Soome ja Saksamaa õpilased külas

Neljapäeval, 7. septembril külastasid meie kooli Soome ja Saksamaa õpilased ning nende õpetajad. Külalised tutvusid meie koolimajaga ja avaldasid imestust, et see on nii ilus, puhas ja pakub õpilastele nii häid õppetingimusi. Külalistele meeldisid ka Eesti koolisüsteemile omased traditsioonid (nt 1. septembri pidulik tähistamine). Samuti avaldasid külalistele muljet huvitegevuse rohkus ja sportimise võimalused. Külaskäigu lõpus oli külalistel võimalus tutvuda saksakeelse Scrabbeli nutirakendusega, mida õpetasid neile meie 9. klassi õpilased, kes said praktiseerida enda inglise ja saksa keele oskust. 
Loodetavasti on ka meie õpetajatel ja õpilastel juba lähitulevikus võimalus minna külastama Soome või Saksamaa koole, et saada osa nende parimatest praktikatest.