„Aktiivse ja turvalise koolipäeva“ seminarid

Jälle on aeg teha projekti kokkuvõtteid. Sellel sügisel toimusid need meie
koolis. Esmaspäeval, 7. novembril tegid meeskonnatööd Tallinna koolide
õpilasgrupid ja 14. novembril kell 14.00 oli kooli aula õpetajate
päralt.
Koolide meeskonnad tutvusid õpilaste aktiivsuse ja heaolu-uuringute
raportiga, mille viis läbi Tallinna Ülikooli Psience OÜ.
Uurimisprojekti juht
oli professor Leida Talts, kes oli ka käesolevate seminaride juht. Ära on tehtud
suur töö , mille tulemusi saab edukalt kasutada koolide arengukavade koostamisel
ja täiendamisel.