Eesti koolidevahelised meistrivõistlused online males

GEORG ABOZENKO – 3. koht!
Koolidevahelisel maleturniiril, kus osales 68 õpilast üle kogu Eesti saavutas meie kool kuuenda koha. Osalejatest oli parim Georg Abozenko, kes jäi 3. kohale. Markus Louis Mühlberg saavutas 30., Feodor Stomakhin 44. ja Luciano-Ragnar Vellend 48. koha.

ALGAS ÕUESÕPPEPROJEKT EESTI VESIKONDADE KOHTA

Esimene väljasõit teemal “Kes elab tiigivees?” toimus neljapäeval, 3. novembril Varbla Looduskeskusesse ja teine 8. novembril teemal “Soomaa jõed, vee ringkäik ja vesi elukeskkonnana“
5 klassi õpilased viisid läbi tiigi- ja jõevee uuringuid, tutvusid organismide kooseluvormide ja nendevaheliste suhetega, analüüsisid inimtegevuse mõju ökosüsteemidele. Õpilased kuulasid spetsialistide loenguid, vaatasid õppefilme ja uurisid veest püütud „saaki“ mikroskoobiga.
Pärast tõsist õppetööd veedeti aega vabas õhus, söödi tugev ja maitsev lõunasöök Varbla Puhkekeskuses ja Limbo Kodukõrtsis Soomaa serval, mängiti piljardit ja noolemängu ning maandati pingeid batuudil hüpates.
Õppepäevad väljaspool klassiruumi tõid uusi teadmisi, palju elevust ning muutsid koolipäeva huvitavaks.
Projekti õuesõppe päevad jätkuvad kevadel. Siis on päevakorras järve- ja tiigivee uurimine.

„Aktiivse ja turvalise koolipäeva“ seminarid

Jälle on aeg teha projekti kokkuvõtteid. Sellel sügisel toimusid need meie
koolis. Esmaspäeval, 7. novembril tegid meeskonnatööd Tallinna koolide
õpilasgrupid ja 14. novembril kell 14.00 oli kooli aula õpetajate
päralt.
Koolide meeskonnad tutvusid õpilaste aktiivsuse ja heaolu-uuringute
raportiga, mille viis läbi Tallinna Ülikooli Psience OÜ.
Uurimisprojekti juht
oli professor Leida Talts, kes oli ka käesolevate seminaride juht. Ära on tehtud
suur töö , mille tulemusi saab edukalt kasutada koolide arengukavade koostamisel
ja täiendamisel.