Veenädal ja rahulolu-uuring

Veenädala raames toimus koolis mitmeid erinevaid tegevusi.
Tallinna Veest külastas meid Liisi V. , kes viis 1. – 2. klassi õpilastele läbi põnevat vestlusringi. Lisaks külastati 6.klassiga Ülemiste veepuhastusjaama. Veeteemaline loeng oli ka 7. ja 9.klassile, kus vee olulisusest ja tähtsusest rääkis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane Ingrid Peek.
Lisaks viidi 5.-9. klassi õpilaste seas läbi söökla rahulolu-uuring. Uuringut teostasid kooli praktikandid.
Rahulolu-uuring