Emakeelenädala üritused

Emakeelenädal algas 14.märtsil emakeelepäevaga. 5.-9.klassi õpilastele meenutati aulas olulisemaid fakte Kristjan Jaak Petersoni elust ja loomingust ning 6.klassi õpilased esitasid oode, pastoraale ning päevikukatkeid. Ühisürituse lõpetas 4.b ansambel lauluga “Eesti kaart”.
Klasside 3-liikmelised võistkonnad jätkasid ülesandega, mis ühendas kuuldud laulu Eesti kaardi tundmisega. Kõige täpsemad kohtade kaardile paigutamises olid 5.b ja 7.klassi võistkonnad.
15.03. parandasid kõik 5.-9. klassi õpilased valesti kirjutatud sõnu ning väljendeid.Parimateks keeleoskajateks osutusid Kirke Kits 6.klassist ja Andreas Ummus 8.klassist.Tublid olid ka Greete Kurrusk, Katherine-Cassidy Kiisa 5.b, Marko Õunapuu 5.a, Annabel Üksik 8.a ja Elerin Laur 9.klassist.
16.03. võistlesid etlejad, kes lugesid omaloodud luuletusi emakeelest. Parima etleja oli Liis Saltsberg 6.klassist, paremate luuletustena märgiti ära Hugo Martin Liivalehe ja Kirke Kitse teosed.
Nädala lõpetas kohanimede viktoriin 17.03. Lisaks teadmistele tuli rakendada ka loomingulisi võimeid. Parimad olid 5.b ja 8.klassi võistkonnad.
Kõiki võitjaid autasustati tänukirjade ning šokolaadidega 18.märtsi üldkogunemisel.