Lugemisnurk

3.A klass koostas loomaraamatu ja kutsub kõiki meie kooli õpilasi lugemisnurka.

Jalgpalliturniir Alliancetour Valgevenes

29. okt. – 2. nov. toimunud Valgevene turniiril saavutas FC Kalev esikoha. Kokku toimus seitse mängu, mis kõik võideti. Meriko Käsper 5.A klassist lõi 23st Eesti väravast 8.
Palju õnne!

Vilistlased

30. oktoobril külastasid kooli meie vilistlased, kes kohtusid vanemate klasside õpilastega, jutustasid neile oma õpingutest ja tööst, ning andsid nõu, kuidas elus iseendaga paremini hakkama saada. Auditoorium kuulas suure tähelepanuga, sest kõrva taha oli panna nii mõndagi vajalikku.

GAME club

GAME club’i mängud aitavad kaasa klassi iga õpilase individuaalsele arengule ja soodustavad klassi kui terviku arengut. Kolmetunnine GAME clubi mäng “Meeskon” jaguneb mõttelisteks osadeks. Esimeses osas hindavad kõik mängijad seda, kui suures ulatuses nad näevad oma klassi meeskonnana ja miks. Mängu teises osas õpivad klassikaaslased suhtlema ning koos otsuseid vastu võtma, kusjuures igaüks saab võimaluse proovida juhi rolli. Viimane mäng on justkui kulminatsioon, mis nõuab osalejatelt strateegilist mõtlemist, klassikaaslaste arvamusega arvestamist, rollide jaotamist meeskonnas ning samas näitab, kuivõrd on kujunenud välja klassi meeskonnavaim. Mäng oli korraldatud Tallinna Alaealiste komisjoni toetusel. Loe lisaks GAME club-st: http://www.thegameclub.eu/mangud/koolidele

Ettelugemispäev

28. oktoobril tähistasime koolis rahvusvahelist ettelugemispäeva, mida Eestis peetakse juba 1994. aastast. 1. – 4. klasside õpilastele loeti ette lõbusaid ja õpetlikke lugusid Olivia Saare raamatust „Lõvi Lõrri ja Jänes Jassi seiklused“.
Ettelugemisel on aegade jooksul läbiproovitud toime : see on hea nii hingele kui vaimule.
Loodame, et ka lapsevanemad kodudes jätkavad seda toredat ettevõtmist!

IKT-teemaline konverents

Tallinna Reaalkoolis toimus 22. oktoobril õpetajatele ja koolijuhtidele suunatud IKT-teemaline konverents „Kooli uus õppetava – tehnoloogia ja õpetamine“.
Töötoas “Leia innustust, julgustust arvuti kasutamisel” tutvustasid meie õpetajad Lea Kütt, Riina Abner ja Anneli Kesksaar koos Lilleküla Gümnaasiumi õpetajatega oma kogemusi.

Hõimupäev

16. oktoobril tähistasime koolis hõimupäeva Sel aastal olid tähelepanu keskpunktis saamid.
Esitluses, mille koostas 12.klassi õpilane Reio Kink, tutvustati saamide elu, keelt ja kultuuri. Seejärel esitas 9. klassi näitering dramatiseeringu muinasjutust „Hundiks pandud noormees“ ning 8. klassi õpilased kandsid ette Nils Aslak Valkepää pikema luuletuse “Mu kodu on mu südames“. Saamide tutvustamine lõppes ehtsa joiu kuulamisega. Huvilised said uurida ka fuajeesse üles pandud postereid.
Üritus oli huvitav ja hariv.

Üleriigiline ProgeTiigri konkurss „Tulevane õpperuum 2050“

15. oktoobril toimus meie koolis programmeerimisalase ProgeTiigri konkursi maakondlik eelvoor, kus ligi 250 õpilast ja nende juhendajat käisid žürii ees demonstreerimas oma loovtöid. Žürii andis neile kasulikke nõuandeid järgmiseks vooruks. Koolis töötasid ka õpitoad, kus õpilased võisid kaasa lüüa nii Lego Wedo robotite kui ka sumorobotite programmeerimises.
Samal teemal kirjutatakse ka Koolielu portaalis.