Raamatukogu

E – N 8.30-16.30
       R 8.00-16.00
RIKSWEB – saab vaadata ainult väljaspool kooli
LGRIKSWEB – saab vaadata ainult koolis

 

Tallinna Südalinna Kooli raamatukogu kasutamiseeskiri

 1. Raamatukogu teenindab kõiki kooli õpilasi, õpetajaid, töötajaid ja lapsevanemaid.
 2. Lugejaks registreeritakse õpilasi õpilaspileti või ID-kaardi alusel, täiskasvanuid isikut tõendava dokumendi alusel.
 3. Raamatukogu kasutamine on tasuta.
 4. Tasuliseks teenuseks raamatukogus on printimine (1 lehekülg – 5 senti, oma paberiga 3 senti).
 5. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja ajakirju nii kohapeal kasutamiseks kui ka koju ning annab informatsiooni.
 6. Õppetöös pidevalt kasutusel olev teatmekirjandus jms antakse vastavatele ainekabinettidele vastutavale hoiule, kus selle kasutamise ja säilimise eest vastutab ainekabineti juhataja.
 7. Eriti väärtuslikke raamatuid ja teatmeteoseid koju ei laenutata.
 8. Raamatuid laenutatakse koju 14 päevaks. Fondeeritud õpikuid laenutatakse üheks õppeaastaks.
 9. 1. -4. klassini laenutatakse õpikuid klassikomplektina klassijuhatajatele, 5.-9. klassi õpilastele laenutatakse õpikuid individuaalselt õpilaspileti alusel. Õppeaasta lõpus tagastatakse õpikud raamatukokku sama süsteemi järgi.
 10. Lugeja peab raamatuid hoolikalt hoidma, nende laenamisel kontrollima korrasolekut ja teatama defektidest raamatukoguhoidjale. Õpikutele paneb õpilane ümber kattepaberi või kilekaaned ja kirjutab sisse oma nime ja õppeaasta.
 11. Raamatute tagastamise tähtaegu võib pikendada kohapeal, telefonitsi (6180158) või meili teel (raamatukogu@sydalinna.edu.ee), kui neid pole soovinud teised lugejad.
 12. Lugejad, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi, ei saa enne nende likvideerimist laenutusi teha.
 13. Kui lugeja soovib, pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda. Raamatu tagastamisest teatatakse järjekorras olevale lugejale. Kui lugeja raamatule kindlaksmääratud tähtajaks järele ei tule, laenutatakse see järgmisele soovijale.
 14. Kaotatud või rikutud raamatud tuleb lugejal asendada sama nimetuse uue eksemplari või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuda nende turuväärtus. Õpilaste tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 15. Kooli töötajatel tuleb töövahekorra ja õpilastel kooli lõpetamisel või koolist lahkumisel tagastada kõik laenatud teavikud.
 16. Raamatukogus ollakse vaikselt, keelatud on valjuhäälne jutt ja teiste lugejate häirimine.
 17. Raamatukokku ei tohi kaasa võtta ega kohapeal tarvitada sööke-jooke.
 18. Ilma raamatukoguhoidja loata ei viida raamatukogust välja ühtki teavikut.
 19. Riiulilt võetud raamatud pannakse pärast kasutamist samasse kohta tagasi.
 20. Raamatukogu kodukorra korduval rikkumisel võib lugejalt raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta.
 21. Koolil on õigus mitte väljastada klassitunnistust, lõputunnistust või muid dokumente õpilastele, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi.
 22. Raamatukogu on avatud tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00-ni.

Alus: Haridus- ja teadusministri 18.03.2011 määrus nr. 7 (kehtib alates 01.01.2012)                                 “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”