Taassünnipäeva tähistamine

14. novembril külastasid meie maja riigikogu liikmed Kadri Simson ja Mailis Reps koos nõunikega. Külalised osalesid 9.a klassi ühiskonnaõpetuse tunnis. Pr. Simson julgustas noori poliitikast rohkem huvituma ning küsis nendelt ka arvamust valimisea langetamise kohta. Meie õpilased arvasid, et valimisiga võiks edaspidigi olla 18 aastat.
Mailis Reps vestles noortega hariduse vajalikkusest ning vastas nii suurele küsimustetulvale, et lastel läks meelest vahetundigi minna ning lisa võeti ajalootunnist. Küsimusi esitati nii vahetusõpilaste kui lõpueksamite kohta. Kõlama jäi mõte, et ainult põhiharidusega on tänapäeval tööturul väga raske läbi lüüa ning ennast tuleb harida mitmekülgselt.
Külalisi jäid meenutama voldikud riigikogust ning kommist magusad suud.