LUGEMISTUND

Oleme alustanud ühisprojekte sõpruskooliga Riiast. Esimene neist toimus juba aprilli alguses – see oli LUGEMISTUND, kus ühe koolitunni vältel lugesid õpilased ja õpetaja tunnis oma lemmikraamatut. Kokkuvõte kõige populaarsematest raamatutest ja kirjanikest meie koolis näitas järgmist: nooremates klassides luges 60 % õpilastest eesti kirjandust. Eriti populaarsed autorid olid Andrus Kivirähk ja Ilmar Tomusk. 10% õpilasi luges erinevate rahvaste muinasjutte ja 28 % väliskirjanike teoseid, kellest ülekaalukalt „ruulis” Astrid Lindgren. Vaid 2 % õpilastest luges populaarteaduslikku kirjandust. Vanemas osas luges eesti kirjanikke 30 % õpilastest, populaarteaduslikku kirjandust 3 % ja välisautorite teoseid 67 % õpilastest. Välisautorid olid väga erinevad. Korduvaks osutus vaid Tolkien, kelle raamatud on ka filmidena väga populaarseks saanud. Loodame, et lugemine on õpilaste hulgas jätkuvalt populaarne!