Egiptuse nädal

18. – 22. nov. toimus koolis Egiptuse nädal.
Fuajees oli üleval loovuslaste ja kunstitunnis tehtud Egiptuse-teemaliste tööde näitus ja infostendid. Iga päev sai fuajees näha vaatefilmi Egiptusest. Ajalootundides räägiti Egiptusest ja selle riigiga seonduvaid töid tehti nii kunsti-, loovuse- kui ka ajalootundides. Neljapäeval, Egiptuse päeval, toimus 7. – 12. klassidele viktoriin. Auditooriumis sai kuulata egüptoloog Sergei Stadnikovi loengut Egiptusest.