Kooli telefonid

 

Direktor Veiko Rohunurm 6 180 150
Sekretär Janna Gavrilova 6 180 151
Õppealajuhataja Monika Ellakvere 6 180 152
Majandusjuhataja Hindrek Oks 6 180 160
Infojuht Jaanus Paasoja 6 180 155
Huvijuht Malle Koppel 6 180 154
Raamatukogu juhataja Mirjam Palumets 6 180 158
Logopeed Yogita Sharma 6 180 156
Sotsiaalpedagoog Kirsti Mägi 6 180 157
Kehalise kasvatuse kabinet 6 180 153
Söökla juhataja  6 180 163
Õpetajate tuba 6 180 159
Valvelaud 6 180 164
Kooliõde Kristina Saar 6 180 162