Pikapäeva toiduraha

Pikapäevarühma toiduraha palume tasuda ettemaksuna ja maksekorraldus edastada klassijuhatajale. Kui Teie laps mõnel päeval pikapäevatoitu ei söö, saab söökla teha tasaarvelduse, kui olete teavitanud klassijuhatajat sellest hiljemalt sama päeva hommikuks meili või telefoni teel. Tasumiseks vajaliku summa saate, kui korrutate söögipäevade arvu 1,34 euroga.

NB! Sööklas tuleb toidukord registreerida, kasutades õpilaspiletit. Igale õpilasele on ette nähtud ainult üks tasuta koolilõuna päevas!

Kuu Oktoober 2017
Päevi 17
Summa 22.78€
Maksmine
Sularaha Tasuda kooli puhvetisse
Ülekanne panka  
IBAN:EE731010220197920229 SEB Pank Baltic Restaurants Estonia AS. Selgitusse märkida – nimi, klass,kool ja summa
 Toidukorra maksumus on 1.34 €