Terviseedendus

(muudetud 2.08.2017)

Tervist edendav kool

Tallinna Südalinna Kool on liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuga. Kooli igapäevastes tegevustes pööratakse tähelepanu tervislikule eluviisile. Öeldakse, et tarkus – tarviline vara, ent samahästi võib öelda tervis – tarviline vara. Tervist edendav kool paneb need kaks kokku ja tulemuseks on rõõmus, terve, loomulikult arenenud laps ja noor. Võrdselt arvestatakse hariduse ja tervise tähtsust, omavahel on tihedalt seotud õppekava, koolikeskkond ja koostöö erinevate osapoolte vahel.

Põhimõte on lihtne – koolikeskkond tuleb kujundada selliseks, et õpilastel ja koolis töötavatel täiskasvanutel oleks koolis meeldiv olla ja töötada.

Koolis on moodustatud Tervisenõukogu, mille liikmed hoiavad koolielul silma peal, sest ikka leidub midagi mida muuta. Alati saab parandada või ümber korraldada näiteks koolitoidu serveerimist, liikumistingimusi, laste vaba aja veetmist jm. Tervisenõukogu ja kooli erinevate õpetajate ning õpilasesindusega koostöös toimub õppeaasta jooksul mitmeid erinevaid tervist edendavaid üritusi.

Tervisenõukogu

Nimi Ametikoht Kontakt
1. Anu- Mai Metsaar inimeseõpetuse õpetaja Anu-mai.Metsaar(at)sydalinna.edu.ee
2. Kristiina Saar kooliõde sydalinna[at]kth.ee
3.Hindrek Oks majandusjuhataja, direktsiooni esindaja majandus(at)sydalinna.edu.ee
4.Nicole Sibolt õpilasesinduse liige  nicole.sibolt@sydalinna.edu.ee
5. Kristi Laidvee kehalise kasvatuse õpetaja Kristi.Laidvee(at)sydalinna.edu.ee

tel. 6180153

6. Anne Vremmert algklasside õpetaja Anne.Vremmert(at)sydalinna.edu.ee