Üldkasutatavad teenused

(muudetud 02.01.2014)

Aluseks on võetud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjad 19.11.2013 nr HA – 4/61 ja 29.11.2013 nr HA- 4/64

Ruume üüritakse eelnevalt sõlmitud lepingu alusel kasutamiseks koolivälisel ajal (15.00- 21.30). Kontaktisik majandusjuhataja Hindrek Oks ( telefon 6180 160, e-mail majandus@sydalinna.edu.ee).

Ruumide ja inventari kasutusse andmise hinnakiri
Nimetus Täpsustus Ühik EUR
Võimla (18X32) kasutamine   tund 28.-
Võimla osaline kasutamine   tund 16.-
Võimla tablootehnika kasutamine   tund 8.-
Spordiplatsi kasutamine   tund 17.-
Sauna kasutamine grupile   tund 24.-
Saun kasutamine peale treeningut   tund 12.-
Aula (240 kohta) kasutamine üritusteks   tund 38.-
Aula kasutamine sporditegevuseks   tund 28.-
Auditooriumi (60 kohta, 76m2) kasutamine   tund 16.-
Klassiruumi (54m2) kasutamine   tund 12.-
Erialaklassi + inventari kasutamine   tund 30.-
Söögisaali (206 kohta, 194m2) kasutamine   tund 16.-
Konverentsi- ja helitehnika kasutamine   tund 10.-
Konv- ja helitehnika teenindus   tund 15.-
SMART tahvli kasutamine   tund 10.-
Klaveri kasutamine   tund 4.-
Pianiino kasutamine   tund 2.-
A4 paljundamine ühelt poolt   tk. 0,07
A4 paljundamine kahelt poolt   tk. 0,15
A3 paljundamine ühelt poolt   tk. 0,15
A3 paljundamine kahelt poolt   tk. 0,25