Selgusid parimad peastarvutajad

Reaalainetenädala raames viidi läbi peastarvutamise võistlus kahes vanusegrupis:
1.-2.klass ja 3.-12. klass.
1.-2.klasside arvestuses oli võimalik saavutada 20 punkti.
I koht ( 20 punkti)
Freddy Velsberg 2A
Kristin Kuns 2B
Daniel Maiste 2B

II koht (19 punkti)
Helena Viir 1A
Kristofer Pokla 2A
Hugo Martin Liivaleht 2A

III koht (18 punkti)
Henrik Kamenjuk 1B
Silver Andreas Kahro 2A

3.-12. klasside arvestuses oli võimalik saavutada 50 punkti.
I koht ( 49 punkti)
Joosep Viir 7A
Erik Šehtmann 12A

II koht (48 punkti)
Liisa Kõiv 4A

III koht ( 47 punkti)
Georg Romet Topkin 6A
Oliver Kaldre 9A
Georg Abozenko 10A
Kati Kruus 11A
Mihkel Pool 12 A

Palju õnne!