ALGAS ÕUESÕPPEPROJEKT EESTI VESIKONDADE KOHTA

Esimene väljasõit teemal “Kes elab tiigivees?” toimus neljapäeval, 3. novembril Varbla Looduskeskusesse ja teine 8. novembril teemal “Soomaa jõed, vee ringkäik ja vesi elukeskkonnana“
5 klassi õpilased viisid läbi tiigi- ja jõevee uuringuid, tutvusid organismide kooseluvormide ja nendevaheliste suhetega, analüüsisid inimtegevuse mõju ökosüsteemidele. Õpilased kuulasid spetsialistide loenguid, vaatasid õppefilme ja uurisid veest püütud „saaki“ mikroskoobiga.
Pärast tõsist õppetööd veedeti aega vabas õhus, söödi tugev ja maitsev lõunasöök Varbla Puhkekeskuses ja Limbo Kodukõrtsis Soomaa serval, mängiti piljardit ja noolemängu ning maandati pingeid batuudil hüpates.
Õppepäevad väljaspool klassiruumi tõid uusi teadmisi, palju elevust ning muutsid koolipäeva huvitavaks.
Projekti õuesõppe päevad jätkuvad kevadel. Siis on päevakorras järve- ja tiigivee uurimine.