Külalised Hollandist

Esmaspäeval, 23.02 külastasid meie kooli Education for Future (E4F) II koolitusrühma 15 liiget.
Koolitus on rahvusvaheline ning viiakse läbi Eesti ja Hollandi õpetajatele. Meie koolist osaleb selles projektis õppealajuhataja.
Direktor Veiko Rohunurm esitles külalistele maja ja tutvustas koolikorraldust.
E4F rühma liikmed vaatlesid tunde ja osalesid diskovahetunnis.
Külalistele meeldisid nähtud tunnid ning nad olid positiivselt üllatunud Eesti laste viisakusest ja koolimajast tervikuna.