Võõrkeelte nädal

7.- 11. märtsini oli meie koolis traditsiooniline võõrkeelte nädal. Toimusid mitmed meeleolukad üritused. Tunnustati parimaid võõrkeelte oskajaid. Õpilased said kuulda ja näha luuletusi, laule ja näidendeid inglise, saksa ja vene keeles. Noorematele õpilastele tutvustati saksa- ja inglisekeelseid laulumänge. Söödi pannkooki, joodi teed ja tähistati Maslennitsat. 5.- 9. klassi õpilastele toimus viktoriin, milles nad said kontrollida oma teadmisi õpitavat keelt kõnelevate maade kohta. Algklasside õpilased olid aga oodatud osalema veebimängus vendade Grimmide muinasjutu põhjal ja 4.- 5. klasside õpilased üle-eestilisel viktoriinil “Saksa keel on cool”. Tundides valmistati plakateid ja postkaarte, mängiti lauamänge, tehti huvitavaid esitlusi ja projektitöid. Võõrkeeltenädalale pani lärmaka punkti Goethe Instituudi poolt korraldatud mäng “Autobahn” 4. ja 5. klasside õpilastele. Õpilased reisisid läbi saksa linnade ja kogusid igas linnas templi oma vastuste lehele. Kokku oli koolimajas kolmele korrusele püstitatud 15 linna-kontrollpunkti, kus õpilased lahendasid mõistatusi, tegid erinevaid tegevusi ja omandasid teadmisi. Sai palju näha, tegutseda, naerda ja rääkida saksa keelt selleks eelteadmisi omamata. Kokku osales mängus üle 200 õpilase erinevatest koolidest. Osalejaid tervitasid meie kool 7.a klassi õpilased, kes esitasid külalistele saksakeelse laulu ja lühinäidendi “Tuhkatriinu”. Lisaks Goethe Instituudile oli meil koolis veel külalisi. Meie kooli vilistlane Katre Merilaid, kes töötab Tallinna Saksa Gümnaasiumis saksa keele õpetajana, oli 1. ja 2. klassis külalisõpetaja ja tegi väga vahva saksa keele tunni. 3. klasside õpilastele tegid saksa keele tunni Tallinna Ülikooli üliõpilased.