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust vastavalt ettenähtud korrale; immuniseerib vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.

Tervise järelevalve – hindab ja jälgib regulaarselt kõigi õpilaste terviseseisundit nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu osas; hindab ja jälgib riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervist ja vajadusi ning nõustab õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid; täidab korrektselt õpilaste tervisekaarte, sh õendusplaane riskirühma õpilastele; registreerib kõik pöördumised vastuvõtupäevikusse; väljastab vajadusel õpilase õendusepikriisi lapsevanemale.


Esmaabi andmine ja õpetamine – traumade ja vigastuste korral on võimeline andma abi ja vajadusel elustama abivajajat, pakub abi ka krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral ning kriisisituatsioonides. Õpetab eakohaselt esmase abi ja esmaabi osutamist õpilastele ning abistab õpetajaid vastavate praktiliste oskuste õpetamisel integreerituna õppeprogrammi.

Vaktsineerimisest, gripist ja Covid-19st saab lähemalt lugeda siit.

Koolilapse tervis

Koolilapse tervise Facebooki leht asub siin.

Olulised lingid:

Mure on murekoht! Ära jää sellega üksi!

Mida teha, kui allergia kimbutab?

Hommikusöögi olulisus

Vaimse tervise abi võimalused

Elu või tervist ohustava erakorralise tervisemure korral: Kiirabi: 112 (24h)

 • ◉ Laste ja noorukitega pöördumisel võtke palun ühendust: 5860 0844
 • ◉ Psühhiaatriapolikliiniku valvetoas Tallinnas võtavad erakorralisi haigeid vastu triaažiõed 9.00-16.00, kes täpsustavad probleemi olemuse ja kestvuse ning otsustavad edasise abi suhtes ja vajadusel suunavad patsiendi edasi valvearstile.
 • ◉ Eluohtlikus olukorras tuleb pöörduda SA PERH Psühhiaatriakliiniku valvetuppa: Paldiski mnt 52; 6172 650 (24h)
 • toetab ja abistab.
 • ◉ Lasteabi: 116111 (24h)
 • ◉ Ohvriabi telefon 116 006 (24h)
 • ◉ Hingehoiu telefon 116 123 (24h)
 • ◉ Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

 

Kui soovid nõu edasise vaimse tervise abi osas, siis võta ühendust peaasi.ee e-nõustamis-teenusega LINK SIIN

◉  Tallinna Perekeskus: Asula 11; registreerimine: 6 556 970; Veebilehe link

◉  Peaasi.ee pakub saatekirjata ja tasuta esmast vaimse tervise hindamist ja nõustamist 16-26.aastastele: Veebilehe otselink

◉  Kuriteo või vägivalla ohvriks sattunutule annab abi, sh psühholoogilist abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi:  Veebilehe link

◉  Kui laps (kuni 18a) on või võib olla seksuaalse väärkohtlemise ohver, siis võtke ühendust Lastemajaga

 

Nemad aitavad seksuaalselt väärkohtlemise või selle kahtluse juhul, muuhulgas pakuvad psühholoogilist nõustamist.

 

Alati on sul võimalus pöörduda ka oma kooliõe või koolipsühholoogi vastuvõtule, kes tunnevad sind juba eelnevalt ning võivad olla abiks esmaste soovituste või vajadusel edasise pöördumise valiku tegemisel. Parem kui lepid temaga eelneva kohtumise aja kokku.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ПРОБЛЕМАХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или острой проблемы со здоровьем: скорая помощь: 112 (круглосуточно)

 • ◉ пациентам в возрасте с 12 лет следует обратиться в Психиатрическую клинику Северо-Эстонской региональной больницы (SA PERH).
 • ◉В случаях, когда помощь требуется ребёнку или подростку, следует обратиться по телефону 5860 0844
 • ◉В Таллиннской Психиатрической поликлинике первичный приём пациентов неотложной помощи ведется по рабочим дням с 9.00 до 16.00. Дежурные медсестры уточнят характер и продолжительность проблемы и примут решение о дальнейшей помощи, при необходимости направив пациента к дежурному врачу-психиатру.
 • ◉ В опасной для жизни ситуации следует обращаться в отделение неотложной помощи психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (SA PERH) по адресу Paldiski mnt 52; телефон 6172 650 (круглосуточно)
 • ◉ Lasteabi (помощь детям): 116111 (круглосуточно)
 • ◉ Телефон службы поддержки жертв насилия: 116 006 (круглосуточно)
 • ◉ Телефон для верующих: 116 123 (круглосуточно)
 • ◉ Линия жизни: 6558088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) ежедневно с 19 до 7 утра
Если требуется индивидуальная консультация по повторным обращениям и за дальнейшей помощью, то следует написать в службу электронных консультаций peaasi.ee: Ссылка на сайт
◉  Таллиннский семейный центр: Asula 11; записаться можно по номеру 6556970 Ссылка на сайт ◉  Peaasi.ee предлагает первичную оценку психического здоровья и консультации для молодежи в возрасте 16-26 лет бесплатно и без направления Ссылка на сайт ◉  Помощь, в том числе психологическую, жертвам преступлений или насилия оказывает служба поддержки Департамента социального страхования:  Ссылка на сайт ◉  Если ребенок (до 18 лет) является или мог стать жертвой сексуального насилия, следует связатьсяс Lastemaja, где можно получить помощь (в том числе психологическую) Ссылка на сайт У тебя также всегда есть возможность обратиться к школьной сестре или психологу, которые знают тебя и могут дать тебе совет как поступить или направят к специалисту. Можно обратиться вместе с мамой, заранее договорившись о времени встречи.

