MTÜ Südalinna Kooliarendus

Registrinumber 80322387

a/a 221051793433 Swedbank
IBAN: EE412200221051793433

 Tegevuse eesmärkideks on Tallinna Südalinna Kooli

 • juubelite ja muude suurürituste korraldamine
 • sporditegevuse arendamine
 • vilistlaste, õpilaste ja õpetajate ühistegevuse arendamine
 • õpilaste abistamine ja toetamine
 • õpetajate ja õpilaste  silmaringi laiendamine
 • sõpruskoolide vaheliste kontaktide loomine ja arendamine
 • õppekasvatustegevuse ja koolivälise töö  (pikapäevarühm, ringid jne.) korraldamine ja toetamine
 • seltskondliku ühistunde  arendamine
 • õpetajate täiendkoolituse toetamine
 • kui haridust andva õppeasutuse ja tema kultuuritraditsioonide  säilitamine
 • ürituste stsenaariumite kavandamine ja nende läbiviimine ka teistele organisatsioonidele
 • laagrite korraldamine

MTÜ teeb koostööd Eestis  ja väljaspool Eestit  asuvate  samalaadsete organisatsioonide, ühingute ja seltsidega.