GAME club

GAME club’i mängud aitavad kaasa klassi iga õpilase individuaalsele arengule ja soodustavad klassi kui terviku arengut. Kolmetunnine GAME clubi mäng “Meeskon” jaguneb mõttelisteks osadeks. Esimeses osas hindavad kõik mängijad seda, kui suures ulatuses nad näevad oma klassi meeskonnana ja miks. Mängu teises osas õpivad klassikaaslased suhtlema ning koos otsuseid vastu võtma, kusjuures igaüks saab võimaluse proovida juhi rolli. Viimane mäng on justkui kulminatsioon, mis nõuab osalejatelt strateegilist mõtlemist, klassikaaslaste arvamusega arvestamist, rollide jaotamist meeskonnas ning samas näitab, kuivõrd on kujunenud välja klassi meeskonnavaim. Mäng oli korraldatud Tallinna Alaealiste komisjoni toetusel. Loe lisaks GAME club-st: http://www.thegameclub.eu/mangud/koolidele