Tunnijaotusplaan

(uuendatud 6.10.2016) 
Tunnijaotusplaan 1. – 9. klass  2016/2017 õ.-a
 
  1A 1B 1C 2A 2B 2V 3A 3B 3V 4A 4B 4V 5A 5B 5V 6A 6B 7A 7V 8A 9A
Eesti keel 7 7 7 6 6 7 6 6 6 5 5 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2
Kirjandus                         2 2 2 2 2 2 2 2 2
A- võõrkeel ( inglise keel )             3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B – võõrkeel ( vene/ saksa)                               3 3 3 3 3 3
Matemaatika 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Füüsika                                       2 2
Keemia                                       2 2
Geograafia                                   2 2 2 2
Bioloogia                                   1 1 2 2
Loodusõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2    
Inimeseõpetus       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1    
Ajalugu                         1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ühiskonnaõpetus                               1 1     1 1
Muusika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Arvutiõpetus                                         1
Tööõpetus 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Kokku 18 18 18 19 19 20 23 23 23 22 22 23 25 25 25 28 28 29 29 31 32
 
Vaba tunniressurssi kasutame                                          
A- võõrkeel (Inglise keel)   2   2 2                                
Arvutiõpetus/digiõpe 1           1 1   1 1   1 1 1 1 1        
Robootika 1     2                                  
Loovus     2   2                                
Kokku õpilasel tunde 20 20 20 23 23 20 24 24 23 23 23 23 26 26 26 29 29 29 29 31 32
Suurim lubatud koormus 20 20 20 23 23 23 25 25 25 25 25 25 28 28 28 30 30 30 30 32 32