Gripp ja viirused

Hea lapsevanem!

Gripilaadsetesse viirusnakkustesse haigestumiste arv hakkas kasvama (jaanuar 2020) ja sellest tulenevalt on oluline laste hügieen. Puudumine ja haigestumine mõjutab õppetööd ja seetõttu tuleb ennast hoida.

 Kuidas hoiduda gripist?

 • ◉ Väldi lähedast kontakti haige inimesega. Kui oled ise haige , hoia teistest inimestest
  kaugemale, et nemad ei haigestuks.
 • ◉ Kui võimalik, jää haiguse ajal töölt või koolist koju. Sellega hoidud nakatamast teisi.
 • ◉ Kata oma suu ja nina. Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga ja pane see kohe pärast kasutamist prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks varrukas. Sellega hoidud nakatamast teisi enda ümber.
 • ◉ Pese käsi. Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest.
 • ◉ Väldi oma silmade, nina ja suu puudutamist. Pisikud levivad sageli siis, kui puudutatakse pisikutega kaetud esemeid ning seejärel oma silmi, nina või suud.
 • ◉ Ela tervislikult. Maga piisavalt, ole füüsiliselt aktiivne, väldi stressi, joo piisavalt vedelikke ja söö täisväärtuslikku toitu.
 • ◉ koju jääda ja ennast terveks ravida kuna haigestunu võib teisi nakatada kuni seitse päeva.
 • ◉ Haigena tööl/koolis/lasteaias käimine kurnab ka organismi;
 • ◉ köhides ja aevastades tuleks nina ja suu salvrätikuga katta,
 • ◉ vältida silmade puudutamist,
 • ◉ pesta tihti käsi.

GRIPIST HOIDUMISEKS.

Täitõbi

Täitõbi (pedikuloos) on viimastel aastatel üks süvenenumaid probleeme nii lasteasutustes kui hoolekandeasutustes. Pedikuloosi haigusjuhte ei registreerita aastast 2004, mistõttu puudub täpsem ülevaade haigestumisest. Arusaam, et täid tekivad mustusest, on ekslikud. Nakkuse võib saada igaüks, sõltumata soost, vanusest, ja sotsiaalsest kuuluvusest. Koduloomad täisid ei levita. Peatäidega nakatumine toimub enamasti otseselt pea-pea kontaktil täitõve haigega.

Sagedamini esineb täitõbe 3.-11.aastastel lasteaia-ja koolilastel, eriti tüdrukutel, kes nakatuvad otseses kokkupuutes teiste laste juustega või kammide, rätikute, patsikummide ning mütside vahendusel.

Järjepideva selgitustöö tulemusena oleme saavutanud, et pedikuloosi haigusjuhtumitest teavitavad valehäbita nii lapsevanemad kui ka koolide ja lasteaedade personal, mis on nakkuse piiramise seisukohast ääretult oluline, kontrollimaks teisi lapsi, leidmaks kontaktseid ja piiramaks nakatumist.

Levib vaid otsese kontaktiga nakatunud inimestelt, nende juustest, kammilt, mütsilt, kõrvaklappidelt, käterätilt jms.

 

Emane peatäi muneb päevas juuksejuurtele umbes 5-10 muna (tingud). Elu jooksul, mis kestab keskmiselt 30 päeva, tähendab see kokku 150-300 muna.

 

Peatäid on pruunikat värvi; tingud on valkjad või kollakad ning umbes kolm korda täidest väiksemad.

 

8-10 päeva möödudes kooruvad munadest noor täi ehk nümf, kes peab ellujäämiseks saama esimese 24 tunni jooksul imeda verd, muidu ta hukkub. Nümf ei ole võimeline paljunema ega nakatama. Nümfi koorumisel jääb juuksejuurtele valge kest, mis sealt ühe kuu jooksul ära kulub.

