Meie õpilaste visiit Riia sõpruskooli

Meie kooli õpilaste külaskäik läti kuulsa väejuhi Oskar Kalpaki nimelisse sõpruskooli Riias leidis aset 16. – 17. novembril. Esimesel päeval osalesime suurejoonelisel sõjaväelisel välikogunemisel, kus toimunud võistlustest ja suurest välikatlast sõduripudru söömisest võtsid osa ka meie õpilased. Üritus oli pühendatud Läti Vabariigi aastapäevale ja sinna oli kutsutud Läti kaitseminister.
Koolis panime üles kunstinäituse meie õpilaste töödest. Kõige rohkem oli nende hulgas 7. klassi õpilase Nicole Sibolti erinevates tehnikates töid. Näitusel olid väljas ka kudumid, linikud, kootud mänguasjad ja loovusringi laste joonistatud suured rahvariides nukud. Riia õpilastele ja õpetajatele meeldis näitus väga.
Käisime ekskursioonil Riia vanalinnas, külastasime tunde ja esinesime õpetaja Tiina Toigeri juhtimisel kontserdiga, kus laulsime ka kaks lätikeelset laulu, mis publiku poolt väga soojalt vastu võeti. Pärast kontserti toimus esitlus Eestimaast ja meie koolist.
Külaskäik oli tore ja huvitav. Kevadel on plaanis korraldada spordilaager Eestis ja sügisel kunstilaager Lätis. Järgmisel õppeaastal planeerime koolidevahelist õpetajate ja õpilaste vahetust.