KIK

Loodusteadliku uurimusõppe läbiviimine Eesti vesikondade kohta

Projekt „Loodusteadliku uurimusõppe läbiviimine Eesti vesikondade kohta“ sai alguse 2011. õppeaastal, mille käigus õpilased külastasid

  • Soomaad, kus tutvuti vee-elustikuga, vee omaduste  ja vee ringkäiguga,
  • Varblat, kus otsiti seoseid inimtegevuse ja veekogude vahel ning uuriti ökosüsteeme ja inimtegevuse mõju nendele,
  •  Kauksi looduskeskust, kus oli tähelepanu all järvede tähtsus, kasutamine ja kaitse,
  •  Nõva looduskeskust, mille programmis oli Läänemeri ja ranniku tüübid.

Projekti tegevused haakusid kooli teiste õuesõppeprojektidega:

 

2011/2012. õa II poolaasta õuesõppe loodusreisid Liivalaia Gümnaasiumis

16.mai –  „Eesti vesikondade“projekti õppereis Kauksi-Peipsi.

Teema: Rannamänniku vaatlus, selle kooslus ja omapära, Kauksi oja, Peipsi järv ja tema luited.

17. mai – Gümnaasiumiõpilased Viimsi Rannarahva muuseumis. Keskkonnateemaline simulatsioonimäng.

24. mai – Gümnaasiumiõpilased Viimsi Rannarahva muuseumis. Keskkonnateemaline simulatsioonimäng.

28. mai. „Eesti vesikondade“õppereis  Nõvale.

Teema: Neugrundi kaatri  lugu, jää looduse kujundajana. Keibu laht.

30.mai  – Õppereis Matsalu looduskeskusesse.

Teema: Matsalu linnuriik.

31.mai – 10. klasside õppereis “Maa, mis tõusis merest” Nõva Looduskeskusesse.

1.juuni5. – 6. klasside õppereis Oandu Looduskeskusesse.

Teema: Taimed, nende mitmekesisus, osa ökosüsteemis ja tähtsus inimese elus. Tervislik toitumine.

Kõiki tegevusi toetab KIK.  

 

Projekti käigus said õpilased palju uusi teadmisi, mis on tihedas seoses kooli õppekavaga. Lapsed täitsid töölehti, koostasid õpimappe ja tegid ettekandeid projekti tegevuste kohta. Projekti tegevused jätkuvad 2012/2013. õppeaastal Liivalaia- Kaarila kooli uue loodusteemalise ühisprojektiga.

Põnevat projekti finantseeris sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks

 “Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ” oli vahva projekt, mis toimus kooliaasta lõpus gümnaasiumiõpilastele. Osa võtsid 10.B ja 11.A klassi õpilased. Õppepäev viidi läbi Viimsis Rannarahva muuseumis, kus osalejad õppisid mängulise tegevuse läbi keskkonna-alaste probleemide lahendamist kohaliku omavalitsuse tasandil.

 10.A ja 10.B klassil oli ka õppepäev „Maa, mis tõuseb merest“ Nõva looduskeskuses.

Projekte finantseeris sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.