 

Nümfil on kolm arengustaadiumi ning 9-12 päeva möödudes saab temast täiskasvanud täi.

 

Sobivaim temperatuur munemiseks ja munadest koorumiseks on 29-30°C.

Temperatuuril üle +44°C täid hukkuvad.

Täid säilivad väliskeskkonnas kuni 2 päeva.

 

Tingud võivad säilida väliskeskkonnas kuni kaks nädalat.

 

Peiteperiood on ca kaks nädalat.

Algul kerge peanaha sügelus. Täide enamlevinud piirkonnaks on kõrvade tagused ning juuksepiir kukla piirkonnas.

 

Hammustuskohtadele tekivad tugevalt sügelevad kublad. Intensiivse kratsimise järgselt tekib peanahal ja kaelal nahapõletik. Harvem võib tekkida tüsistusena mädapõletik ja lümfisõlmede suurenemine. Hoolikal vaatlusel võib näha peanahal täisid ning juustes tinge kaelal ja kõrvade taga.

 • ◉ Kammimine omab täitõve diagnoosimisel olulist tähtsust, sest visuaalne kontroll ei ole piisavalt usaldusväärne.
 • ◉ Peanaha sügelus tekib sageli alles nädalaid peale peatäidega nakatumist, mistõttu võib täinakkus jääda pikka aega avastamata. Seetõttu on oluline regulaarselt kontrollida kõiki oma pereliikmeid.
 • ◉ Ravige kõiki nakatunuid samaaegselt.
 • ◉ Enne ravišampooni kasutamist tutvuge kindlasti ravijuhisega ning kasutage vahendeid otstarbekohaselt.
 • ◉ Taasnakatumise vältimiseks pesta pesumasinaga (veetemperatuur üle 60ºC) haigega kontaktis olnud riideesemed – mütsid, sallid, kraega riided, voodipesu jne.
 • ◉ Kuivatite kasutamisel lähtuda kuumemast režiimist.
 • ◉ Masinpesuks mitte sobivaid esemeid peaks hoidma vähemalt 2 nädalat suletud kilekotis või viima keemilisse puhastusse.
 • ◉ Juukseharju, kamme ja patsikumme tuleks samuti töödelda kõrgel temperatuuril või siis lihtsalt ära visata.
 • ◉ Puhastage korralikult tolmuimejaga kõik põrandad, vaibad, pehme mööbel ning seejärel vaheta tolmuimeja tolmukott, kuna tingude eluiga on kaks nädalat. Esemete ja põrandate puhastamisel kasutada aurupuhastit.

Kui munad ei sure esimese tõrjega, võivad need kooruda ja täi elutsükkel algab otsast peale. Seetõttu on eriti oluline kontrollida 8-10 päeva pärast uuesti, kas täitõrje oli edukas. Uuesti nakatumise põhjus võib olla ka selles, et teie laps on kokku puutunud mõne teise lapsega, kellele pole täitõrjet tehtud. Seetõttu tuleks lisaks koolile või lasteaiale teavitada ka kogu lapse suhtlusringi.

 

Kui leitakse elus täisid, tuleb tõrjet korrata ja seejärel kord nädalas pead kontrollida. on siiski oluline, et iga pereliikme juukseid kontrollitaks põhjalikult, ega neis täisid pole. Selleks sobib spetsiaalne täikamm. Täivastase vahendiga töötlemine on vajalik üksnes siis, kui tuvastatakse aktiivne täidega nakatumine. Töödelge kõiki selliseid isikuid ühel ja samal päeval, et vältida uuesti nakatumis

See on seotud peatäi elutsükliga. Kuna munad on väga vastupanuvõimelised, on olemas võimalus, et mõned neist ei hävinud esimese ravi käigus. Noored täid kooruvad oma munadest 7-8 päeva pärast. Seetõttu tuleb juukseid 8-10 päeva möödudes uuesti kontrollida.

 

Teise täitõrjega, mis tehakse 8-10 päeva pärast, on võimalik tappa vahepealsel ajal allesjäänud munadest koorunud noored täid. Selle teise täitõrje eesmärk on katkestada täide elutsükkel. Samas soovitatakse siiski kontrollida juukseid ka muul ajal regulaarselt.

 

NB! Pedikuloosi ennetamisel saavutatakse häid tulemusi üksnes sel juhul, kui lastel, nende vanematel, lasteasutuste ning hooldekodude personalil on piisavad teadmised täitõve levikufaktoritest ning hea hügieenitava reeglite järgimine on kombeks igapäevaselt.

Rohkem infot:

Kontaktid

Tallinna Südalinna Kool @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Designation