Astronoomiaviktoriin „Pulsar“

TÜ Teaduskooli astronoomiaviktoriinil „Pulsar“ olid meie kooli õpilastest parimad Lisethe Maas (8.kl) ja Sven Rosenberg (9.kl).
Õnnitleme!
Kokku osales meie koolist sellel võistlusel 27 õpilast.

Emakeelenädala üritused

Emakeelenädal algas 14.märtsil emakeelepäevaga. 5.-9.klassi õpilastele meenutati aulas olulisemaid fakte Kristjan Jaak Petersoni elust ja loomingust ning 6.klassi õpilased esitasid oode, pastoraale ning päevikukatkeid. Ühisürituse lõpetas 4.b ansambel lauluga “Eesti kaart”.
Klasside 3-liikmelised võistkonnad jätkasid ülesandega, mis ühendas kuuldud laulu Eesti kaardi tundmisega. Kõige täpsemad kohtade kaardile paigutamises olid 5.b ja 7.klassi võistkonnad.
15.03. parandasid kõik 5.-9. klassi õpilased valesti kirjutatud sõnu ning väljendeid.Parimateks keeleoskajateks osutusid Kirke Kits 6.klassist ja Andreas Ummus 8.klassist.Tublid olid ka Greete Kurrusk, Katherine-Cassidy Kiisa 5.b, Marko Õunapuu 5.a, Annabel Üksik 8.a ja Elerin Laur 9.klassist.
16.03. võistlesid etlejad, kes lugesid omaloodud luuletusi emakeelest. Parima etleja oli Liis Saltsberg 6.klassist, paremate luuletustena märgiti ära Hugo Martin Liivalehe ja Kirke Kitse teosed.
Nädala lõpetas kohanimede viktoriin 17.03. Lisaks teadmistele tuli rakendada ka loomingulisi võimeid. Parimad olid 5.b ja 8.klassi võistkonnad.
Kõiki võitjaid autasustati tänukirjade ning šokolaadidega 18.märtsi üldkogunemisel.

AHHAA keskuse teadusteater

15. märtsil külastas meie kooli AHHAA keskuse teadusteater. “See on hoogne etendus sellest, kuidas on seotud teadus ja liiklusohutus. Palju kasulikke teadmisi nii jalakäijale kui ka autojuhile ja kõike seda muidugi AHHAAle omases ootamatus ja humoorikas võtmes,” sõnab selle etenduse kirjelduseks AHHAA enda koduleht.
Elamusrikkal etendusel said 6.-9. klassi õpilased näha, kuidas töötab helkur, kui tugeva hoobi annab turvapadi, mis vahe on, kui kukkuda rattalt kiivriga või kiivrita, kuidas kiirus mõjutab pidurdusteekonda ning kui pikk või lühike on reageerimiskiirus.