MÕTTETAHVLID TÄIDETUD – KOKKUVÕTTED TEHTUD!

Nii nagu teisteski „Aktiivse ja turvalise koolipäeva“ projekti koolides viisid ka meie kooli 4. – 8. klassid läbi rühmatöö, kus õpilased analüüsisid ühe keskmise koolipäeva muresid ja rõõme, plusse ja miinuseid ja ka seda, mida ja kui palju võiksid nad ise ära teha, et koolis oleks mõnusam ja turvalisem olla.
Kokkuvõtted panime üles suurele mõttetahvlile, kus terve koolipere saab ülevaate õpilaste mõtetest ja arvamustest.
Töö mõttetahvliga on põnev ja seda saab ka edaspidi kasutada erinevate probleemide lahendamisel ja ideede elluviimisel.